หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 23 ตุลาคม 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
นักวิชาการมุสลิม
Send to friends Print this page

อัล-ฮะซัน อิบนฺ อัล-ฮัยษัม

อัล-ฮะซัน อิบนฺ อัล-ฮัยษัม เป็นนักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ ชาวอาหรับ (ค.ศ.966-1039) ผู้ตั้งทฤษฎีการมองเห็นที่ใช้กันอยู่จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 17 เขายังได้คัดค้านทฤษฎีความเป็นจริงทางกายภาพของปโตเลมีที่กล่าวว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพอีกด้วย

อัล-ฮะซัน  ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งฟิสิกส์ยุคใหม่ เป็นนักวิชาการมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางด้านทฤษฎีทางฟิสิกส์ เกิดที่เมืองบัศเราะฮฺ ทางตอนใต้ของประเทศอิรัก และได้รับการศึกษาจากที่นั่น ท่านมีชื่อเสียงทางด้านความรู้ทางฟิสิกส์ตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่ม จนกระทั่งถูกเรียกตัวไปยังอียิปต์โดยอัล-ฮากิม ผู้ปกครองฟาติมิด เพื่อพยายามจัดวางระบบการไหลของแม่น้ำไนล์  ความพยายามนี้ล้มเหลว เขาถูกปลดและผันตัวเองไปเป็นคนคัดสำเนาต้นฉบับตำราทางคณิตศาสตร์ ต้นฉบับตำรารูปทรงเรขาคณิตรูปกรวยแบบอะพอลโลนีอุส ฉบับของบานูมูซา ที่เขาเป็นคนคัดลอกไว้ในปี 1024 ก็ยังคงมีอยู่ในอิสตันบูล เขาได้ฝึกฝนทางด้านศิลปะของนักเขียนอยู่ในไคโรต่อไปตลอดชีวิตที่เหลือของเขา

เขาไม่ได้หยุดยั้งจากการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เขาได้ตีพิมพ์หนังสือผลงานต้นแบบจำนวนมากมาย เขาได้ผลิตงานเขียนของตัวเองขึ้นสองชุด ซึ่งถูกเก็บรักษาโดยอิบนฺ อะบี อุซัยบียะฮฺ  ชุดแรกในปี 1027 ประกอบด้วยหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 25 เล่ม และฟิสิกส์ 44 เล่ม รวมถึงหนังสือ On the Structure of the World ด้วย ชุดที่สอง เป็นภาคผนวกเสริม ซึ่งแล้วเสร็จในปี 1028

 

ผลงานทางด้านดาราศาสตร์

ความสนใจเบื้องต้นของอัล-ฮะซัน คือคำอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยสมมุติฐานทางด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ของเขาเกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งกันระหว่างแบบจำลองทรงกลมท้องฟ้าทางฟิสิกส์และจักรกลของอริสโตเติล กับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปโตเลมี ในหนังสือ On the Structure of the world ซึ่งเป็นหนังสือฉบับแปลเป็นภาษาละตินฉบับเดียวที่ถูกตีพิมพ์ ได้อธิบายถึงธาตุทั้งสี่ของโลกของอริสโตเติล และทรงกลมท้องฟ้าของปโตเลมีในส่วนประกอบที่สลับซับซ้อน (การเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวของเขาก็คือการยอมรับทฤษฎีที่ว่า จุดที่อยู่ห่างโลกมากที่สุดของดวงอาทิตย์นั้นอยู่คงที่เช่นเดียวกับความคงที่ของดาวฤกษ์ต่างๆ) ในฐานะที่มันเป็นวัตถุ เขาได้หยิบยกข้อถกเถียงในการทำความเข้าใจในเรื่องการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา บนข้อสันนิษฐานว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นเป็นวัตถุเนื้อแข็ง

ปัญหานี้ อัล-ฮะซันได้เขียนไว้ในหนังสือ On the Light of the Moon ซึ่งเขาได้ปฏิเสธทฤษฎีเก่าแก่ที่ว่าดวงจันทร์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับกระจก เขาค่อนข้างจะเชื่อว่าดวงจันทร์เป็นวัตถุที่มีแสงสว่างอยู่ในตัว เพราะแต่ละจุดบนพื้นผิวของมันส่องแสงรัศมีออกมาในทุกทิศทาง ในขณะที่บนพื้นผิวของกระจกนั้นจะสะท้อนแสงออกจากจุดที่เป็นแหล่ง(ที่นี้คือดวงอาทิตย์) ในทิศทางเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ต่มาเขาเชื่อว่าดวงสาสามารถรับการมองเห็นได้จากสองพื้นฐานด้วยกัน คือแสงและสี เพราะฉะนั้นเขาจึงสรุปว่า ผลกระทบทางกายภาพบางอย่างของแสงอาทิตย์บนดวงจันทร์เท่านั้นที่สะท้อนให้เห็นสีของอย่างหลัง  (ที่คิดว่าเป็นแสงของมัน) คำอธิบายนี้ทำให้สามารถเกิดความเข้ากันได้ระหว่างอริสโตเติลและปโตเลมี เมื่อธาตุประกอบของวัตถุท้องฟ้าที่เห็นนั้น มีลักษณะที่คงที่ตามการยืนยันของอริสโตเติล แต่การเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณนั้นเองที่สะท้อนแสงที่มองเห็นได้ของมันออกมาเมื่อกระทบกับแสงของดวงอาทิตย์

