หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 26 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามียะฮ์ เจอร์นัล
Send to friends Print this page

มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จัดอบรมรวด 3 โครงการในเดือนเมษายน 56


อิมามียะฮฺ เจอร์นัล : วานนี้ 13/3/56 ผู้สื่อข่าวอิมามียะฮฺ เจอร์นัล ได้รับรายงานว่า มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย แห่งประเทศไทย โดยมี ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ ได้มีกำหนดโครงการอบรมประจำปีของมูลนิธิ 3 โครงการด้วยกัน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 นี้ ที่เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงสร้าง "Almahdi Project" ของมูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1-โครงการอบรม "บุคลากรอัลมะฮฺดี ครั้งที่ 5"
โครงการอบรมบุคลากรอัลมะฮฺดี มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการเรียนรู้ เพิ่มความเข้าใจ ในด้าน ปรัชญา แนวคิด ความเชื่อ และสถานการณ์โลก ตลอดจนการแสดงออกถึงความเห็นของบรรดาผู้ร่วมสัมมนา ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการพบปะ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในปีนี้ไมน้อยกว่าสองร้อยคน จากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคใต้ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ พังงา และบางส่วนจากกรุงเทพมหานครฯ


ซึ่งในปีนี้จะมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ หลายคนมาร่วมกันอัดแน่นเชิงวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ อาทิเช่น ฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี, เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ, เชคอิรอฮีม อาแว, เขคกอเซ็ม อัสการีย์, เชคฟารุก อัลฟารุก, และซัยยิดอิบรอฮีม ฮูซัยนี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อุสมาน ลูกหยี เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงาน
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม


- คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ชาย ผู้หญิง ไม่จำกัดอายุ
- ระยะเวลาการจัดอบรม 3 วัน 2 คืน
- สถานที่จัดอบรม สถานบันศึกษาวิชาการศาสนา อัลมะฮฺดี ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
- วันที่จัดอบรม 12-14 เมษายน พ.ศ 2556
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ 2556
- ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อับดุลฮากีม มินซาร์ 084-352610 , ประสิทธิ์ สันองค์ 080-0371955, เชคมาลีกี ภักดี 089-5431889  หรือ
almahdithai@gmail.com  ahlulbaitthai@gmail.com


คลิ๊ก..ดาวน์โหลดใบรับสมัครผู้เข้าอบรม "บุคลากรอัลมะฮฺดี" ครั้งที่ 5


2-โครงการจัดค่ายอบรมเยาวชน "อัลกออิม ครั้งที่ 3"
โครงการอบรมเยาวชน "อัลกออิม" มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักการศรัทธาเบื้องต้น เช่นอูศูลุดดีน และหลักการปฏิบัติศาสนกิจ เช่นการนมาซ เรื่องของความสะอาด ฯลฯ ในค่ายอบรมจะมีกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมายให้เยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจ และเมื่อเด็กๆ กลับไปจากค่ายอบรม สามารถที่จะนมาซได้ด้วยตนเอง รู้จักเข้าใจเรื่องของความสะอาด และเรียนรู้หลักศรัทธาที่แท้จริงของอิสลาม นอกจากนั้นมีเป้าหมายสร้างความเป็นเอกภาพในหมู่เยาวชนตามพื้นที่ต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรม


เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
- คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม เยาวชนชาย เยาวชนหญิง ช่วงอายุ 8-14 ปี
- ระยะเวลาการจัดอบรม 3 วัน 2 คืน
- สถานที่จัดอบรม แมกไม้โฮมสเตย์ (หาดปากเมง) 189 หมู่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
- วันที่จัดอบรม 19-21 เมษายน พ.ศ 2556
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ 2556
- ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อับดุลฮากีม มินซาร์ 084-352610, เชคอิบรอฮีม อาแว 089-4906980, วันยามีล๊ะ ธำรงทรัพย์ 081-9631735 หรือ
almahdithai@gmail.com  , ahlulbaitthai@gmail.com


