หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 22 ตุลาคม 2559 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อิสลาม
Send to friends Print this page

ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน

เชคศอดดูกได้รายงานจากสายรายงานที่เชื่อถือได้ว่า อิมามอะลี รีฎอ(อ.) ได้รายงานจากบรรพบุรุษของท่าน ผู้ซึ่งได้รับรายงานมาจากอะมีรุลมุอฺมินีน อะลี บิน อะบีฏอลิบ(อ.) ว่า ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) ได้กล่าวเทศนาธรรมแก่พวกเขาว่า

"โอ้ประชาชนทั้งหลาย เดือนแห่งอัลลอฮ์ ได้มาถึงพวกท่านแล้วด้วยความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์

นี่คือเดือนที่มีเลิศกว่าเดือนทั้งหลายในการให้คุณค่าจากอัลลอฮ์ วันของเดือนนี้ดีเลิศกว่าวันทั้งหลาย ค่ำคืนของเดือนนี้ดีเลิศกว่าค่ำคืนทั้งหลาย เวลาของเดือนนี้ดีเลิศกว่าเวลาทั้งหลาย

นี่คือเดือนที่พวกท่านได้รับเชิญจากพระองค์ ในเดือนนี้ พวกท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา

ในเดือนนี้ เมื่อพวกท่านหายใจ มันมีษะวาบ(ผลบุญตอบแทน) ของการตัสบีฮ์ (การสรรเสริญอัลลอฮ์) และการนอนของพวกท่านจะษะวาบของการเคารพภักดี

การงานที่ดีของพวกท่านจะถูกยอมรับในเดือนนี้ เช่นเดียวกับการร้องขอของพวกท่าน ดังนั้น พวกท่านจงร้องขอต่อพระผู้อภิบาลอย่างตั้งใจเถิด ด้วยหัวใจที่เป็นอิสระจากบาปและความชั่วร้ายทั้งหลาย เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงโปรดปรานให้พวกท่านได้ทำการถือศีลอดในเดือนนี้ และจงอ่านคัมภีร์กุรอาน

แท้จริง ผู้ที่อาจไม่ได้รับความเมตตาและความกรุณาปรานีจากอัลลอฮ์ในเดือนนี้ จะต้องพบจุดจบที่ชั่วร้ายอย่างยิ่ง(ในวันปรโลก) ในขณะถือศีลอด จงรำลึกถึงความหิวและความกระหายของพรุ่งนี้ในวันกิยามัต จงบริจาคทานแก่คนยากจนและขัดสน จงเคารพต่อผู้อาวุโสของพวกท่าน จงเมตตาต่อผู้อ่อนเยาว์ของพวกท่าน และจงมีน้ำใจต่อญาติพี่น้องของพวกท่าน จงระวังรักษาลิ้นของพวกท่านจากคำพูดที่ไม่เหมาะสม และรักษาตาของพวกท่านจากการมองภาพที่ไม่สมควรมอง(ต้องห้าม) และรักษาหูของพวกท่านจากเสียงที่พวกท่านไม่ควรฟัง

จงเมตตาต่อเด็กกำพร้า เพื่อที่เมื่อลูกๆ ของพวกท่านกลายเป็นเด็กกำพร้า พวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีเมตตาด้วยเช่นกัน จงร้องขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์แก่ความบาปของพวกท่าน จงยกมือของพวกท่านในเวลานมาซ เพราะมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการขอความเมตตาจากพระองค์ เมื่อเราร้องขอในเวลาเช่นนั้น เราจะได้รับการตอบรับจากพระองค์ เมื่อเราร้องเรียกพระองค์ พระองค์ทรงตอบรับ และเมื่อเราขอสิ่งใดๆ พระองค์จะทรงยอมรับ

โอ้ประชาชนทั้งหลาย พวกท่านได้ทำให้ความรู้สึกของท่านตกเป็นทาสของความปรารถนา จงปล่อยให้มันเป็นอิสระด้วยการวิงวอนขอการอภัยโทษจากพระองค์ หลังของท่านกำลังจะหักด้วยความหนักอึ้งของความบาปของพวกท่าน ดังนั้น จงกราบกรานต่อพระองค์เพื่อการหยุดพักอันยาวนานและทำให้มันเบาลง

จงเข้าใจมันให้ดีว่า อัลลอฮ์ทรงสัญญาด้วยพระนามของความสูงส่งและประเสริฐของพระองค์ว่า พระองค์จะไม่ทำให้เป็นภาระหนักแก่ผู้ที่ทำนมาซในเดือนนี้ และทำการ "สุญูด" (กราบ) และจะปกป้องรักษาร่างกายของพวกเขาจากไฟนรก ในวันพิพากษา

โอ้ประชาชนทั้งหลาย ถ้าใครก็ตามในหมู่พวกท่านจัดเตรียมอาหารละศีลอดให้แก่ผู้ศรัทธาคนหนึ่ง อัลลอฮ์จะทรงมอบรางวัลตอบแทนแก่เขาเหมือนกับเขาได้ปล่อยทาสคนหนึ่งให้เป็นอิสระ พระองค์จะอภัยโทษให้แก่บาปเล็กของเขา"

สาวกคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นว่า

"แต่พวกเขาทุกคนไม่มีหนทางที่จะทำเช่นนั้นได้"

ท่านศาสดา(ศ.) บอกกับพวกเขาว่า

"จงรักษาตัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรก ด้วยการเชื้อเชิญให้มาละศีลอด ถึงแม้มันจะมีแค่อินทผลัมเพียงครึ่งเม็ด หรือเพียงแค่น้ำ ถ้าพวกท่านไม่มีสิ่งใดอื่น โอ้ประชาชนทั้งหลาย ใครก็ตามที่เพาะปลูกคุณความดีในเดือนนี้ จะเดินข้ามสะพานในวันกิยามัต ถึงแม้เท้าของเขาจะสั่นก็ตาม

ใครก็ตามที่ทำให้งานของทาสของเขาเบาลง ในเดือนนี้ อัลลอฮ์จะทำให้การคิดบัญชีของเขาในวันพิพากษาง่ายดาย

ใครก็ตามที่ไม่ล้อเลียนผู้อื่นในเดือนนี้ อัลลอฮ์จะทำให้เขาปลอดภัยจากความกริ้วของพระองค์ในวันกิยามัต ใครก็ตามที่เคารพและปฏิบัติต่อเด็กกำพร้าด้วยความเมตตาในเดือนนี้ อัลลอฮ์จะมองดูเขาด้วยความมีเกียรติในวันกิยามัติ ใครก็ตามที่ปฏิบัติดีต่อญาติพี่น้องของเขาในเดือนนี้ อัลลอฮ์จะทรงประทานความเมตตาแก่เขาในวันกิยามัต ในขณะที่ผู้ใดก็ตามทำทารุณต่อญาติพี่น้องของเขาในเดือนนี้ อัลลอฮ์จะทำให้เขาอยู่ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์ ในวันกิยามัต

ใครก็ตามที่นมาซซุนนัต(นมาซอาสา) ในเดือนนี้ อัลลอฮ์จะให้การรับรองเขาเป็นอิสระจากไฟนรก ใครก็ตามที่นมาซวาญิบหนึ่งเวลาในเดือนนี้ สำหรับเขา บรรดาเทวทูตจะเขียนรางวัลตอบแทนของนมาซเช่นนั้น 70 เวลาแก่เขา ที่เขาได้นมาซในเดือนอื่นๆ

ใครก็ตามที่กล่าวซอละวาตและสลามแก่ฉันอยู่เสมอ อัลลอฮ์จะทำให้ตาชั่งของเขาหนัก เมื่อในวันกิยามัตตาชั่งของคนอื่นจะมีทีท่าว่าเบาลง ใครก็ตามที่ในเดือนนี้ได้อ่านเพียงหนึ่ง "อายัต" (โองการจากคัมภีร์กุรอาน) เขาจะได้รับรางวัลเท่ากับเขาได้อ่านคัมภีร์กุรอานทั้งเล่มในเดือนอื่นๆ

โอ้ประชาชนทั้งหลาย บรรดาประตูของสวรรค์จะเปิดอ้าในเดือนนี้ จงวิงวอนขออย่าให้ประตูเหล่านี้ปิดต่อพวกท่าน ในขณะที่ประตูนรกจะถูกปิด จงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์อย่าให้ประตูเหล่านั้นถูกเปิดอีกเลย"

อิมามอะลี(อ.) ได้ลุกขึ้นและถามว่า "โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) อะไรคือการงานที่ดีที่สุดในเดือนนี้?" ท่านศาสดา(ศ.) ตอบว่า "โอ้อะบุลฮะซัน การละเว้นสิ่งอันเป็นที่ต้องห้ามจากอัลลอฮ์ ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงประเสริฐ คือการงานที่ดีที่สุดในเดือนนี้"

 

Source : rafed.net

 


ลิงค์อื่นๆ :
  อาชูรอ มะฮฺดะวียัต และวิลายะตุลฟะกีห์
  “ระบอบวิลายะตุลฟะกีฮฺ” ผลลัพธ์ “วีรกรรมวันอาชูรอ”
  วีรกรรมอาชูรอ แยกชีอะฮฺแท้จริงออกจากชีอะฮฺเทียมเท็จ ตอนที่ 2
  วีรกรรมอาชูรอ แยกชีอะฮฺแท้จริงออกจากชีอะฮฺเทียมเท็จ ตอนที่ 1
  วาทกรรมอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) คือวาทกรรมของอิมามฮูเซน (อ)
  “ฮัยฮาตมินนัซซิลละฮ์” จิตวิญญาณแห่งขบวนการอาชูรอ
  การปฏิวัติอิสลามของอิมามโคมัยนี (ร.ฮ) แยกอิสลามมุฮัมมัดจากอิสลามเทียมเท็จ
  ในวันกิยามัตมนุษย์มีเพียงสองกลุ่ม คือ “ชะกีย์” และ “สะอีด”
  วีรกรรมของอิมามฮูเซน (อ) จุดแบ่งแยกอิสลามแท้กับอิสลามเทียมเท็จ
  “ความตาย” หรือ “การมีชีวิตอย่างอัปยศ” สองทางเลือกสำหรับอิมามฮุเซน (อ.)

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.