หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 พฤษภาคม 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามียะฮ์ เจอร์นัล
Send to friends Print this page

บทสำภาษณ์ อะลี (ซีน) สโตน หลังเข้ารับอิสลาม


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : สำนักข่าวอับนาได้รายงานว่า อะลี สโตน ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสำนักข่าวอับนาว่า "ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาสายประวัติศาสตร์ และรู้จักสำนักคิดต่างๆ เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้เติบโตมาในครอบครัวซึ่งบิดานับถือศาสนายะฮูดีย์ และมารดานับถือศาสนาคริสเตียน ดังนั้นการที่ข้าพเจ้ายอมรับท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) เป็นศาสดาองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมาก"


อะลี สโตน ได้กล่าวอีกว่า "ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่อธิบายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ได้สวยงามที่สุด และในความเป็นจริงศาสนาอิสลามเป็นศาสนาซึ่งมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง"


อะลี สโตน หลังจากเข้ารับอิสลามล่าสุดได้กล่าวอีกว่า "จริงๆ แล้วด้วยสื่อแห่งอิสลาม มนุษย์สามารถจะยอมรับพระผู้เป็นเจ้ามาอยู่ในหัวใจของมนุษย์ได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งพาไปยังสื่อใดอีก อย่างเช่นพึ่งพาไปยังนักบวช .... หรืออะไรก็ตาม"


อะลี สโตน ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "อิสลาม คือที่สุดของศาสนาแห่งเสรีภาพ ในความเป็นจริงแล้วเป็นศาสนาที่ได้ยอมศิโรราบต่อเอกองค์อภิบาลเดียวเท่านั้น"


อะลี สโตน ได้ตอบคำถาม "คุณเห็นคุณลักษณะใดในอิสลามที่เป็นคุณลักษณะโดดเด่นที่สุด?" ว่า "ในนานาประเทศมุสลิม ข้าพเจ้าได้มองเห็นแนวทาง และความสวยงามต่างๆ ซึ่งคุณลักษณะอันโดดเด่นนี้เอง ที่ได้ดึงดูดมวลมนุษย์เข้าไปสู่อิสลาม"


อะลี สโตน ได้กล่าวอีกจุดหนึ่งของคุณลักษณะที่โดดเด่นของศาสนาอิสลามว่า "ศาสนาอิสลามมีพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นลำนำแห่งจิตวิญญาณอย่างมากมาย ต่างจากศาสนาคริสเตียน ที่ในอาทิตย์หนึ่งมีแค่วันเดียวที่ชาวคริสต์จะไปรวมตัวกันที่โบสถ์ ทว่าในศาสนาอิสลามมากว่านั้น ในทุกๆ วันมุสลิมจะเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าวันละห้าเวลา อีกทั้งยังมีบทขอพร (ดุอาอ์) ต่างๆ อีกมากมายในแต่เวลา"


อะลี สโตน ที่เพิ่งเข้ารับอิสลามได้กล่าวต่ออีกว่า "การใช้ชีวิตคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจจะปฏิเสธได้ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตของเขาในแต่ละวัน และโดยเฉพาะในเรื่องของอิสลาม ข้าพเจ้ายังจะต้องศึกษาเรียนรู้อีกมาก"


เมื่อถูกถามว่า "เวลานี้ที่คุณเข้ารับอิสลาม และเป็นมุสลิมแล้ว คุณมีความรู้สึกเช่นไรบ้าง?" อะลี สโตน ได้ตอบทันทีว่า "เมื่อหลายวันก่อนข้าพเจ้าได้บทสรุปแก่ตนเองแล้วว่า ข้าพเจ้าต้องน้อมรับอิสลาม และเป็นมุสลิม ทว่าความรู้สึกดังกล่าวของข้าพเจ้ามันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เสียด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่มิอาจบรรยายได้"


และเมื่อถูกถามอีกครั้งว่า "คุณรู้สึกอย่างไร ขณะที่กล่าวคำปฏิญาณตน (ชะฮาดะตัยน์) ต่อหน้าท่านอายะตุลลอฮ์นาซิรีย์?" อะลี สโตน ได้ตอบว่า "วินาทีแรกที่ข้าพเจ้าน้อมรับอิสลาม เป็นมุสลิม ประสบการณ์หนึ่งทางจิตวิญญาณมันมีนัยยะที่สำคัญมาก คืออยากที่จะบอกว่าในเวลานั้นข้าพเจ้าได้พบกับพลังด้านบวกหนึ่งที่บริสุทธิ์ยิ่งเกิดขึ้นในตัวของข้าพเจ้า"


