หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 พฤษภาคม 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามียะฮ์ เจอร์นัล
Send to friends Print this page

บรรดาเด็กๆ ร่างกายประหลาดถือกำเนิดในอัฟกานิสถาน และอิรัก


อิมามียะฮ์ เจอร์นัล : รายงานต่อไปนี้ถูกแปลมาจากรายงานฉบับหนึ่งซึ่งได้ถูกนำออกมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั่วทั้งโลกถึงอาชญากรรมหนึ่งของโลก รูปภาพต่างๆ ผู้แปลจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ และขออภัยหากรูปภาพต่างๆ ที่นำเสนอไปอาจจะสร้างความสะเทือนใจแก่หลายๆ คน พร้อมทั้งเรียกร้องยังสื่อมุสลิมต่างๆ ในประเทศไทยให้นำเสนอข่าวนี้เผยแพร่ออกไป ณ วันนี้ความจริงต้องถูกนำเสนอให้เห็นถึงความโหดร้าย และแผนการทำลายต่างๆ ของศัตรูอิสลาม


การถือกำเนิดบรรดาเด็กๆ รูปร่างประหลาด เป็นปรากฏการณ์หนึ่งสืบเนื่องมาจากการโจมตีทางทหารของสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆ อาธิเช่นประเทศอิรัก และประเทศอัฟกานิสถาน


บรรดาเด็กๆ หน้าตาประหลาดดังกล่าว คือบรรดาเด็กๆ ที่บิดามารดาของพวกเขาได้รับผลกระทบจากการใช้ธาตุยูเรเนี่ยมที่มีอนุภาพเบาบางของกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร เมื่อครั้งทำสงครามในประเทศอิรัก และประเทศอัฟกานิสถาน


ทางสำนักข่าวฟารส์นิวส์ได้รับรายงานฉบับหนึ่งจาก ดร.มุฮัมมัด ดาวูด มิรกีย์ อดีตอาจารย์ของมหาวิยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ "กองทุนฟื้นฟูสุขภาพชาวอัฟกานิสถานที่ได้รับผลกระทบจากธาตุยูเรเนี่ยมทีมีอนุภาพเบาบาง" เกี่ยวกับปรากฏการณ์ การถือกำเนิดของบรรดาเด็กๆ รูปร่างประหลาด สืบเนื่องมาจากการใช้ธาตุยูเรเนี่ยมของกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร


ในรายงานฉบับดังกล่าวได้เริ่มด้วยหัวข้อแรก ด้วยรูปภาพทารกน้อยคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากธาตุยูเรเนี่ยม และเขียนคำบรรยายว่า "การก่อการร้ายขนาดเล็ก อเมริกาจงเพลิดเพลินเถิดต่อสิ่งที่พวกท่านก่อขึ้น"


อีกตอนหนึ่งในรายงานฉบับดังกล่าวมีว่า ชายชาวอัฟกานิสถานคนหนึ่งได้กล่าวว่า "ถ้าหากว่าพวกเขาได้สังหารพวกเราเสียทีเดียว มันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรอีกต่อไป ทว่าพวกเขากำลังเข่นฆ่าสังหารพวกเรา ทำลายพวกเรา สืบเนื่องไปยังลูกหลานของพวกเราอีกหลายๆ รุ่นทีเดียว"


รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุยูเรเนี่ยมที่มีอนุภาพเบาบางได้แผ่เข้าไปสู่ทารกน้อยในครรภ์ของสตรีที่ตั้งครรภ์ จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของทารกน้อยเหล่านั้นผิดปกติ และเป็นสาเหตุให้การถือกำเนิดของทารกเหล่านั้นออกมาเป็นเด็กพิการในที่สุด ซึ่งยังไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้ และหาพบได้ยากมาก ด้วยเหตุนี้เองบรรดาเด็กส่วนมากเหล่านั้นจึงถือกำเนิดมาบ้างก็ไร้ศรีษะ ไร้ร่างกาย และไร้อวัยวะอื่นๆ


เมื่อสตรีนางใดก็ตามได้คลอดลูกออกมาในประเทศอิรัก และอัฟกานิสถาน คำถามแรกของสตรีเหล่านั้นที่ออกมาจากปากของพวกเธอ มิได้ถามว่าลูกของฉันเพศชายหรือเพศหญิง แต่พวกนางจะถามก่อนเป็นอันดับแรกว่า "ลูกของฉันปกติดีหรือไม่???"


