หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 21 มิถุนายน 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามียะฮ์ เจอร์นัล
Send to friends Print this page

สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ 1432 ถึงบรรดาผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : ท่านอายะตุลลอฮ์อะลี คอเมเนอี วะลียุอัมริลมุสลิมีน (ผู้ปกครองกิจการงานของปวงมุสลิม) สาสน์เนื่องในโอกาสการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีบำเพ็ญฮัจญ์ ท่านได้กล่าวว่าการยืนหยัดต่อสู้และการปฏิวัติที่กำลังเกิดขึ้นในบางประเทศอิสลามนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลกอิสลาม และข้อเท็จจริงต่างๆที่แฝงอยู่ในการยืนหยัดต่อสู้และการปฏิวัติเหล่านั้น คือสัญญาณต่างๆ อันชัดแจ้งของพระผู้เป็นเจ้า และท่านได้ชี้ให้เห็นถึงภารกิจที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ที่ตื่นตัว

บรรดาปัญญาชนและนักวิชาการศาสนาในช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งนี้ โดยท่านได้ย้ำว่า การปฏิวัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค จะดำเนินต่อไปบนเส้นทางของมันได้นั้นจะต้องมีปัจจัยสำคัญสองประการคือ "การยืนหยัดอย่างต่อเนื่อง" และ "การระมัดระวังต่อเล่ห์เหลี่ยมกลลวงของบรรดาอำนาจระหว่างประเทศ" และความรอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ ที่อยู่เบื้องหน้าของประเทศอิสลาม ทั้งหลายทั้งมวลนั้นไม่อาจเป็นไปได้นอกเสียจากด้วยการร่วมแรงร่วมใจ ความเป็นเอกภาพและการจัดตั้งขั้วอำนาจอันทรงพลังของโลกอิสลามขึ้นبسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
الحمد للَّه ربّ العالمين و صلوات اللَّه و تحيّاته على سيّد الأنام محمّد المصطفى و ءاله الطّيّبين و صحبه المنتجبين.

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตายิ่ง ผู้ทรงปรานีเสมอ


มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และขอการประสิทธิ์ประสาทพรทั้งหลายจากอัลลอฮ์พึงมีแด่ผู้เป็นนายของสิ่งถูกสร้างทั้งมวล คือท่านศาสดามุฮัมมัด มุศฏอฟา (ผู้ได้รับการเลือกสรร) และแด่วงศ์วานผู้บริสุทธิ์ของท่าน (อ.) และบรรดาสาวกผู้เที่ยงธรรมของท่าน

บัดนี้ฤดูใบไม้ผลิแห่งการจาริกแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ได้มาถึงแล้วพร้อมกับความสดใหม่ ความเบ่งบานแห่งจิตวิญญาณ ความรุ่งโรจน์และความยิ่งใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานมา และได้ทำให้ดวงใจของปวงผู้ศรัทธาและผู้มีความคะนึงหาได้โบยบินประนึ่งดังผีเสื้อที่โบยบินอยู่รอบอาคารกะอ์บะฮ์บ้านแห่งเตาฮีด (การยอมรับในความเป็นหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้า) และความเป็นเอกภาพ (ของประชาชาติอิสลาม) มักกะฮ์ มินา มัชอะริลฮะรอม และทุ่งอารอฟะฮ์ คือสถานที่พำนักของมวลมนุษย์ผู้มีความโชคดีที่ได้ตอบรับเสียงเรียกร้อง (แห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงตรัสว่า) «و اذّن فى النّاس بالحجّ ...» "และเจ้าจงประกาศต่อมวลมนุษย์ให้มาสู่การทำฮัจญ์เถิด..." (1)

และพวกเขาได้รับเกียรติด้วยการเข้าร่วมในการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงอภัยโทษยิ่งและทรงกรุณายิ่ง สถานที่แห่งนี้คือบ้านอันจำเริญและเป็นศูนย์กลางแห่งการชี้นำทางที่บรรดาสัญลักษณ์อันชัดแจ้งแห่งพระผู้เป็นเจ้า ได้ทอดร่มเงาแห่งความปลอดภัยแผ่ปกคลุมเหนือบุคคลทั้งมวล

