หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 25 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
กิจกรรม
Send to friends Print this page

ตารางเวลาถ่ายทอดสดสถานีมะฮ์ดีทีวี อบรม "บุคลากรอัลมะฮ์ดี" ครั้งที่ 6


ตารางเวลาถ่ายทอดสดการสัมมนาโครงการอบรมบุคลากรอัลมะฮ์ดี ครั้งที่ 6 ณ สถาบันศึกษาวิชาการศาสนาอัลมะฮ์ดี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 12-14 เมษายน พ.ศ. 2557 ทางสถานีมะฮ์ดีทีวีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.mahditv.tv   www.mahditv.com   และ www.thaimuslim.tv มีดังนี้

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ช่วงบ่าย เวลา 14.30-17.00 น.  เปิดพิธีการอบรมสัมมนาโดยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "คำตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าน อิมามมะฮ์ดี (อ)" โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ

ช่วงค่ำ เวลา 21.00 - 23.00  น. บรรยายหัวข้อ "คุณลักษณะและภารกิจของ คอวาสคอส" โดยฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

ช่วงเช้า เวลา 08.30-10.00 น.  บรรยายหัวข้อ "อัคลาคของบุคลากรอิมามมะฮ์ดี (อ) " โดยซัยยิดอิบรอฮีม ฮูซัยนี

10.20-11.45 - บรรยาย หัวข้อ "แนวทางแห่งการสร้างความสัมพันธ์กับอิมามมะฮ์ดี (อ)" โดย เชคอิบรอฮีม อาแว

ช่วงบ่าย เวลา 14.30 - 18.00 น. กิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ "การเมืองในทัศนะของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)"

ช่วงค่ำ 21.00-23.00 น. วิพากย์บทสรุปของการสัมมนาในแต่ละกลุ่ม โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557

ช่วงเช้า 08.30-10.00  น. บรรยายหัวข้อ "ภัยคุกคามของวาฮาบีกับการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ)" โดย เชคอะลีฟารุก จันทรเอียด

เวลา 10.30-12.15 น. ถาม-ตอบ กับ ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี - ดุอาอฺ ปิดพิธีการอบรม โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

.......................................................................

ส่วนกำหนดการในโครงการอบรม "บุคลากรอัลมะฮ์ดี" ครั้งที่ 6 ที่ทางมูลนิธิอัลมะฮ์ดี ประเทศไทย ได้จัดขึ้นในปีนี้นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 12 เมษายน 2557

10.00-12.00 - ลงทะเบียน

12.30-14.00 - นมาซ- -รับประทานอาหาร

14.00-14.30 - เปิดพิธีการอบรมบุคคลากรอิสลาม ดำเนินรายการโดย อาจารย์รอฟีอี ภักดี - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอาน

15.00 -17.00 - บรรยาย คำตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับท่าน อิมามมะฮ์ดี (อ) โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ

18.30-20.00 - นมาซ-รับประทานอาหาร

21.00-23.00 - บรรยาย คุณลักษณะและภารกิจของ คอวาสคอส โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

23.00 - อาหารว่าง - ตามอัธยาศัย

วันที่ 13 เมษายน 2557

05.30-07.30 - นมาซ - รับประทานอาหาร

08.30-10.00 - บรรยาย อัคลาคของบุคลากรอิมามมะฮ์ดี (อ) โดย ซัยยิดอิบรอฮีม ฮูซัยนี

10.00-10.20 - รับประทานอาหารว่าง

10.20-11.45 - บรรยาย แนวทางแห่งการสร้างความสัมพันธ์กับอิมามมะฮ์ดี (อ) โดย เชคอิบรอฮีม อาแว

11.45-12.15 - จัดการแบ่งกลุ่มสัมมน การเมืองในทัศนะของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ในแต่ล่ะกลุ่มที่ได้มีการแบ่งกลุ่มแล้วนั้น ให้เลือกประธานและรองประธานกลุ่มเพื่อทำหน้าที่สรุปเป็นลายลักษณ์อักษร และนำมากล่าวสรุปในช่วงค่ำ

12.30-14.00 - นมาซ - รับประทานอาหาร

14.30-18.00 - แต่ละกลุ่มเข้าห้องสัมมนาที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้

ตามหัวข้อที่ได้วางไว้คือ การเมืองในทัศนะของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) เนื่องจากสถานการณ์การเมืองโลกในทุกวันนี้ยิ่งทวีเพิ่มความร้อนแรงขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นการอบรมในปีนี้จึงได้ยกประเด็นนี้ให้ทางผู้เข้าอบรมได้ระดมความคิดออกมาตามแต่ทัศนะส่วนตัวของแต่ล่ะท่าน เกี่ยวกับการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน หลังจากนั้นจะได้มีการวิพากย์และชี้แนะโดย ท่าน ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี เพื่อที่ผู้เข้าร่วมอบรมบุคลากร อัลมะฮ์ดีจะได้รับความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของศัตรูที่จะเข้ามาทำลายอิสลามอันบริสุทธิ์แห่งสายธารอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)

18.30-20.00 - นมาซ - รับประทานอาหาร

21.00-23.00 - วิพากย์บทสรุปของการสัมมนาในแต่ละกลุ่ม โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

วันที่ 14 เมษายน 2557

05.30-08.00 - นมาซ - รับประทานอาหาร

08.30-10.00 - บรรยาย ภัยคุกคามของวาฮาบีกับการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) โดย เชคอะลีฟารุก จันทรเอียด

10.00-10.30 - รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.15 - ถาม-ตอบ กับ ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี - ดุอาอฺ ปิดพิธีการอบรม โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

12.30-14.00 - นมาซ- รับประทานอาหาร -- แยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย

 

 

ลิงค์อื่นๆ :
   ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรต์ ฮ.ศ. 1435
  ประกาศ... ศูนย์ดูจันทร์เสี้ยวชีอะฮฺอิมามียะฮฺแห่งประเทศไทย
  รายงานภาพ : เฉลิมฉลองนิศฟุชะอ์บาน ฮ.ศ. 1435 (2)
  รายงานภาพ : เฉลิมฉลองนิศฟุชะอ์บาน ฮ.ศ. 1435 (1)
  รายงานภาพ : รำลึกครบรอบ 25 ปีอสัญกรรมอิมามโคมัยนี (รฎ)
  รายงานภาพ : งานวันประสูติท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) และอิมามโคมัยนี (ร.ฮ)
  รายงานภาพ : อบรม “บุคลากรอัลมะฮ์ดี” ครั้งที่ 6
  ตารางเวลาถ่ายทอดสดสถานีมะฮ์ดีทีวี อบรม “บุคลากรอัลมะฮ์ดี” ครั้งที่ 6
  รายงานภาพ : ค่ายเยาวชน "อัลกออิม" ครั้งที่ 4 ชุดที่ 2
  รายงานภาพ : ค่ายเยาวชน "อัลกออิม" ครั้งที่ 4 ชุดที่ 1

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.