หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 21 มิถุนายน 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามียะฮ์ เจอร์นัล
Send to friends Print this page

แถลงการณ์องค์การวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์อิสลามในการประณามการลบหลู่คัมภีร์อัลกุรอาน

องค์การวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์อิสลามได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อท่าน อิมามแห่งยุคสมัย (อ.ญ.) ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน บรรดาท่านอายะตุ้ลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติ บรรดาองค์กร และบุคคลากรด้านศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการประณามการลบหลู่คัมภีร์ อัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งถูกมอบไว้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าจากพระผู้เป็นเจ้าแก่มนุษยชาติ


ด้วยรายงานจากสำนักงานใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อข่าว ขององค์การวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์อิสลาม ได้กล่าวไว้ในส่วนหนึ่งของแถลงการณ์นี้ว่า "ลัทธิอันชั่วร้ายของซัยออนิสต์ และพวกที่วางแผนการแสดงความชั่วช้านี้ ใช้การเคลื่อนไหวอันชั่วช้าของพวกเขาลบหลู่ดูถูกเกียรติยศของมนุษยชาติในนามศาสนาต่างๆที่มาจากพระเจ้า และได้จุดไฟแห่งความโง่เขลาของพวกเขาให้ลุกโชนขึ้น"


ส่วนแถลงการณ์ที่สมบูรณ์ขององค์การวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์อิสลามมีดังต่อไปนี้

แท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์ และแท้จริงเราคือผู้กลับคืนสู่พระองค์


ความอวดดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม และลบหลู่ดูถูกต่อคัมภีร์สุดท้ายแห่งฟากฟ้าของผู้ถูกส่งมาจากพระเจ้า มันได้สร้างรอยแผลให้แก่ท่านศาสนทูตผู้ทรงเกียรติ(ศ) หัวใจของผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวทุกคน โดยเฉพาะบรรดามุสลิมทั้งโลก มืออันสกปรกของอิบลีสซึ่งในวันนี้ใช้เหตุก่อการร้ายวันที่ 11 กันยายน มาเป็นข้ออ้างให้คนบางกลุ่มที่โง่เขลาเคลื่อนไหวทำการลบหลู่คัมภีร์อัลกุรอาน

แสดงถึงการโยงใยกับผู้ที่โกรธแค้นกับทางแห่งสัจธรรมที่มีต่อตรรกะและเหตุผลของโองการต่างๆอันทรงเกียรติของพระผู้เป็นเจ้า ความสกปรกโสมมอันนี้เป็นสัญลักษณ์ในการเยียวยาแก่ซัยออนิสม์นานาชาติที่มีต่อความสำเร็จในการเติบโตและตื่นตัวของอิสลาม เป็นลางไม่ดีของแผนการต่างๆที่เข้าตราจนของพวกเขาที่มีต่อประเทศอิสลามทั้งหลาย

ลัทธิชั่วร้ายของซัยออนิสต์ และพวกที่วางแผนการแสดงความชั่วช้านี้ ใช้การเคลื่อนไหวอันชั่วช้าของพวกเขาลบหลู่ดูถูกเกียรติยศของมนุษยชาติในนามศาสนาต่างๆที่มาจากพระเจ้า และได้จุดไฟแห่งความโง่เขลาของพวกเขาให้ลุกโชนขึ้น โดยครั้งนี้ก็เช่นกันที่พวกเขาจะได้ผลลัพท์ที่รออยู่ข้างหน้าในฐานที่ก่อการในวิถีที่ผิดพลาด ซึ่งศาสนทูตแห่งวะฮ์ยูในอัลกุรอานได้กล่าวว่า "และพระองค์ได้บันดาลความโสมม(หลงทาง)ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช้ปัญญา"


แผนอันหนึ่งที่พวกเขาวาดภาพอันน่าหวาดกลัวให้แก่อิสลามในปีก่อนๆนั้นต้องการการจัดการ ซึ่งเหตุการณ์ 11 กันยายนก็ได้เกิดขึ้น การ์ตูนลบหลู่ท่านศาสดาแห่งอิสลามก็ได้แพร่สะพัดไปทั่ว พอมาวันนี้ก็ถึงเวลาในการลบหลู่ดูถูกคัมภีร์อัลกุรอาน แต่ทว่าด้วยพระเมตตาของพระเจ้า ลูกศรของพวกเขาไม่ว่าจะครั้งไหนๆ ก็กลายเป็นภัยพิบัติของชีวิตของพวกเขามาโดยตลอด ความสะอิดสะเอียนของชาวโลกในมาตรการอันนี้ได้ย้อนกลับไปสู่หน้าตักของเหล่าผู้วางแผนเอง "และพวกเขาวางแผน และอัลลอฮ์ก็วางแผน และอัลลอฮ์คือผู้วางแผนได้ดีที่สุด"


