หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 23 ตุลาคม 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
นักวิชาการมุสลิม
Send to friends Print this page

อะบูมูซา ญาบิร บิน ฮัยยาน

บิดาแห่งวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยแห่งญะอฺฟรีย์ คือของขวัญอันล้ำค่าที่อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้มอบให้แด่มวลมุสลิมและมนุษยชาติ นักวิชาการที่ลือชื่อในยุคสมัยนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวโลกล้วนเป็นสานุศิษย์ของอิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ที่ผ่านการศึกษาจาก "มหาวิทยาลัยญะอฺฟะรีย์" ตามรายงานที่มี บรรดาสานุศิษย์ของอิมามญะอฺฟัร ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากถึง 4,000 คน และทุกคนมีชื่อเสียงโด่งดงในแต่ละสาขาวิชา และเป็นบิดาแห่งวิชาการในยุคปัจจุบันทั้งสิ้น และหนึ่งในนั้นคือ อะบูมูซา ญาบิร บิน ฮัยยัน หรือที่โลกปัจจุบันรู้จักในนาม Geber(ญิบเบอร์) ที่มาจากภาษาละติน ซึ่งได้ถูกยกย่องและให้เกียรติว่าเป็น "บิดาแห่งวิชาเคมี" เขาเป็นลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.)

ญาบิร เป็นบุตรของท่านฮัยยาน บิน อับดุลลอฮฺ ถือกำเนิดในปี ค.ศ.721 หรือปี ฮ.ศ.80 บ้างว่า ปีฮ.ศ.103-170 ณ เมืองตูส แคว้นคุรอซาน ประเทศอิหร่าน(เมืองมะฮ์ชัดปัจจุบัน) นอกจากมีชื่อเสียงทางด้านวิชาเคมีแล้ว ท่านยังเป็นนักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักเภสัชศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักภูมิศาสตร์ รวมถึงยังเป็นนักปรัชญาขั้นสูงอีกด้วย นักปรัชญาฝรั่งเศสได้ให้สมญานามญาบิรว่าเป็น "อาจารย์แห่งวิชาการ" ท่านถูกยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกวิชาการมากมายถึง 19 สาขาวิชา

ญาบิร บินฮัยยาน เป็นศิษย์คนหนึ่งของอิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ซึ่งในช่วงเวลานั้นบ้านของอิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้ถูกขนานนามว่าเป็น "มหาวิทยาลัย" แหล่งกำเนิดของเหล่าบรรดานักปราชญ์และผู้ทรงความรู้ขั้นสูง

ญาบิร มีความสนใจในเรื่องเคมีและคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิม บวกกับความพร้อมและความเหมาะสม อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) จึงได้ถ่ายทอดวิชาการของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ที่ไม่เคยสั่งสอนให้ใครมาก่อนแก่ญาบิร เกี่ยวกับวิชา "เคมีวิทยา" และสาขาวิชาอื่นๆ จนกระทั่งญาบิรได้เขียนตำราเกี่ยวกับคำสอนต่างๆ ของอิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ไว้มากมายหลายร้อยเล่ม

ชาวยุโรปได้เริ่มแปลหนังสือของเขาเป็นภาษาละตินในช่วงปี ค.ศ.11 และ 13 หลายเล่ม และได้ถูกนำไปตีพิมพ์ในเยอรมันกว่า 500 เล่ม และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนังสือที่เขียนได้ดีที่สุด ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่ในหอสมุดกลางของกรุงเบอร์ลิน และรวมถึงในหอสมุดกรุงปารีส โดยเขาได้รวบรวมหนังสือถึง 3,900 เล่มในวิทยาการต่างๆ รวมทั้งแผนที่

แม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงว่าเป็นบิดาแห่งนักเคมีอาหรับเปอร์เซีย แต่นักวิชาการต่างเชื่อว่าบุคคลที่ประสิทธิประสาทวิชาการแก่เขาคือลูกหลานของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ที่ชื่อญะอฺฟัร ซอดิก อิมามคนที่หกในนิกายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺ

ญาบิร บิน ฮัยยาน คือบุคคลแรกที่วางกฎเกณฑ์ต่างๆ เชิงวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมี กฎเกณฑ์ต่างๆ เหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับชื่อของท่านที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากอาจารย์ ซึ่งปรากฏในรายงานหัวข้อ "อาหรับคือแหล่งที่มาของอารยธรรมยุโรป" ในหนังสือ "อัษ-เษาเราะฮฺ" กรุงแบกแดด ฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ.1961 ที่มีข้อความหนึ่งว่า "ท่านญะอฺฟัร ซอดิก คือบุคคลแรกที่ทดลองตัวแปรที่ทำให้เกิดกรดขึ้นมา"

ผลงานเขียนของญาบิรสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  1. หนังสือจำนวน 112 เล่ม เขียนให้บาร์มาคิดส์(Barmakids) บุนนางอาวุโสของกาหลิบฮารูน อัรรอชีด หนังสือกลุ่มนี้ประกอบด้วยงานเขียนเก่าแก่ในภาษาอาหรับ Emerald Tablet ซึ่งเป็นรากฐานและแหล่งความรู้ของเคมีวิทยา และในสมัยกลางได้ถูกแปลเป็นภาษาละตินในชื่อ Tabula Smaragdina และถูกแพร่หลายไปทั่วในหมู่นักเคมีวิทยาของยุโรป
  2. หนังสือจำนวน 70 เล่ม ส่วนใหญ่ได้ถูกแปลเป็นภาษาละตินในสมัยกลาง หนังสือในกลุ่มนี้ประกอบด้วย Kitab al-Zuhra (ตำราแห่งความรัก) และ Kitab Al-Ahjar (ตำราเรื่องหิน)
  3. หนังสือจำนวน 10 เล่ม เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง ประกอบด้วยคำอธิบายของนักเคมี ได้แก่ ปีธากอรัส โสเครตีส เพลโต และอริสโตเติล
  4. หนังสือเกี่ยวกับความสมดุล หนังสือกลุ่มนี้ได้แก่หนังสือที่มีชื่อเสียงที่สุดของท่าน คือทฤษฎีของสมดุลในธรรมชาติ

ญาบิร บินฮัยยาน ลูกศิษย์ของอิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้สำแดงถึงประวัติศาสตร์ของอิสลามที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าสถาบันการศึกษาใดจะยิ่งใหญ่กว่าสถาบันการศึกษาของอิมามญะอฺฟัร ซวอดิก(อ.) ถือว่าอิมามเป็น "ประมุขแห่งวิชาการ" ที่มีนักศึกษามากมายและมีวิชาการหลากหลายสาขาในสถานศึกษาแห่งนี้ มุสลิมั่วโลกต่างได้หันเข้าศึกษาเรียนรู้และดื่มด่ำกับความรู้ของท่าน และได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ ตะวันตกพยายามที่จะชี้ชัดว่า ญิบเบอร์ หรืออะบูมูซา ญาบิร บิน ฮัยยาน) คือนักเคมีวิทยาชาวตะวันตก โดยหนังสือทุกเล่มที่แปลออกมาจะใช้ชื่อผู้เขียนว่า pseudo-Geber ซึ่งเดิมเป็นชนชาติสเปน อันเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนี้ต้นฉบับที่แปลเป็นภาอาหรับนั้นหาได้ยากมากแทบจะไม่มีเสียด้วยซ้ำ ชาวตะวันตกพยายามที่จะนำเสนอว่า ญิบเบอร์นั้นคือนักวิชาการชาวตะวันตก อันที่จริงแล้วเมื่อต้นฉบับถูกแปลออกเป็นภาษาใดก็ตาม ควรที่จะลงชื่อผู้เขียนให้ชัดเจนว่า อะบูมูซา ญาบิร บินฮัยยาน เพื่อชนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าจริงๆ แล้วผู้เขียนเป็นนักวิชาการมุสลิม ให้ชาวโลกทั้งที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมได้ทราบโดยทั่วไปว่า ศิลปะวิทยาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิวชาการที่โด่งดังในอดีตทั้งหมด ล้วนเป็นมุสลิมที่ได้การถ่ายทอดความรู้มาจากบรรดาลูกหลานของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.)ทั้งสิ้น ซึ่งวิชาการเหล่านั้นล้วนเป็นวิชาการอันสูงส่งยิ่งของท่านศาสดา(ศ.) ที่ได้รับมาจากพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) พระผู้ทรงเกรียงไกร

จึงยากนักที่จะปฏิเสธว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และบรรดาลูกหลานของท่าน คือบ่อเกิดและประตูแห่งวิชาการ

โดย ณ พญาบังสา


ลิงค์อื่นๆ :
  อาจารย์สมชัย นักดาราศาสตร์มุสลิมไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้ว
  จุฬาราชมนตรี ตำแหน่งผู้นำมุสลิมของไทย
  โอมาร์ คัยยัม
  อะบูอับดุลลอฮฺ อัล-บัตตานี
  นัสรุดดีน อัล-ตูซี
  อบุลกอซิม อัซ-ซะฮฺรอวี
  ญะลาลุดดีน รูมี
  อับบาส อิบนฺ ฟิรฺนาส
  อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) ปรมาจารย์แห่งวิทยาศาสตร์
  อิบนู บัตตูตา

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.