หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 8 กรกฎาคม 2563 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
นักวิชาการมุสลิม
Send to friends Print this page

จุฬาราชมนตรี ตำแหน่งผู้นำมุสลิมของไทย
โดยอะบูอิสรอยา


เมื่อเราย้อนดูประวัติศาสตร์ชาติไทย เราจะพบว่าตำแหน่งจุฬาราชมนตรี เป็นตำแหน่งคู่บ้านคู่เมืองมาตลอดนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เดิมนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี มีความสำคัญและมีความหมายสำหรับบ้านเมืองเป็นอันมาก เพราะเป็นตำแหน่งคู่บุญบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ และมีหน้าที่คอยให้คำปรึกษาในกิจการบริหารบ้านเมืองในทุกๆด้าน

ต่อมาหลังจากได้มีคณะราษฎร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทและหน้าที่ของจุฬาราชมนตรีได้ถูกลดทอนลงมาให้เป็นแค่ที่ปรึกษาเล็กๆของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ โดยเฉพาะกรมศาสนา ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในอดีต และสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบัน

มีประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามอยู่บางประการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นจุฬาราชมนตรีในสมัยอดีต นั่นคือ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๗ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ได้รับตำแหน่งเป็นจุฬาราชมนตรีล้วนเป็นมุสลิมนิกายชีอะฮ์ อิมามียะฮ์ทั้งสิ้น จุฬาราชมนตรีนั้น เปรียบเสมือนประมุขและเป็นผู้นำของบรรดามุสลิมในประเทศไทย ซึ่งตำแหน่งนี้ จะต้องได้รับการโปรดเกล้าจากพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา


โดยจุฬาราชมนตรีคนแรกแห่งสยาม คือ เชค อะหมัด กุมมี เป็นมุสลิมชีอะฮ์ อิษนาอะชะรียะฮ์ (สิบสองอิมาม) พ่อค้าวานิชย์ ชาวเปอร์เชีย หรืออิหร่านในปัจจุบัน ที่เข้ามาทำมาค้าขายกับอยุธยา และด้วยความสามารถ และมีสายสัมพันธ์อันดีกับในพระราชวัง ยุคกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็น พระยาจุฬาราชมนตรี มีหน้าที่เป็นผู้นำมุสลิม ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม


จุฬาราชมนตรีจากอดีต ตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุยา จนถึง นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ที่เพิ่งได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 18 คน


ถ้าจะจำแนกผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามยุคสมัยตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยานับตั้งแต่ เชค อะหมัด ซึ่งนับเป็นปฐมแห่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งถือเป็นต้นตระกูล" บุนนาค"ในขณะนี้ คนที่สอง คือ จุฬาราชมนตรี (แก้ว) ตามมาด้วยจุฬาราชมนตรี (สน) และจุฬาราชมนตรี (เชน)


แต่นับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี 2310 ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ได้เว้นว่างไปนาน ครั้นต่อมา ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งจุฬาราชมนตรี อีกครั้ง ชื่อ จุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก


จุฬาราชมนตรีคนถัดมาคือ จุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) จุฬาราชมนตรี(เถื่อน) จุฬาราชมนตรี (นาม) ตามด้วยจุฬาราชมนตรี (น้อย) จุฬาราชมนตรี(สิน)

ตามด้วย จุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา) จุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) และจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) ในยุคแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นการสิ้นยุค จุฬาราชมนตรี ที่มีเชื้อสายจาก เชค อะหมัด และมุสลิมนิกายชีอะห์


หลังจากนั้นตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ก็ว่างเว้นว่างอีกครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นยุคการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดย นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้ฟื้นตำแหน่งจุฬาราชมนตรีอีกครั้ง

โดยแต่งตั้ง นายแช่ม พรหมยงค์ ซึ่งมีความสนิทสนมกับนายปรีดี พนมยงค์ พร้อมกับพยายามผลักดัน ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูถัมป์ถกฝ่ายอิสลาม โดยกำหนดให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาขององค์พระมหากษัตริย์ ในด้านกิจการศาสนาอิสลาม ซึ่งนับว่าเป็นจุฬาราชมนตรีสายซุนนี่คนแรก


บทบาทของจุฬาราชมนตรีคนใหม่ อาศิส พิทักษ์คุมพล คนสงขลา จะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและโอกาสของท่าน ตามความคาดหวังของสังคม จุฬาราชมนตรีอาจมีส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม การปกครองและกฎหมายที่เกี่ยวกับสังคมมุสลิม เพื่อให้ดำเนินไปในทิศทางที่ก้าวหน้ากว่าแต่เดิม

ในช่วงเวลานี้ สถานการณ์และบรรยากาศบ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อ ยากจะคาดเดาเหตุการณ์ เรายังไม่สามารถทำนายหน้าตาอนาคตของประเทศได้ว่าจะลงเอยอย่างไร แต่เชื่อว่า จุฬาราชมนตรีคนใหม่คงไม่ดำเนินบทบาทของตนให้สังคมมุสลิมผิดหวัง แต่อย่างไรก็ตาม เราคงจะได้ติดตามแกะรอยคอยดูกันต่อไป

 

ลิงค์อื่นๆ :
  อาจารย์สมชัย นักดาราศาสตร์มุสลิมไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้ว
  จุฬาราชมนตรี ตำแหน่งผู้นำมุสลิมของไทย
  โอมาร์ คัยยัม
  อะบูอับดุลลอฮฺ อัล-บัตตานี
  นัสรุดดีน อัล-ตูซี
  อบุลกอซิม อัซ-ซะฮฺรอวี
  ญะลาลุดดีน รูมี
  อับบาส อิบนฺ ฟิรฺนาส
  อิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ.) ปรมาจารย์แห่งวิทยาศาสตร์
  อิบนู บัตตูตา

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.