หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 18 กรกฎาคม 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
กวีธรรม
Send to friends Print this page

 

“..วิถีศรัทธา..”

 

โอ้! ปวงปัญญาชนจงดลหล้า

ตฤณชาติพฤกษาแผ่ไฉน

ฟ้ากว้างถูกวางไว้อย่างไร

ดาริกาน้อยใหญ่ว่ายล่องลอย

 

นั่นผามั่นคงตรงตระหง่าน

ทะเลลึกลำธารน้ำพุน้อย

ฤดูกาลวสันต์หลั่งทยอย

โพยมวายุคอยประคองไป

 

ระพีฤกษ์เกริกฟ้าแลสายัณห์

รัศมีรุ้งนั่นอัศจรรย์ไหม

ตรึกทิวาราตรีที่วนไป

นำพาเช้าวันใหม่ให้ทุกวัน

 

สรรพสิ่งใหญ่น้อยร้อยแสนล้าน

โพ้นห้วงจักรวาลในตนนั่น

ปัญญาว่าบังเอิญบังอาจครัน

ใคร?สร้างสรรค์ ระบอบจงตอบมา

 

ชาร์ล ดาร์วิน จินตนาว่าวิวัฒน์

ก่อนปฐมบ่มพัฒน์จงบอกข้าฯ

ลิงหลอกเจ้าป่าวบอกหลอกกันมา

เป็นแต่ว่าบรรพ์เจ้าเท่านั้นลิง

 

ทฤษฎีหมอกเพลิงเถลิงภพ

จุดระเบิดก่อระบบฉงนยิ่ง

หมอกมาจากไหน ใคร?ชนวนยิง

บิ๊กแบงค์ทิงค์กิ้งอย่านิ่งนอน

 

ทุกมวลสารดินฟ้ามาจากไหน

มนุษย์ สัตว์ พืชใบจึงโบกร่อน

“ธรรมชาติสัจจัง” พึงสังวร

“กำเนิดแท้” ดูกร ฯ ผู้บันดาล

 

หาพระธรรมใช่คลำแต่คัมภีร์

สวดบทสดุดีของทุกท่าน

แต่จงเข้าพบทักจักรวาล

กมลจิตวิญญาณที่ตนเป็น

 

ใช่นิพพานการดับแห่งรู้สึก

แต่เพื่อตื่นรำลึกสิ่งพบเห็น

ซึ่งเบิกบานจักรวาลนั้นยากเย็น

โดยหลับตามิเห็นทั้งสองตา

 

ให้ตาเนตรเปิดรับสรรพสิทธ์

ใช้ตาจิตคิดครวญทั้งมวลหนา

เราคือใคร?ไปไหน?ที่ใดมา?

ถามใคร?ถามข้า?มาทำไม

 

สรรพสิ่งทั้งผองสนองเจ้า

ดุจมดน้อยดอกเล่าเกาะโลกไหว

เวิ้งไพศาลนานนั่นอันแกว่งไกว

จรจากพรากมาใหม่ยังโคจร

 

โลกมิได้ไหวเร่าเพราะเจ้าคิด

ผู้ค้นพบศักดิ์สิทธิ์นิมิตสอน

จักรภพสยบต่ออาทร

มิเดือดร้อนเพียงเจ้าไม่เข้าใจ

 

ตื่นสติผลิหมอกระลอกแย้ง

ปราชญ์สัมฤทธ์สำแดงแจ้งเอาไว้

ปัญญาญาณปวงท่านจาระไน

หฤทัย ข้า ฯ ซึ้งจึ่งเบิกบาน

 

เสรีใจทั้งหลายจำไว้เถิด

จิตจักไม่บรรเจิดก็เพราะท่าน

มิรู้จักผู้สร้างจักรวาล

วุ่นถมอุดมการณ์อันไม่จริง

 