คลิ๊ก...ดาวน์โหลดใบรับสมัครผู้เข้าอบรมเยาวชน "อัลกออิม" ครั้งที่ 3


3-โครงการจัดค่ายอบรมเยาวชน "อันศอรุลมะฮฺดี เยาวชนผู้นำ ครั้งที่ 1"
โครงการอบรมเยาวชน "อันศอรุลมะฮฺดี เยาวชนผู้นำ" มีวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชนชีอะฮฺ ให้ก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนผู้นำในสังคมไทย ต้องรู้จัก และเข้าใจต่อปัญหาของสังคม และเข้าร่วมแก้ปัญหาในสังคมได้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาระดับความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอิสลามให้ถึงระดับคุณภาพสูงสุด พัฒนาเยาวชนให้มีมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในอิสลาม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม เพื่อเป็นเยาวชนแบบอย่างในสังคมรอบข้าง กระทั่งเป็นชีอะฮฺที่แท้จริง เป็นเยาวชนที่เข้มแข็งในสังคมไทย ซึ่งมีเป้าหมายของการจัดอบรมดังนี้


- สร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชนชีอะฮฺอิมามียะฮฺ
- รู้จักผู้นำ คุณสมบัติของผู้นำ ความสำคัญของผู้นำ หน้าที่ของผู้ตาม
- รู้จักวิธีคิด มาตรฐานการคิด พื้นฐานของการคิด
- รู้จักวิธีการนำเสนอ และการปฏิสัมพันธ์ ในสังคม
- เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการนำเสนอที่ถูกต้อง
- จิตวิทยา วิธีการ ศิลปะผู้นำ


เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด แค่ 100 คนเท่านั้น
- คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ชาย อายุระหว่าง 16-25 ปี
- ระยะเวลาการจัดอบรม 3 วัน 2 คืน
- สถานที่จัดอบรม แหลมสนรีสอร์ท ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
- วันที่จัดอบรม 26-28 เมษายน พ.ศ 2556
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ 2556
- ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อับดุลฮากีม มินซาร์ 084-352610, เชคมาลีกี ภักดี 089-5431889, มีซาน เกปัน 090-7191082 หรือ
almahdithai@gmail.com  ahlulbaitthai@gmail.com


คลิ๊ก... ดาวน์โหลดใบสมัครผู้เข้าอบรมเยาวชน "อันศอรุลมะฮฺดี เยาวชนผู้นำ" ครั้งที่ 1

นอกจากนี้คุณอับดุลฮากีม มินซาร์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและวัฒนธรรมของมูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอิมามียะฮฺ เจอร์นัลว่า "หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาบุคลากรอัลมะฮ์ดี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน ค่ายอบรมเยาวชนอัลกออิม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน และค่ายอบรมเยาวชนอันศอรุลมะฮฺดี เยาวชนผู้นำ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน เฉพาะเยาวชนชาย ที่จะมีขึ้นนี้ ทางคณะกรรมการมูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน ในการจัดค่ายอบรมเยาวชนอันศอรุลมะฮ์ดี เยาวชนผู้นำ เฉพาะเยาวชนหญิงอีกต่อไปในเร็ววัน"


ทางด้าน คุณวันยามีล๊ะ ธำรงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายสตรีและเยาวชนของมูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวอิมามียะฮฺ เจอร์นัล เช่นกันว่า "ทางมูลนิธิมีโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรอัลมะฮฺดี ที่เฉพาะสำหรับมุสลิมะฮฺขึ้นอีกในไม่ช้านี้ อินชาอัลลอฮ์ และที่มากไปกว่านั้น ทางฝ่ายสตรีและเยาวชนของมูลนิธิมีโครงการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 3-12 ปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอิสลามให้ถึงระดับคุณภาพสูงสุดกลายเป็นผู้ผลิตและนักประกาศในอนาคต ซึ่งจะมีทั้งคู่มือและแบบเรียนให้พ่อแม่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอบรมบุตรหลานของท่านให้เติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งรายละเอียดของโครงการดังกล่าวจะมีการประกาศให้พี่น้องได้รับทราบอีกครั้งในไม่ช้านี้ อินชาอัลลอฮฺ"

 

ลิงค์อื่นๆ :
  ชมรมคนรักวิลายะตุ้ลฟะกีห์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.alwilayat.org
  เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ
  สถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2556
  มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จัดอบรมรวด 3 โครงการในเดือนเมษายน 56
  สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1433 โดย ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี “การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของโลกอิสลาม คือตัวกำหนดอนาคตของโลก”
  รายงานภาพ : นมาซอีดฟิตร์กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 Bangkok Thailand
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 IRAN
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี: “ปัญหาอัลกุดส์ คือปัญหาหลักของโลกอิสลาม”

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.