ท่านทั้งหลายจงชำระหัวใจด้วยน้ำซำซำแห่งซอฟา ด้วยการรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าและความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระองค์เถิด จงเปิดดวงตาด้านในด้วยหลักฐานต่างๆ อันชัดแจ้งของพระผู้เป็นเจ้า จงหันหน้ามาสู่ความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) และการยอมมอบตน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นบ่าวที่แท้จริง จงทำให้ความทรงจำของผู้เป็นบิดา (ศาสดาอิบรอฮีม (อ.)) ผู้ซึ่งนำพาอิสมาอีล (ลูกรัก) ของตนไปยังแท่นเชือดพลีด้วยความสมัครใจและการยอมจำนนโดยดุษณี

โดยให้มันกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าในหัวใจตลอดไปเถิด และโดยวิธีการดังกล่าวนี้ จงศึกษาเรียนรู้ถึงแนวทางอันชัดแจ้งที่ได้ถูกเปิดเผยแล้วสำหรับพวกเรา ในการที่จะไปให้ถึงซึ่งความรักและความใกล้ชิดยังองค์พระผู้อภิบาลผู้ทรงเกรียงไกร และจงย่างก้าวไปบนเส้นทางนี้ด้วยความมุ่งมั่นอย่างผู้มีศรัทธามั่นและด้วยเจตนา (เหนียต) ที่สัตย์จริง

มะกอมอิบรอฮีมคือหนึ่งในบรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งเหล่านั้น รอยเท้าของอิบรอฮีม (อ.) ที่อยู่เคียงข้างอาคารกะอ์บะฮ์อันมีเกียรตินั้น เป็นเพียงสัญลักษณ์หนึ่งของมะกอม (สถานะภาพอันสูงส่งของ) อิบรอฮีม และมะกอมอิบรอฮีมคือสถานะตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) การพลีอุทิศและการเสียสละของท่าน มันคือสถานะแห่งการยืนหยัดของท่านในการต่อสู้กับความต้องการต่างๆ ทางด้านจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นพ่อ และเช่นเดียวกันนี้ มันคือการยืนหยัดต่อสู้กับการครอบงำของการปฏิเสธ (กุฟร์) และการตั้งภาคี (ชิรก์) และอำนาจการปกครองของนัมรูด (นิมโรด) แห่งยุคสมัย

แนวทางแห่งความรอดพ้นทั้งสองประการนี้ บัดนี้มันได้ถูกเปิดที่ละส่วนแก่พวกเราประชาชาติอิสลามทั้งหลาย ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญและการตัดสินใจอันมั่นคงของแต่ละคนจากพวกเรา สามารถที่จะทำให้พวกเราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งบรรดาศาสดาผู้นำสาส์นแห่งพระผู้เป็นเจ้านับจากท่านศาสดาอาดัม (อ.) จวบจนถึงศาสดาท่านสุดท้าย (คือมุฮัมมัด (ศ็อลฯ)) ซึ่งได้เรียกร้องเชิญชวนมนุษยชาติไปสู่มัน และพวกท่านเหล่านั้นได้ให้คำมั่นสัญญาถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีและความผาสุกไพบูลย์ทั้งในโลกนี้และปรโลกไว้แก่บรรดาผู้ที่ย่างก้าวไปบนเส้นทางนี้

ในการชุมนุมอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลามนี้ สมควรอย่างยิ่งที่บรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่สำคัญที่สุดของโลกอิสลาม ขณะนี้ในส่วนยอดของปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก็คือการยืนหยัดและการปฏิวัติในบางประเทศที่สำคัญของอิสลาม ในช่วงเวลาระหว่างพิธีฮัจญ์ปีที่แล้วและพิธีฮัจญ์ปีนี้ มีเหตุการณ์หลายอย่างได้เกิดขึ้นในโลกมุสลิมที่สามารถจะเปลี่ยนชะตากรรมของประชาชาติมุสลิม

และบอกข่าวดีถึงอนาคตอันสดใสและเต็มไปด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและจิตวิญญาณ ในอียิปต์ ตูนิเซียและลิเบียนั้น บรรดาปีศาจร้ายจอมเผด็จการผู้ชั่วร้ายและผู้เป็นเครือข่าย (ของศัตรู) ได้ถูกโค่นล้มลงจากบัลลังก์อำนาจ และในบางประเทศกระแสคลื่นที่โหมกระหน่ำของการยืนหยัดต่อสู้ของประชาชนกำลังจะสร้างความพินาศและการพังทลายแก่บรรดาปราสาททองทั้งหลาย

