หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 26 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามียะฮ์ เจอร์นัล
Send to friends Print this page
ชมรมคนรักวิลายะตุ้ลฟะกีห์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.alwilayat.orgชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องชีอะห์ในประเทศไทย ที่มีความรักและศรัทธามั่นต่อการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน โดยการนำของท่านอิมามซัยยิดอาลี คาเมเนอี

วิลายะตุลฟะกีฮ์ คือ ระบอบการปกครองที่ขจัดปัดเป่าความเสื่อมโสมมทางศาสนา และคืนเกียรติยศอันสูงส่งให้กับประชาชาติอิสลาม หลังการจากไปของท่านศาสดา (ศ) อำนาจการปกครองอาณาจักรอิสลามตกอยู่ในมือของผู้ปกครองที่อธรรมและชั่วร้าย โดยมีเจตนาเพื่อทำลายอิสลามอันบริสุทธิ์อย่างเป็นระบบในเชิงรุก ผ่านกลไกจากอำนาจของตนที่มีอยู่ผู้ที่สืบทอดอำนาจการปกครองอาณาจักรอิสลามด้วยความชอบธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า และสหายร่วมอุดมการณ์ของท่านศาสดา (ศ) จึงลุกขึ้นต่อสู้ในทุกยุคทุกสมัยด้วยยุทธวิธีที่แตกต่างกันบางท่านต้องอยู่อย่างสงบภายในบ้านถึง 25 ปี พร้อมกับความขมขื่นจากวิกฤตการณ์ทำลายอิสลามในเชิงโครงสร้างต่อหลักการปฏิบัติจนอุตริกรรมทางศาสนา

หลายอย่างเกิดขึ้นในห้วงเวลาไม่นานนักจากการสิ้นพระชนม์ของท่านศาสดา (ศ) บางท่านต้องลงนามในสนธิสัญญา, บางท่านต้องสู้แลกด้วยเลือดเนื้อ ศีรษะ ชีวิตครอบครัว และสหายของตน, บางท่านก็ต้องเร่งผลิตบุคลากรทางด้านวิชาการอิสลามอย่างแท้จริงเพื่อผดุงสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านทุกท่านล้วนเป็นบุรุษแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่คอยรักษาศาสนาของพระองค์ให้มีอยู่ถึงวันสุดท้ายและมันคือความรอดพ้นของมนุษยชาติทุกคน ที่อยู่ภายในพฤกษชาติของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ที่หล่อเลี้ยงด้วยลาธารแห่งเกาษัร มาตรว่าดอกไม้อันงดงามอาจร่วงโรยและถูกย่ำยีไปตามกาลเวลาจากมนุษย์ที่ชั่วช้า แต่มะลิของเกาษัรยังคงอยู่ต่อ และจะมาโปรยกลิ่นหอมอีกในไม่ช้า ด้วยพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเหตุนี้ชีอะห์ในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกปลูกฝังเรื่องหลักศรัทธาในระบอบวิลายะตุลฟะกีฮ์ โดยฮุจญตุลอิสลามวัลมุสลิมีน ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี จึงรวมตัวกันจัดตั้งชมรมขึ้นในนาม "ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย" เพื่อที่จะแสดงความรักต่อท่านผู้นำสูงสุด อิมามซัยยิดอาลี คาเมเนอี มีเป้าหมายนำเสนอความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องวิลายะตุลฟะกีฮ์ และสกัดกั้นแนวคิดต่อต้านวิลายะตุลฟะกีฮ์ มิให้ย่างกายเข้ามาสู่สังคมในประเทศไทย ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิจัดเสวนาและนิทรรศการเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิลายะตุลฟะกีฮ์ในสถานที่ต่างๆ ผลิตรายการโทรทัศน์ กำกับดูแลเว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุดภาคภาษาไทย จัดพิมพ์นิตยสารและหนังสือ จัดทำเว็บไซต์ชมรมฯ จัดงานศาสนาตามวโรกาสต่างๆ หรือแสดงพลังทางด้านการเมือง ในการปลดปล่อยอัลอักซอจากการถูกยึดครองของขบวนการไซออนิสต์ในวันแห่งอัลกุดส์สากล การส่งอาสาสมัครไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และอื่นๆ อีกมากมาย
ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย ได้ถือฤกษ์วันประสูติ อิมามมะฮ์ดี (อ) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ มัสยิดรูฮุลลอฮ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ชะอ์บาน ฮ.ศ. 1432
วัตถุประสงค์ "ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย"

ชมรมนี้ใช้ชื่อภาษาไทยว่า "ชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย" โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Wilayatulfaqih Lover's Movement of Thailand" หรือเรียกชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "WLMT" เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง "วิลายะตุลฟะกีฮ์" รวมถึงสนับสนุนระบบ "วิลายะตุลฟะกีฮ์"

1.เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องวิลายะตุลฟะกีฮ์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบวิลายะตุลฟะกีฮ์

2.เป็นแหล่งรวมในการระดมความคิดเห็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิลายะตุลฟะกีฮ์และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป

3.เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น การอบรมสัมมนาเพื่อให้ผู้ที่มีความรักในวิลายะตุลฟะกีฮ์ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้น

4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ทำให้ตำแหน่งและระบอบการปกครองวิลายะตุลฟะกีฮ์ได้รับการยกย่องเชิดชูให้สมกับสถานะภาพอันแท้จริงชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย เป็นชมรมที่ได้จัดตั้งโดยความร่วมมือของพี่น้องชีอะห์ อิมามียะห์ โดยมีนโยบายพัฒนากิจกรรม สื่อ และความร่วมมือของมุสลิมในประเทศไทย.
ล่าสุดทางชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องผู้ศรัทธา เนื่องในวันครบรอบ 35 ปี แห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน และขอถือฤกษ์อันสิริมงคลในวันนี้ ถือโอกาสเปิดตัวเว็บไซต์ของชมรมฯ ภายใต้ชื่อ www.alwilayat.org และพร้อมนำเสนอพรีเซนต์แนะนำชมรมรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทย

และทางชมรมคนรักวิลายะตุลฟะกีฮ์แห่งประเทศไทยหวังว่า คงนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 

ลิงค์อื่นๆ :
  ชมรมคนรักวิลายะตุ้ลฟะกีห์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.alwilayat.org
  เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ
  สถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2556
  มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จัดอบรมรวด 3 โครงการในเดือนเมษายน 56
  สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1433 โดย ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี “การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของโลกอิสลาม คือตัวกำหนดอนาคตของโลก”
  รายงานภาพ : นมาซอีดฟิตร์กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 Bangkok Thailand
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 IRAN
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี: “ปัญหาอัลกุดส์ คือปัญหาหลักของโลกอิสลาม”

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.