อะลี สโตน ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกในเรื่องของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ว่า "เป้าหมายบรรดาศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) คือผู้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องของบรรดาศาสดาทั้งมวล สรุปแล้วบรรดาศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าทุกคนอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน"


อะลี สโตน ได้กล่าวเกี่ยวกับกรณีความเสรีภาพการดำเนินชีวิตในแนวทางศาสนาอิสลามของประชาชาติอิหร่านว่า "ในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน บรรดามุสลิมนิกายต่างๆ ดำเนินชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุข ปฏิบัติพิธีกรรม ทำงานของแต่คนกันไปอย่างมีเสรีภาพ แม้บางครั้งจะมีเรื่องขัดแย้งบ้าง แต่ก็ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งในเรื่องของนิกาย ทว่าเป็นความขัดแย้งปัจเจกบุคคลเท่านั้น"


เมื่อถูกถามว่า "ทำไมคุณจึงเลือกชื่อ "อะลี" สำหรับชื่อใหม่ของคุณ และสังเกตเห็นได้ว่าคุณสวมสร้อยคอที่จี้เป็นรูปดาบซุลฟิก็อร ดาบประจำกายของอิมามอะลี (อ.) อีกด้วย ซึ่งเราทราบมาว่าคุณมีสร้อยเส้นนี้มาก่อนหน้านี้เสียด้วยซ้ำ?" อะลี สโตน ได้ตอบว่า "ท่านอิมามอะลี (อ.) คือให้กำเนิดแนวทางชีอะฮ์ ข้าพเจ้ามีสร้อยคอที่มีจี้เป็นรูปสัญลักษณ์ดาบซุลฟิก็อรของท่านอิมามอะลี (อ.) มาก่อนหน้านี้นานแล้ว ดูเหมือนว่าชื่อ "อะลี" จะถูกเลือกไว้สำหรับข้าพเจ้าก่อนหน้านี้เสียแล้ว"


อะลี สโตน ได้กล่าวสาส์นหนึ่งแก่ประชาคมโลกว่า "ลาอิลาฮาอิ้ลลัลลอฮ์" (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์) และเขาได้กล่าวว่า "ในความเป็นจริงแล้ว สาส์นดังกล่าว ก็คือสาส์นของทุกๆ ศาสนาที่เป็นศาสนาของพระผู้เป็นเจ้านั่นเอง"


ซีน สโตน ผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีชาวอเมริกัน ลูกชายของ วิลเลี่ยม โอลิเวอร์ สโตน ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวอเมริกัน ผู้เขียนบทหนัง เจ้าของรางวัลออสการ์ 3 ครั้ง เขาได้เดินทางเข้ามาในประเทศอิหร่านเพื่อถ่ายทำสารคดีของเขาระยะเวลาหนึ่งแล้ว


วิลเลี่ยม โอลิเวอร์ สโตน บิดาของ ซีน สโตน เป็นยะฮูดีย์ และมารดาของเขาเป็นคริสต์ ขณะนี้ ซีน สโตน มีอายุ 27 ปี และเขาเคยแสดงหนังในภาพยนตร์ของบิดา ในบทสั้นๆ หลายเรื่องด้วยกัน


แปลโดย เชคมาลีกี ภักดี

ลิงค์อื่นๆ :
  ชมรมคนรักวิลายะตุ้ลฟะกีห์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.alwilayat.org
  เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ
  สถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2556
  มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จัดอบรมรวด 3 โครงการในเดือนเมษายน 56
  สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1433 โดย ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี “การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของโลกอิสลาม คือตัวกำหนดอนาคตของโลก”
  รายงานภาพ : นมาซอีดฟิตร์กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 Bangkok Thailand
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 IRAN
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี: “ปัญหาอัลกุดส์ คือปัญหาหลักของโลกอิสลาม”

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.