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นสำหรับประชาชาติของเรานี้ มันได้ทำให้ข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นที่ปรากฏชัด ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาสัญลักษณ์อันชัดแจ้งของพระผู้เป็นเจ้า และได้ให้บทเรียนต่างๆ ที่ทรงคุณค่าแก่พวกเรา ข้อเท็จจริงเหล่านี้จำเป็นจะต้องถูกนำไปใช้ในทุกๆ การคิดคำนวณและการใคร่ครวญของประชาชาติมุสลิม

ประการแรกก็คือ ในท่ามกลางประชาชนของประเทศต่างๆ ที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำทางด้านการเมืองของชาวต่างชาติมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี บัดนี้ได้มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะแบกรับภยันตรายด้วยความเชื่อมั่นในตนเองอย่างน่าประทับใจ และได้ยืนหยัดขึ้นเผชิญหน้ากับบรรดาอำนาจที่ครอบงำและมีความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์

อีกประการหนึ่งก็คือ แม้จะมีการครอบงำและความพยายามของบรรดาผู้ปกครองที่ลุ่มหลงทางโลก (เซคคิวลาร์) รวมทั้งความพยายามต่างๆ ของพวกเขาที่จะขจัดศาสนาในประเทศเหล่านี้ แต่ด้วยการปรากฏตนอย่างชัดเจนและรุ่งโรจน์ของอิทธิพลแห่งอิสลาม ก็ยังคงทำหน้าที่ชี้นำดวงใจและลิ้นทั้งหลาย ประหนึ่งดังตาน้ำที่พวยพุ่งอยู่ในคำพูดและการกระทำของฝูงชนจำนวนนับล้าน มันได้ให้ความใหม่สดและชีวิตชีวาแก่สังคมทั้งหลายและแก่พฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ของพวกเขา

บรรดาหออะซาน สถานที่นมาซ เสียงตักบีรและคำขวัญต่างๆ ของอิสลามซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ถึงความจริงข้อนี้ และการเลือกตั้งที่ผ่านมาในช่วงล่าสุดของตูนิเซียคือข้อพิสูจน์ที่หนักแน่นถึงคำกล่าวอ้างนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเลือกตั้งอย่างเสรีที่จะเกิดขึ้นในประเทศอิสลามอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน จะไม่มีผลเป็นอย่างอื่นนอกเสียจากจะเป็นสิ่งเดียวกับที่ได้เกิดขึ้นในตูนิเซีย

อีกประการหนึ่งก็คือ ในเหตุการณ์ต่างๆ ของปีนี้ แสดงให้บุคคลทั้งหมดได้เห็นแล้วว่า พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกริกเกียรติและทรงอำนาจ ได้ทรงเสริมพลังอำนาจในความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งหลายโดยที่ไม่มีพลังอำนาจอื่นใดที่จะสามารถยืนหยัดทัดทานมันได้ ด้วยกับอำนาจที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้ประชาชนทั้งหลายนี้ พวกเขาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองได้ และทำให้การช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้าได้มาประสบกับตนเอง

อีกประการหนึ่งก็คือ บรรดารัฐบาลผู้อหังการและในส่วนหัวของมัน นั้นก็คือสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้ใช้เล่ห์กลต่างๆ ทางด้านการเมืองและด้านความมั่นคง จนทำให้รัฐบาลทั้งหลายในภูมิภาค (ตะวันออกกลาง) ต้องก้มหัวรับฟังคำบัญชาของตนเอง และตามความคิดของพวกเขานั้น พวกเขาได้สร้างเส้นทางที่ไร้อุปสรรคขวางกั้นใดๆ สำหรับการครอบงำที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ วันในด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมและด้านการเมืองขึ้นในภูมิภาคที่มีความสำคัญยิ่งของโลกได้แล้ว