 

ผลงานด้านจักษุ

ความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัล-ฮะซันคือผลงานทางด้านจักษุ ในข้อถกเถียงเรื่องธรรมชาติของการมองเห็นในช่วงเริ่มต้นของวิชาจักษุ (ที่เชื่อกันว่าการมองเห็นเกิดจากแสงของดวงตากกระทบกับวัตถุ) เขาได้โต้แย้งว่าแสงจากวัตถุต่างหากที่กระทบกับดวงตา โดยอ้างถึงความปวดตาเมื่อจ้อมองดวงอาทิตย์ตรงๆ และภาพติดตาที่เกิดหลังจากการจ้องมองไฟแล้วหันไปมองที่ที่มีแสงอ่อน จากจุดนี้เอง เขาได้โต้แย้งว่าข้อสันนิษฐานการเปล่งแสงการมองเห็นจากดวงตาที่นักจักษุคำนวณได้ใช้กันอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาด ถึงแม้จะทำให้พวกเขามีความสะดวกง่ายดายในการจำแนกทางเรขาคณิต และว่ารังสีแสงย่อมออกมาจากวัตถุที่มองเห็นกระทบกับดวงตา และประกอบด้วยสีเสมอ

รังสีที่ผสมกันของแสงและสีนี้ออกมาจากทุดทิศทางของวัตถุที่มองเห็น ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีแสงในตัวหรือได้รับแสงจากแหล่งอื่นก็ตาม มันมองเห็นได้เมื่อวัตถุนั้นอยู่ในรัศมีการมองเห็นของตา  แต่ละจุดบนพื้นผิวของวัตถุที่มองเห็นนั้น จะเปล่งรังสีในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวส่วนหน้าของกระจกตา  ไม่มีรังสีในแนวตั้งฉากใดที่สายตามองไม่เห็น ตาสามารถมองเห็นได้เฉพาะรังสีของแสงและสีเท่านั้น แต่ความคิดจะแปลรูปแบบที่เกิดขึ้นบนกระจกตาในรูปแบบและระยะห่างที่แน่นอน ทฤษฎีการมองเห็นนี้ หลังจากหนังสือของอัล-ฮะซันถูกแปลเป็นภาษาละตินในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 หรือต้นศตวรรษที่ 13 กลายเป็นหัวข้อการถกเถียงกันทางด้านจักษุในตะวันตกจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 17

ในตอนท้ายของหนังสือ Optic และในหนังสืออีกหลายเล่มของเขา อัล-ฮะซันได้วิเคราะห์ปัญหาการสะท้อนกลับจากกระจกชนิดต่างๆ คำไขปัญหาอันมีชื่อเสียงของเขาคือ "al-Hasan's problem" ซึ่งเขาได้ทดสอบกับกระจกเว้าทรงกลม โดยการกำหนดจุด A และ B บนแนวราบของวงกลม โดยมี O เป็นศูนย์กลาง และ R เป็นรัศมี หาจุด M บนเส้นรอบวงของวงกลม ที่ซึ่งรังสีของแสงที่เปล่งออกมาจาก A สะท้อนออกมาโดยที่ต้องผ่านจุด B สิ่งนี้นำไปสู่ สมการยกกำลังในพีชคณิต ซึ่งอัล-ฮะซันได้แก้ปัญหาทางเรขาคณิตด้วยการใช้เส้นตัดผ่านวงกลม

 

 


ลิงค์อื่นๆ :
  อาจารย์สมชัย นักดาราศาสตร์มุสลิมไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้ว
  จุฬาราชมนตรี ตำแหน่งผู้นำมุสลิมของไทย
  โอมาร์ คัยยัม
  อะบูอับดุลลอฮฺ อัล-บัตตานี
  นัสรุดดีน อัล-ตูซี
  อบุลกอซิม อัซ-ซะฮฺรอวี
  ญะลาลุดดีน รูมี
  อับบาส อิบนฺ ฟิรฺนาส
  อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) ปรมาจารย์แห่งวิทยาศาสตร์
  อิบนู บัตตูตา

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.