หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 20 กรกฎาคม 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิมามมะฮ์ดี (อ.)
Send to friends Print this page

หลักฐานที่พิสูจน์ว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 5 /โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ

เหตุผลที่ 4 ถ้าหากได้อ่านและศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามและฮะดีษของสายธารชีอะฮ์ ท่านก็จะเข้าใจว่า ชีอะฮ์สามัญชนตั้งแต่ยุคแรกล้วนถ่ายทอดความเชื่อนี้มาโดยตลอด ความเชื่อเช่นนี้จึงมีความชัดเจนดีในหมู่ชีอะฮ์


จะเห็นได้ว่ามีชีอะฮ์นาวูซียะฮ์ได้อ้างว่า อิมามที่หายตัวไปคืออิมามซอดิก (อ) เมื่อท่านอิมามซอดิก (อ) สิ้นชีพลงความเชื่อของพวกเขาก็เป็นโมฆะไปด้วย
ส่วนชีอะฮ์วากีฟียะฮ์ก็อ้างว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ของพวกเขาคืออิมามมูซา กาซิม (อ)

ถ้าพิจารณาให้ถ่องแท้ในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุทำให้ความเชื่อในเรื่องการมีอยู่ของอิมามมะฮ์ดี (อ) อ่อนแอลงไปเลย ในทางตรงกันข้ามมันกลับทำให้ความเชื่อนี้มีน้ำหนัก และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพราะได้แสดงให้รู้ว่า ความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อที่แพร่หลายชัดเจนดีในหมู่ชีอะฮ์ จนมีมุสลิมหลายกลุ่มฉกฉวยโอกาสแอบอ้างชื่ออิมามบางคน ที่พวกเขาตะอัศศุบ (คลั่งใคล้) ว่า เป็นอิมามมะฮ์ดีของพวกเขา แล้วอ้างว่าตนคือตัวแทน(สะฟีร,นาอิบหรือวะกีล)ของอิมามคนนั้น


หากเรื่องการเประสูติ และการเร้นกาย (ฆ็อยบะฮ์) ของอิมามมะฮ์ดี (อ) เป็นเรื่องเล่าหรือนิยายหลอกเด็ก คงไม่มีพวกนักหลอกลวง (กัซซาบ) ทั้งหลายโกหกกับประชาชนมาทุกยุคทุกสมัยหรอกว่า เขาคืออิมามมะฮ์ดีบ้าง เขาเป็นตัวแทนของอิมามมะฮ์ดีบ้าง ฉะนั้นจึงทำให้เราแน่ใจว่าท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้วจริงๆ

เหตุผลที่ 5 ตัวแทนของอิมามมะฮ์ดี (อ) 4 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) เป็นเรื่องชัดเจนในหน้าประวัติศาสตร์ของชีอะฮ์ ไม่มีชีอะฮ์คนใดสงสัยคลางแคลง นับจากยุคเชคกุลัยนีย์ซึ่งเป็นยุคที่ท่านใช้ชีวิตในสมัยเดียวกันกับตัวแทนของอิมามมะฮ์ดี (อ) แม้ในช่วงฆ็อยบะฮ์ ศุฆรอ (เร้นกายระยะสั้น) และท่านอะลี บิน ฮุเซนบิดาของเชคศอดูกอีกคนหนึ่ง จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ ไม่เคยมีชีอะฮ์คนใดสงสัยในเรื่องตัวแทนทั้งสี่คนนี้เลย ซึ่งพวกเขาคือ :
1, อุษมาน บิน สะอีด อบู อัมรฺ
2, มุฮัมมัด บิน อุษมานบิน สะอีด
3, อัลฮุเซน บิน รูห์
4, อาลี บิน มุฮัมมัด อัสสะมะรีย์


นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แน่ใจว่า ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว และท่านได้แต่งตั้งตัวแทนของท่านสี่คนนี้ไว้ก่อนที่ท่านจะหายตัวไปจากสังคมในยุคนั้น

เหตุผลที่ 6 จากบทบันทึกของนักประวัติศาสตร์อิสลาม และนัซซาบ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสายสกุล) ฝ่ายซุนนี่ ได้สร้างความชัดเจนในเรื่องการประสูติของอิมามมะฮ์ดี (อ) เช่น :


อิบนุ ค็อลกาน กล่าวว่า : อบุล กอซิม มุฮัมมัด บิน ฮาซัน อัสการีย์ คืออิม่ามคนที่ 12 ตามความเชื่อของชีอะฮ์ ซึ่งรู้จักกันในนาม อัลฮุจญะฮ์ เขาเกิดวันศุกร์ที่ 15 เดือนชะอ์บาน ฮ.ศ.ที่ 255 ( หนังสือ วัฟยาตุล อะอ์ยาน เล่ม 4 หน้า 176 เล่มที่ 562 )