แต่บัดนี้พวกเขาได้ตกเป็นเป้าของความเกลียดชังและการสาปแช่งของบรรดาประชาชนในภูมิภาคนี้ จงมั่นใจเถิดว่าระบอบที่ได้มาจากการปฏิวัติเหล่านี้จะไม่ยอมปล่อยให้การไร้ความเท่าเทียมกัน ที่นำมาซึ่งความอัปยศอดสูเยี่ยงอดีตที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นอีกอย่างเด็ดขาด และภูมิศาสตร์ทางการเมืองของภูมิภาคนี้จะถูกกำหนดโดยมือประชาชนทั้งหลาย และจะดำเนินไปในทิศทางของเกียรติยศศักดิ์ศรีและความมีเอกราชอย่างสมบูรณ์ของพวกเขา

อีกประการหนึ่งก็คือ ธรรมชาติปากว่าตาขยิบและความกลับกลอกของบรรดามหาอำนาจตะวันตก ได้เป็นที่ปรากฏชัดเจนแล้วสำหรับประชาชนของประเทศเหล่านี้ ในประเทศอียิปต์ ตูนิเซียและลิเบีย ในแต่ละประเทศเหล่านี้ สหรัฐอเมริกาและยุโรปพยายามอย่างเต็มที่เผื่อว่าจะสามารถรักษาข้อต่อ (อันเป็นสมุนรับใช้) ของตนเอาไว้ได้ แต่ทว่าเมื่อความมุ่งมั่นของบรรดาประชาชนได้พิชิตเหนือความต้องการของพวกเขาแล้ว พวกเขากลับยิ้มให้กับประชาชนด้วยการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรอย่างผู้กลับกลอก

ข้อเท็จจริงต่างๆ อันทรงคุณค่า และบรรดาสัญลักษณ์อันชัดแจ้งแห่งพระผู้เป็นเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ล่าสุดในช่วงหนึ่งปี มีมากกว่าสิ่งเหล่านี้ และสำหรับคนที่คิดใคร่ครวญนั้น การมองเห็นและความเข้าใจต่อสิ่งดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาแต่อย่างใดเลย แต่ด้วยกับทั้งหมดนี้ วันนี้ประชาชาติอิสลามทั้งมวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศที่กำลังยืนหยัดขึ้น มีความจำเป็นต่อองค์ประกอบสำคัญสองประการ คือ

ประการแรก การยืนหยัดอย่างต่อเนื่อง และการระมัดระวังตนอย่างจริงจังจากการถดถอยของเจตนารมณ์อันมั่นคง พระบัญชาแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ (ศ็อลฯ) ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานมีดังนี้คือ

«فاستقم كما امرت و من تاب معك و لاتطغوا»
"และเจ้าจงยืนหยัดดังเช่นที่เจ้าได้ถูกบัญชา และผู้ที่สารภาพผิดที่อยู่กับเจ้า และพวกเจ้าอย่าได้ละเมิด" (2)

«فلذلك فادع و استقم كما امرت»
"ดังนั้นเจ้าจงประกาศเชิญชวนเถิด และเจ้าจงยืนหยัดดังเช่นที่เจ้าได้ถูกบัญชา" (3)


และได้ปรากฏจากคำพูดของท่านศาสดามูซา (อ.) เช่นเดียวกันว่า
«و قال موسى لقومه استعينوا باللَّه و اصبروا انّ الارض للَّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين»
"มูซาได้กล่าวกับกลุ่มชนของเขาว่า ท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์เถิด และจงอดทน เพราะแท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์ พระองค์จะทรงสืบทอดมันแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ และผลสุดท้าย (อันดีงาม) ย่อมเป็นของมวลผู้ยำเกรง" (4)

ตัวอย่างอันยิ่งใหญ่ของความยำเกรง (ตักวา) ในช่วงเวลานี้สำหรับประชาชนทั้งหลายที่ได้ยืนหยัดขึ้นนั้นก็คือ พวกเขาจะต้องไม่หยุดขบวนการเคลื่อนไหวอันจำเริญของตนเอง และจะต้องไม่ทำให้ตนเองหมกมุ่นอยู่กับความสำเร็จต่างๆ ของพวกเขาเพียงแค่นี้เท่านั้น นี้เป็นส่วนที่สำคัญของตักวา (ความยำเกรง) ซึ่งบรรดาผู้ที่มีตักวาเช่นนี้พวกเขาได้รับความภาคภูมิใจแล้วจากสัญญาแห่ง "ผลสุดท้ายที่ดีงาม"