ผู้กำเนิดเกิดดับกี่นับชาติ

มิค้นพบคือพลาดพรากทุกสิ่ง

เจ้าใคร่ครวญดำริมิติติง

เจ้าได้คืนทุกสิ่งทวีคูณ

 

อนิจจังสรรพสิ่งมินิ่งแน่

ทุกข์ขังเพราะผันแปรแลสาบสูญ

คงผู้สร้างนิรันดร์อันจำรูญ

อัตตาสัมบูรณ์สัจนัย

 

จงเป็นทาสเที่ยงแท้แด่พระเจ้า

และน้อมเอาบัญชามารับใช้

นั่นสูงส่งพระองค์เกริกเกรียงไกร

ขาดเจ้าหามิได้ทลายลง

 

เพื่อขับวิญญาณเจ้าเข้าใกล้ชิด

ให้ดวงจิตคีตกล่อมย่อมสูงส่ง

อย่าเป็นเยี่ยงฟาโรห์โวทะนง

เช่นมิปลงอิบลิสคิดภาคเสธ

 

ใส่ขม่อมทุกส่วนทั้งมวลนั้น

ขาดส่วนหนึ่งแย้งพลันเจ้ากาเฟร

สันติสุขร้างไร้เรี่ยรายเศษ

จึ่งเพราะเหตุศรัทธาขาดช่วงตอน

 

บุปผชาติขาดกลีบลีบกิ่งก้าน

ใบดอกโรยร้าวรานไร้เกสร

บทบัญชาคว้าไว้บางวรรคตอน

ขาดเสี้ยวแห่งวิวรณ์สันติใด

 

เจ้าสะอาดใจสว่างทางสงบ

แต่ในสระผักตบกลบบัวใต้

เจ้าตรึงเขาเอาตอกตะปูไป

เพื่อลวงโลกทั้งใบไถ่บาปแทน

 

เขามิได้อยากตายในมื้อค่ำ

สุขนิยมกระหน่ำทุกข์แสบแสน

ขานคัมภีร์ชี้ชั่วปัญญาแคลน

อนาถแม้นโฉดเขลาเบาปัญญา

 

อันหลักธรรมล้ำเลิศประเสริฐศรี

บ่งวิถีสัจแน่แก้ปัญหา

ทั้งชีพชนม์สังคมสมปรัชญา

ปวงศาสดาเหล่านั้นล้วนจรรโลง

 

อย่าได้แม้แต่เจ้าเพียงส่วนเสี้ยว

นิพพานเดียวหมายรอดเพื่อปลอดโล่ง

ทิ้งญาติมิตรเบื้องหลังฝั่งอุโมงค์

นั่นเจ้าโกงดินเนื้ออันเจือจาน

 

ทุกสังคมต้องสดับรับผิดชอบ

สันติสุขระบอบรอบสถาน

อย่าเป็นทาสของใครในสันดาน

เว้นแต่อภิบาลผู้นำทาง

 

สันติภาพเกิดได้ด้วยมือเจ้า

จงบอกรักใจเราสู่กว้างขวาง

อันอธรรมร้ายคลุมสุมเส้นทาง

อย่าหวั่นจงแผ้วถางมิกลัวลน

 

เหล่าโยกย้ายอาคารจากฐานราก

แปรพัสตราธารหลากสดมภ์ปล้น

นายอาลีขี่ลาป่วยเพื่อช่วยคน

ทรัพย์ถูกปล้นร้ายนักยังปรักปรำ

 

ขอสาบานต่อผู้สร้างทางช้างเผือก

ข้าฯขอเลือกอยู่ข้างผู้ถูกย่ำ

อะฮฺลิลบัยต์พระองค์ทรงชี้นำ

บนหนทางแห่งธรรมอันเที่ยงตรง

 

ข้าฯจักโดยสารยานชำรุด

แต่ประดุจเภตราโนอาห์ส่ง

ผู้ผลักไสจมหายมลายลง

โจรปล้นทรัพย์งวยงงนับมิเป็น

 