อัซ-ซะฮะบีย์ กล่าวว่า : ส่วนบุตรชายของอิมามที่ 11 ที่ชื่อมุฮัมมัด บิน อัลฮาซัน ที่พวกชีอะฮ์เรียกกันว่า อัลกออิมุล ค่อละฟุล ฮุจญะฮ์ เขาเกิดในปีฮ.ศ.ที่ 258 บางคนว่าปีฮ.ศ.ที่ 256 ( หนังสือตารีคุลอิสลาม เล่ม 11 หน้า 113 เลขที่ 159)


อิบนุ ฮะญัรอัลฮัยซะมีย์ กล่าวว่า : อิมามฮาซัน อัสการีย์ ไม่มีบุตรสืบทอดเลยสักคน ยกเว้นบุตรชายของเขาที่ชื่อ อบุล กอซิม มุฮัมมัด อัลฮุจญะฮ์เท่านั้น ตอนที่บิดาเขาเสียชีวิตเขามีอายุได้ 5 ปี (หนังสืออัศ-ศ่อวาอิก อัลมุห์ริเกาะฮ์ หน้า 255 และหน้า 314 )


ค็อยรุดดีน อัซ-ซัรกุลีย์กล่าวว่า : อัลมะฮ์ดีเกิดที่เมืองซามาร่า (ซะมัรรอ) ประเทศอิรัก เมื่อบิดาเขาเสียชีวิต ตอนนั้นเขามีอายุ 5 ปี (อัศ-ศ่อวาอิกอัลมุห์ริเกาะฮ์ หน้า 255 และ 314 )


ยังมีคำพูดของนักบันทึกประวัติศาสตร์อิสลามอีกหลายท่านที่กล่าวถึงเรื่องการประสูติของอิมามมะฮ์ดี (อ)เอาไว้ คำพูดเหล่านี้เป็นอีกพยานและอีกข้อพิสูจน์หนึ่งที่ทำให้เราเชื่อว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้วจริงๆ

เหตุผลที่ 7 -บรรดานักวิชาการที่เป็นนักรายงานฮะดีษฝ่ายชีอะฮ์มีความเชื่อเหมือนกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่
สมัยเชคกุลัยนี ( เกิดฮ.ศ.ที่ 260 มรณะฮ.ศ. 329 ) รอวีย์ผู้โด่งดังเจ้าของหนังสืออัลกาฟีซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยตัวแทนพิเศษของอิมามมะฮ์ดี (อ) ตอนช่วงฆ็อยบะตุซ-ซุฆรอ และเขาได้พบปะกับบรรดาตัวแทนอิมามมะฮ์ดี (อ) ตอนอยู่ที่กรุงแบกแดด เชคกุลัยนีก็ได้อาศัยอยู่ที่นั่น เชคกุลัยนีสิ้นชีพในปีที่ตัวแทนคนสุดท้ายของอิมามมะฮ์ดี (อ) ที่ชื่อ อาลี บิน มุฮัมมัด อัสสะมะรีย์สิ้นชีพพอดี ,


สมัยของอะลี บิน ฮุเซน บิน บาบะวัยฮฺ อัลกุมมี (บิดาของเชคศอดูก),


สมัยเชคศอดูก ( มรณะฮศ.381 ) เจ้าของหนังสือมันลายะห์ฎุรุฮุลฟะกีฮ์


สมัยเชคตูซี่ ( มรณะฮศ.460 ) เจ้าของหนังสือตะห์ซีบุลอะห์กาม,อัลอิสติบศ็อร,อัต-ติบยาน,อัลฆ็อยบะฮ์ตูซี,อะมาลีตูซี,อัลฟะฮ์ร็อสและริญานตูซี


จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ว่า อุละมาอ์ชีอะฮ์และชีอะฮ์สามัญชนต่างรู้ว่า อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้วแต่ท่านหายตัวไป และยังไปปรากฏตัว ชีอะฮ์ทุกชนชั้นทุกระดับไม่เคยสงสัยในเรื่องนี้ ซึ่งนี่คือรากฐานความเชื่อ (อะกีดะฮ์)ของชีอะฮ์ และมัซฮับชีอะฮ์

เมื่อได้พิจารณาเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงสร้างความแน่ใจให้เชื่อได้ว่า ชายที่ชื่ออัลมะฮ์ดี บุตรชายของฮาซัน อัลอัสการีย์ได้ประสูติแล้วจริงและยังมีชีวิตอยู่.

 

ลิงค์อื่นๆ :
  ยามะฮดี ยาวะลียุลอัมร์
  เหตุการณ์รอบโลกพิสูจน์ใกล้การมาของผู้ถูกรอคอย ตอนที่ 2
  เหตุการณ์รอบโลกพิสูจน์ใกล้การมาของผู้ถูกรอคอย ตอนที่ 1
  ดัจญาลคือใคร????
  ความเชื่อต่ออิมามมะฮ์ดี (อ) อะกีตะตุ้ลกุบรอ
  อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 5
  อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 4
  การปฏิวัติของอิมามมะฮ์ดี (อ)
  อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 3
  อิมามมะฮ์ดี (อ) ประสูติแล้ว ตอน 2

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.