ประการที่สอง การระแวดระวังต่อเล่ห์เหลี่ยมต่างๆ ของบรรดามหาอำนาจต่างชาติ และบรรดาอำนาจทั้งหลายที่ได้รับความเสียหายจากจากการยืนหยัดต่อสู้และการปฏิวัติเหล่านี้ พวกเขาเหล่านั้นจะไม่อยู่นิ่งเฉย และพวกเขาจะเข้ามาสู่สนามทางการเมืองด้วยความพยายามทุกรูปแบบ ทั้งทางด้านความมั่นคงและด้านการเงิน เพื่อสร้างอิทธิพลและอำนาจของตนขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในประเทศเหล่านี้

เครื่องมือและวิธีการของพวกเขาคือการให้สินบน การข่มขู่และการหลอกลวง ประสบการณ์ต่างๆ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า จะมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสถานะบุคคลพิเศษ (ทางสังคม) ที่จะตกเป็นเครื่องมือในการรับใช้งานของพวกเขา ความกลัว ความโลภและความโง่เขลาไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม จะนำพาพวกเขาไปสู่การรับใช้บริการแก่ฝ่ายศัตรู ดังนั้นสายตาที่ตื่นแล้วของบรรดาเยาวชน ปัญญาชนและนักวิชาการทางศาสนาจำเป็นจะต้องเฝ้ามองดู (สิ่งนี้) อย่างระมัดระวัง

ภยันตรายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ การแทรกแซงและการสร้างอิทธิพลของแนวรบของผู้ปฏิเสธและมหาอำนาจ ในโครงสร้างของระบอบใหม่ทางการเมืองในประเทศนี้ พวกเขาจะใช้ความพยายามทั้งหมดของตนที่มีอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ระบอบใหม่ทั้งหลายได้รับมาซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นอิสลามและความเป็นของประชาชน ทุกคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใยในทุกประเทศเหล่านี้ และทุกคนที่มีความปรารถนาในเกียรติศักดิ์ศรีและความความเจริญก้าวหน้าของประเทศของตน

จะต้องมีความอุตสาห์พยายามเพื่อทำให้ความเป็นอิสลามและความเป็นของประชาชนของระบอบใหม่นี้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบและสมบูรณ์ให้ได้ รัฐธรรมนูญนั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในเรื่องนี้ เอกภาพแห่งชาติและการยอมรับอย่างเป็นทางการถึงความแตกต่างกันทางด้านศาสนา ชนเผ่าและเชื้อชาติ เป็นเงื่อนไขของชัยชนะทั้งหลายในอนาคต

ประชาชนผู้กล้าหาญและผู้ยืนหยัดขึ้นในอียิปต์ ในตูนิเซียและในลิเบีย รวมทั้งประชาชนผู้ตื่นตัวและผู้เป็นนักต่อสู้ในประเทศต่างๆ จะต้องรับรู้ว่า ความรอดพ้นของพวกเขาจากจากการกดขี่และเล่ห์เหลี่ยมกลลวงของสหรัฐอเมริกาและบรรดามหาอำนาจตะวันตกอื่นๆ นั้นมีอยู่เพียงหนทางเดียวเท่านั้น คือการสถาปนาความสมดุลทางด้านพลังอำนาจขึ้นในโลก ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์สำหรับพวกเขา และเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของตนเองได้อย่างจริงจัง (และยั่งยืน) จากบรรดาผู้สวาปามโลก

บรรดามุสลิมจำเป็นที่พวกเขาจะต้องนำพาตัวเองไปให้ถึงเขตแดนของพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งโลกให้ได้ และสิ่งนี้ไม่อาจจะได้รับมาได้นอกเสียจากด้วยความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจกัน และความมีเอกภาพของกลุ่มประเทศอิสลาม สิ่งนี้เป็นพินัยกรรม (และคำสั่งเสีย) ที่ไม่อาจหลงลืมได้เลยของท่านอิหม่ามโคมัยนี (รฮ.) ผู้ยิ่งใหญ่ อเมริกาและนาโต้ภายใต้ข้ออ้างของก็อดดาฟีผู้ชั่วร้ายและผู้เป็นจอมเผด็จการ ที่พวกเขาได้โปรยไฟทิ้งลงบนศีรษะของประชาชนชาวลิเบียเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือน และก็อดดาฟีเองก็คือบุคคลผู้ซึ่งก่อนการยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญชาญชัยของประชาชนชาวลิเบียนั้น เขาก็ถูกจัดอยู่ในแถวของบรรดาสหายผู้ใกล้ชิดของพวกเหล่านั้น พวกเขาเคยโอบอุ้มเขาไว้ในอ้อมอก และได้ปล้นสะดมความมั่งคั่งของของลิเบียโดยอาศัยมือของเขา