อีกตอนหนึ่งในรายงานฉบับนี้ได้บันทึกว่า "รูปเหล่านี้ฉันได้ถ่ายไว้ในการเดินทางวันสุดท้ายของฉันในประเทศอัฟกานิสถาน คือรูปของทารกคนหนึ่งจากแฝดสามคน ซึ่งได้รับผลกระทบจากรังสีของธาตุยูเรเนี่ยมที่เบาบางของกองกำลังทหารอเมริกา ซึ่งในตอนนี้ของรายงานได้มีชื่อหัวข้อว่า "ความตาย ที่ถูกสร้างโดยสหรัฐอเมริกา ผลกระทบต่างๆ อันร้ายแรงจากรังสีธาตุยูเรเนี่ยมที่มีต่อบรรดาเด็กๆ ในประเทศอัฟกานิสถาน"


ในบันทึกรายงานดังกล่าวมีอีกว่า "ประชาชนชาวอัฟกานิสถาน กำลังประสพกับภัยพิบัตอย่างร้ายแรง ซึ่งคงไม่สามารถบรรยายได้ด้วยคำพูด หรือข้อเขียนใดๆ ได้ ด้วยเหตุนี้เองฉันจึงตัดสินใจถ่ายทอดภัยพิบัตต่างๆ เหล่านี้ของชาวอัฟกานิสถานออกมาด้วยรูปต่างๆ ของบรรดาเด็กๆ ที่ถือกำเนิดมาบนโลกนี้ด้วยความพิการ"


ดร.มุฮัมมัด ดาวูด นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงกรณีที่เขาล้มเหลวในการพยายามจัดตั้งกองทุนหนึ่ง เพื่อก่อตั้งองค์กรสำหรับวิจัยและค้นคว้าต่อเรื่องนี้ในประเทศอัฟกานิสถาน ว่า "บางทีรูปภาพเหล่านี้สามารถที่จะกระตุ้นต่อบรรดามนุษย์ที่จมปลักอยู่ในความสุขสบายของการใช้ชีวิตแห่งวัตถุได้บ้าง"

ดร.มุฮัมมัด ได้กล่าวแก่ประชาชนชาวตะวันตกทั้งหลายว่า "มันขึ้นอยู่กับพวกท่านทั้งหลายเสียแล้ว พวกท่านกำลังปฏิบัติ กำลังใช้ความคิด ที่พวกท่านคิดว่ามันคือความเป็นมนุษย์ การจัดตั้งกองทุนหนึ่งเพื่อก่อตั้งองค์กรในการค้นคว้าวิจัย อาจจะมีราคาน้อยนิดสำหรับพวกท่าน แต่หากได้หันไปพิจารณาถึงเงินภาษีต่างๆ ของพวกท่านทั้งหลายเสียเถิด ว่ามันได้สร้างความร้ายแรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วแก่ประชาชนในประเทศอัฟกานิสถาน ถึงแม้ว่าท่านจะยินดี หรือไม่ยินดี หรือปฏิเสธก็ตามต่อสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือการมีส่วนร่วมของพวกท่านโดยทางอ้อมในการก่ออาชญากรรมสงครามเหล่านี้เสียแล้ว"

ในตอนหนึ่งของบันทึกรายงานบันทึกว่า "ถ้าหากบุคคลใดก็ตามที่ได้เห็นรูปภาพเหล่านี้แล้ว และเขาได้เสียสละเงินค่าน้ำอัดลมเพียงหนึ่งขวดของเขาในหนึ่งเดือนเพื่อช่วยเหลือกองทุนดังกล่าว เราก็สามารถที่จะก่อตั้งองค์กรศึกษาวิจัยค้นคว้าต่อปัญหานี้ได้อย่างแน่นอน"


ดร.มุฮัมมัด ดาวูด ได้กล่าวแก่ประชาชาตอเมริกาอีกว่า "นี่หรือประชาธิปไตยที่อเมริกาอ้าง??" ถูกต้องแล้วหรือ?? ที่รัฐบาลของพวกท่านก่ออาชญากรรม แต่ทว่าพวกท่านก็ยังคงนิ่งเฉย ข้าพเจ้าหวังว่าตั้งแต่นี้ต่อไป พวกท่านจงเหลียวมองไปยังลูกๆ ของพวกท่านบ้าง และยังคงไม่แยแสต่อไปเรี่อยๆ หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเห็นและรับรู้ความร้ายแรงที่เกิดขึ้นนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจพวกเท่านทั้งหลายแล้วว่าพวกท่านนั้นมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ข้าพเจ้าไม่รู้สึกแปลกใจแต่ประการใด พวกท่านไม่แยแสต่อสิ่งใดเลย ในขณะที่รัฐบาลของพวกท่านได้นำเงินภาษีที่เก็บจากพวกท่านไปสร้างอาชญากรรมที่ร้ายแรงสำหรับประชาชนชาวอัฟกานิสถาน"