อาลีนายไร้อาชาอันเหมาะสม

ซุลญะนา เศร้าตรมไร้ฮูเซ็น

ยุคมะฮฺดีเร่งเร้าเจ้าจงเป็น

ดาบใจเจ้าคมเข็นเพื่อรอคอย

 

หลักธรรมใดจอมมารไม่ราญท้า

จงรับรู้เถิดว่ากระจ้อยร่อย

ด้วยธรรมะอธรรมมิลงรอย

ครรลองอันต่ำต้อยจึงชอบกล

 

ประดุจกำถ่านร้อนฟอนมือไหม้

ในหัวใจจงสุขสมเหตุผล

อย่าดูดายมิคล้ายภาระตน

เมื่อสับสนท่วมชั่วตัวก็พัง

 

วิถีธรรมนำสุขทุกวิถี

มาตรไร้พลีเสียสละจะสิ้นหวัง

เมื่อมารโถมโหมศึกเภรีดัง

อย่าให้หลั่งก่อนเจ้าโลหิตใคร

 

สำนึกสัจธรรมกรรมผู้สร้าง

มุทิตาจิตอ้างนับมิไหว

จงนอบน้อมยอมรับกับดวงใจ

วิถีใดเข้าถึงจึ่งยอมรับ

 

สัจธรรมนำเจ้าเข้าทายทัก

ภวังค์รักจักเพ้อละเมอหลับ

ดุจชีวิตอาเต๊าเจ้าฝ่ารับ

สมรทัพจูล่งทะนงทวน

 

จงเป็นปราชญ์เมธีมิยี่หระ

เมื่อสัมผัสสัจจะอันหอมหวล

อับราฮัมทำเพลิงเถลิงนวล

มายากลคร่ำครวญเพลงไม้เท้า

 

ศาสดาอีซาหรือพระคริสต์

ชุบชีวิตคนตายพระพายเจ้า

นั่นอิมามโคมัยนีผู้เฒ่าเรา

ลมท่านเป่าทำเจ้าใคร่อยากตาย

 

จงพิสูจน์รักเจ้าหากเจ้าแน่

ข้าฯหวั่นแท้คืนกลับลับสลาย

จงหว่านรักเพาะกล้าอย่าให้ตาย

เพื่อว่าคนสิ้นไร้ได้พักพิง

 

เจ้าอย่าพึ่งเก็บเกี่ยวบัดเดี๋ยวนั้น

การรอวันสุกงอมจักหอมยิ่ง

จงรู้หยั่งหลั่งใสน้ำใจจริง

การอดทนนั้นยอดยิ่งผู้ศรัทธา

 

หัวใจเจ้าเล่าใครไหนบังคับ

จงเตรียมรับบัญชีที่ปีหน้า

ในปีนี้เจ้ายังพอมีเวลา

ให้รักเจ้าเจิดจ้าถ้าเจ้ามีดุจข้าฯ

 

อยู่พร้อมหน้าศาสนทูต

หมายพิสูจน์ซึ่งรักอันสักขี

รักบุคคลล้นรักเท่าชีวี

ต้านศัตรูจงพลีถวายเทอญ

 

ข้า ฯมองสู่สวรรค์และชั้นฟ้า

สัพพัญญูมุทิตาสรรเสริญ

มิกลัวมัวร้าวรานในเผชิญ

ตั้งสติทุกก้าวเดิน “ทางเที่ยงตรง”

 

กวีธรรม

ลิงค์อื่นๆ :
  ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์
  “..ซัยยิดินามูฮัมมัด..ประทีปแห่งทางนำ..”
  ยา... วิลายะตุลฟะกีฮ์....
  กัรบาลาอฺ..อาชูรอ..รำฦก
  ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี
  ..........ก้าว............
  อีดมูบาฮาละฮ์...เดิมพันเกียรติยศ
  "..อีด..ฆอดีรคุม.."
  หนึ่งฝ่าฝืน..ทลายครืนทั้งมวล
  "ระหว่างหวัง"

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.