และเพื่อที่จะทำให้เขายอมกราบกรานบางครั้งพวกเขาก็บีบมือหรือบางครั้งก็จูบมือเขา ภายหลังจากที่ประชาชนได้ยืนหยัดขึ้นต่อสู้ พวกเขาก็ได้ใช้ก็อดดาฟีผู้นี้เป็นข้ออ้างอีกเช่นกัน และได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศลิเบียลง มีประเทศใดบ้างกระนั้นหรือที่จะสามารถหยุดยั้งโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ประชาชนและการทำลายประเทศของลิเบียโดยน้ำมือของนาโต้ได้? ตราบที่กรงเล็บและเขี้ยวของบรรดามหาอำนาจผู้กระหายเลือดและป่าเถื่อนแห่งตะวันตกยังไม่ถูกทำให้หักลง ภยันตรายต่างๆ ในลักษณะเช่นนี้ก็จะยังคงอยู่ในจินตนาการตลอดไป และการหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็มิอาจจะเป็นไปได้นอกจากการสถาปนาขั้วอำนาจของโลกอิสลามขึ้นเพียงเท่านั้น

ตะวันตก อเมริกาและไซออนิสต์ วันนี้พวกเขาได้อ่อนแอลงมากกว่าที่เคยเป็น ปัญหาต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในอัฟกานิสถานและอิรัก การประท้วงต่างๆ ที่ลุ่มลึกของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่นๆ ซึ่งขอบเขตของมันได้แพร่ขยายมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน การต่อสู้อย่างถวายชีวิตของประชาชนชาวปาเลสไตน์และเลบานอน และการยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญของประชาชนในเยเมน บาห์เรนและในประเทศอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาทุก

ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นสัญญาณแจ้งข่าวดีอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชาติอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศที่ปฏิวัติใหม่ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในทุกมุมของโลกอิสลามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอียิปต์ ตูนิเซียและลิเบีย จงใช้โอกาสนี้ในการสถาปนาพลังอำนาจแห่งอิสลามในระดับนานาชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บรรดาบุคคลชั้นแนวหน้าและบรรดาผู้นำขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ จงมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง และจงไว้วางใจต่อคำมั่นสัญญาในการช่วยเหลือของพระองค์ และจงประดับประดาหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประชาชาติอิสลามที่ได้ถูกเปิดขึ้นแล้วด้วยความภาคภูมิใจที่คงทนถาวรของตน ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็น และจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของชัยชนะของตน


والسّلام على عباد اللَّه الصّالحين‌
(และขอความศานติพึงมีแด่ปวงบ่าวผู้มีคุณธรรมของอัลลอฮ์)
ซัยยิดอะลี ฮุซัยนี คอเมเนอี
5 ออบอน 1390
29 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1432


อ้างอิง
(1) ซูเราะฮ์อัลฮัจญ์ : อายะฮ์ที่ 27
(2) ซูเราะฮ์ฮูด : อายะฮ์ที่ 112
(3) ซูเราะฮ์อัชชูรอ : อายะฮ์ที่ 15
(4) ซูเราะฮ์อัลอะฮ์รอฟ : อายะฮ์ที่ 128


แปลโดย เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

ลิงค์อื่นๆ :
  ชมรมคนรักวิลายะตุ้ลฟะกีห์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.alwilayat.org
  เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ
  สถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2556
  มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จัดอบรมรวด 3 โครงการในเดือนเมษายน 56
  สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1433 โดย ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี “การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของโลกอิสลาม คือตัวกำหนดอนาคตของโลก”
  รายงานภาพ : นมาซอีดฟิตร์กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 Bangkok Thailand
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 IRAN
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี: “ปัญหาอัลกุดส์ คือปัญหาหลักของโลกอิสลาม”

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.