อัลกุรอานคือสาส์นอมตะของพระผู้อภิบาล สมบูรณ์พร้อมไปด้วยลำนำแห่งความยุติธรรมและพระเมตตา และอิสลามคือศาสนาที่ร้องเรียกสู่ความสันติ ไม่แต่เพียงพวกพ้องเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาในการมีพระเจ้าองค์เดียวทั้งมวลให้เมตตา เอื้ออาทรต่อกันและกัน ด้วยกับวิสัยทัศน์แห่งความเอื้ออาทรของอิสลามนี้เองที่เป็นตัวการขวางกั้นแผนการที่มีลับลมคมใน มีเล่ห์กระเท่ห์ของพวกมหาอำนาจแห่งโลก ทำให้พวกเขาเกิดบันดาลโทสะและออกมาตราการอันเลวร้ายต่างๆขึ้นมา ในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวว่า "พวกเจ้าจงกล่าวเถิดว่า พวกเราศรัทธาในอัลลอฮ์

และสิ่งถูกส่งลงมายังเรา และสิ่งที่ถูกส่งลงมายังอิบรอฮีม และอิสมาอีล และอิสฮาก และยะอ์กูบ และวงศ์วาน และสิ่งที่ถูกนำมายังมูซา และอีซา และสิ่งที่ถูกนำมายังบรรดานบีที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา เราไม่ได้แบ่งแยกผู้ใดในระหว่างพวกเขา และพวกเราเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์"


เพลิงแห่งเล่ห์มารยา ซึ่งพวกเขาได้จุดมันขึ้นมา มันจะแปรเปลี่ยนไปเป็นการให้ปัญญาแก่โลกอิสลาม นอกไปจากนั้นมันจะกลายเป็นพายุอันร้อนแรงที่จะถาโถมเรียกร้องและต่อต้านการเคลื่อนไหวอันโง่เขลาอันนี้ สายลมแห่งเอกภาพของประชาชาติอิสลาม และมหาสมุทรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเขาจะสำแดงต่อแผนการอันชั่วร้ายของมหาอำนาจแห่งโลก


องค์การวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์อิสลามในเรื่องการประณามต่อมาตราการอันอวดดีนี้ ได้ประกาศแสดงความเสียใจต่อท่านอิมามแห่งยุคสมัย(ขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดให้การปรากฏกายของท่านได้เกิดขึ้นโดยเร็วไวด้วยเถิด) ต่อผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติอิสลาม และบรรดาท่านอายะตุ้ลลอฮ์ ตลอดจนถึงมุสลิมทั้งหลาย และบรรดาอิสรชนแห่งโลก ได้แสดงปฏิกิริยาต่อความอวดดีอันนี้ด้วยวิทยปัญญา

และการจัดการที่ดี เช่นเดียวกันทางองค์การฯใคร่เรียกร้องให้ศูนย์กลางทั้งหลาย องค์กรต่างๆ และบุคลากรทางศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ได้ยืนหยัดประณามมาตราการอันนี้ และเชิดชูเกียรติแห่งพระผู้เป็นเจ้าและเกียรติของมนุษยชาติขึ้นมา พร้อมทั้งประกาศปกป้องโลกให้พ้นจากความชั่วร้าย การดูถูกเหยียดหยาม และสงครามด้วยตัวเอง

 

ลิงค์อื่นๆ :
  ชมรมคนรักวิลายะตุ้ลฟะกีห์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.alwilayat.org
  เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ
  สถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2556
  มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จัดอบรมรวด 3 โครงการในเดือนเมษายน 56
  สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1433 โดย ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี “การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของโลกอิสลาม คือตัวกำหนดอนาคตของโลก”
  รายงานภาพ : นมาซอีดฟิตร์กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 Bangkok Thailand
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 IRAN
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี: “ปัญหาอัลกุดส์ คือปัญหาหลักของโลกอิสลาม”

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.