ในบันทึกรายงานนี้ ใต้รูปภาพหนึ่ง ดร.มุฮัมมัด ดาวูด ได้เขียนประโยคหนึ่งว่า "พวกท่านจะรู้สึกเช่นไร ถ้าหากบรรดาเด็กๆ ของพวกท่านถือกำเนิดมาบนโลกใบนี้ด้วยสภาพเช่นนี้? เพราะบรรดาเด็กๆ เหล่านี้คือมรรคผลแห่งการใช้ธาตุยูเรเนี่ยมที่มีอนุภาพเบาบางของกองกำลังทหารอเมริกา พวกท่านคิดหรือว่าพ่อแม่ของเด็กๆ เหล่านี้เขาจะไม่สาปแช่งต่อข้ออ้างความเป็นประชาธิปไตยของพวกท่าน? บรรดาเด็กๆ ของเราต้องเกิดมาในสภาพเช่นนี้ เป็นเหตุมาจากการใช้ธาตุยูเรเนี่ยมที่เบาบางในการทำสงครามของกองกำลังทหารอเมริกาและพันธมิตร จากเงินภาษีของพวกท่านเอง"


ในรายงานฉบับดังกล่าวได้บันทึกอีกว่า "อัตราการถือกำเนิดของบรรดาเด็กๆ ที่มีความพิการ และป่วยเป็นโรคมะเร็ง เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสิ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ธาตุยูเรเนี่ยมของกองกำลังทหารอเมริกา ตั้งแต่การบุกรุกครั้งแรก และครั้งต่อๆ มา"


ตามสถานที่บริการคลอดบุตร โรงพยาบาลหลายทุกแห่ง แพทย์ทุกคน ได้ชี้ให้เห็นถึงจำนวนอัตราการเพิ่มขึ้นของบรรดาเด็กๆ ที่เกิดมาในสถาพพิการ และป่วยเป็นโรคมะเร็งประเภทต่างๆ ในความเป็นจริงขอบเขตและความรุนแรงของ "ไอโซโทปกัมมันตรังสี" ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อได้มีทีมแพทย์จากศูนย์การวิจัยธาตุยูเรเนี่ยมโดยตรงเดินทางมายังประเทศอัฟกานิสถาน และได้เก็บตัวอย่างต่างๆ จากประเทศอัฟกานิสถานกลับไป"


พวกเขาทั้งหมดได้สรุปออกมาว่า อัตราการแผ่กระจายของ "ไอโซโทปกัมมันตรังสี" ในบริเวณโดยรอบที่ระเบิดถูกทิ้งโดยกองกำลังทหารอเมริกาสูงกว่าสองพันเท่าเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ และครึ่งชีวิตของธาตุยูเรเนี่ยมที่ถูกใช้ไปโดยกองกำลังทหารของอเมริกานานถึง 4.5 พันล้านปี พวกเขาต่างลงความเห็นว่า ประชาชาติชาวอัฟกานิสถานจะต้องทนทุกข์ทรมานกับการให้กำเนิดลูกๆ พิการ และป่วยเป็นโรคมะเร็งอีกนานเท่านาน"


ดร.มุฮัมมัด ดาวูด ได้บันทึกไว้ในรายงานอีกว่า "แน่นอนยิ่งภัยพิบัตินี้ ไม่ได้เป็นการพัฒนา และสร้างความเจริญแก่ประชาชาติอัฟกานิสถานอย่างที่อเมริกากล่าวอ้าง แต่ทว่ามันคืออาชญากรรมอันร้ายแรงที่สุด ซึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมีใครเคยก่ออาชญากรรมเช่นนี้เลย"


และนั่นหมายความว่า อีกไม่นานเกินรอประชาชาติอัฟกานิสถาน และประชาชาติอิรักจำนวนครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมของเราเองต้องจบชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และส่วนหนึ่งของประชาชาติทั้งสองกลายเป็นประชาชาติที่พิการทางด้านร่างกาย บ้างก็ไม่มีมือ บ้างก็ไม่มีตา บ้างก็ไม่มีขา .......


แปลและเรียบเรียงโดย เชคมาลีกี ภักดี

 

 

ลิงค์อื่นๆ :
  ชมรมคนรักวิลายะตุ้ลฟะกีห์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.alwilayat.org
  เว็บไซต์ท่านผู้นำสูงสุด ภาคภาษาไทยเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ
  สถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2556
  มูลนิธิอัลมะฮฺดี ประเทศไทย จัดอบรมรวด 3 โครงการในเดือนเมษายน 56
  สาส์นฮัจญ์ ฮ.ศ. 1433 โดย ซัยยิดอะลี คอเมเนอี ยังบรรดาผู้แสวงบุญ ณ นครมักกะฮ์
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี “การเปลี่ยนแปลงล่าสุดของโลกอิสลาม คือตัวกำหนดอนาคตของโลก”
  รายงานภาพ : นมาซอีดฟิตร์กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 Bangkok Thailand
  รายงานภาพ : Quds Day 2012 IRAN
  ซัยยิดอะลี คอเมเนอี: “ปัญหาอัลกุดส์ คือปัญหาหลักของโลกอิสลาม”

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น
[# D49]  ความคิดเห็นที่ 1   [แจ้งลบ]
วิสวะ รัตนุกูล
วันที่ : Nov 4, 2010 14:15
IP Address : 223.207.26.42

ขอ อัลเลาะตอบแทนอเมริกา

และอเมริกาต้องพินาศในเร็ววัน  กลับไปด้านบน
   

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.