หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 11 สิงหาคม 2563 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
กวีธรรม
Send to friends Print this page

 

ทางแยกหัวใจสลาย : ณ ฆอดีรคุม

 

บรรพกาลนานเนิ่นเกินหัสวรรษ

ปีรอซูลทำฮัจย์ครั้งสุดท้าย

ก่อนเรือนแสนสาวกยกจากไป

บัญชาใช้ศาสดามารวมพล

 

ฆอดีรคุม พุ่มไม้ผืนทรายกว้าง

เป็นชุมทางย้ายแยกแพรกถนน

คือเส้นทางกลับคืนผืนถิ่นตน

ศรัทธาชนสนใจในบัญชา

 

สั่งสาวกยกแท่นแน่นกระชับ

ซ้อนสลับทับฐานด้วยอานม้า

ครั้นสำเร็จ ธ เสด็จขึ้นเทศนา

มิอาจช้าทอดระยะด้วยวะห์ยู

 

ดำรัสว่าปวงประชาของข้าเอ๋ย

มิช้าเลยจากนี้สิจงรู้

วันที่ฉันอำลาคอยท่าดู

ด้วยฉันผู้รับคำสั่งต้องตั้งใจ

 

เพราะแท้จริงทุกสิ่งถูกซักถาม

แม้พวกเจ้าก็ตามถูกซักไซ้

แล้วสูเจ้าจักกล่าวกันอย่างไร

เมื่อสอบสวนองค์เกรียงไกรให้ตอบมา

 

เรือนแสนสาวกขรมระงมตอบ

เราขอยอบปฏิญาณร้องขานว่า

สำเร็จสมบรมศาสดา

ปฏิบัติญิฮาดมาน่าชมเชย

 

ท่านต่อสู้เสียสละมามากนัก

ทั้งอบรมบ่มฟักหากเฉลย

วอนอัลเลาะห์ตอบแทนแน่นหนักเอย

ทุกความดีเกินเอ่ยเคยกระทำ

 

ท่านนบีตรัสกล่าวเจ้าเชื่อมั้ย

ไร้พระเจ้าอื่นใดจักยิ่งล้ำ

เพียงอัลเลาะห์เอกองค์ดำรงธรรม

มูหัมมัดบ่าวงดงามล่ามพระองค์

 

ตรัสเมืองแมนแดนสรวงช่วงปราโมทย์

ไฟนรกทัณฑ์โทษผู้โฉดหลง

แท้ความตายสลายทิ้งย่อมดิ่งตรง

ฟื้นดำรงใหม่นั้นจงมั่นใจ

 

วันอวสานการชำระอัปยศ

สาธุชนชาวกุโบร์บังเกิดใหม่

ผองสาวกผงกรับด้วยฉับไว

โอ้อัลเลาะห์ผู้เกรียงไกรเป็นพยาน

 

ทรงตรัสว่าปวงประชาของข้าเอ๋ย

จริงจริงเลยอัลเลาะห์ปกครองฉัน

และสูเจ้าเหล่าศรัทธานับอนันต์

เจ้าชีวันก็คือฉันผู้ปกครอง

 

ก็แล้วผู้หมู่ใดใต้อาณัติ

จับชูหัตถ์“อาลี” วจีก้อง

แท้จริงหรือเขาก็คือผู้ปกครอง

ขออัลเลาะห์ปกป้องขจัดภัย

 

ขออัลเลาะห์ปกป้องพวกพ้อง(shia)เขา

คุ้มครองเหล่าภักดีที่โปร่งใส

ขอทรงเป็นศัตรูผู้เลศนัย

หมู่อมิตรคิดร้ายหมายบีฑา

 

โอ้เหล่าบรรดาประชาชาติ

ฉันจำต้องนิราศอาจมื้อหน้า

และสูเจ้าก็ย่อมใช่ครรไลลา

มาตรใกล้ไกลเร็วช้าต้องพบกัน

 

กลับสู่สวน อัล-เฮาฎ์ เนาว์ผู้สร้าง

สระน้ำกว้างถ้วยเรียงราย ณ ที่นั่น

ดุจดวงดาวราวเงินเพลิดเพลินครัน

เมืองบัศเราะ-ศอลอาอ์นั้นสั้นแคบไป

 

จะมีฉันนั้นคอยทยอยซัก

แจ้งประจักษ์สองประการอันยิ่งใหญ่

เรื่องราวข่าวอัษษะกอลัยน์

แล้วพวกเจ้าขัดแย้งได้อย่างไรกัน

 

สิ่งสำคัญอันหนักจริงและยิ่งใหญ่

อัล-กุรอ่านประทานไซ้รอัลเลาะห์นั่น

เหตุว่าถูกประทานผ่านหัตถ์พลัน

สู่มือเจ้าเหล่านั้นจากพระองค์

 

ดังนั้นท่านจงยึดถือไว้เถิด

ผิว์จักไม่บังเกิดเตลิดหลง

อีกประการหน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์

อะฮฺลิลบัยตฺธำรงทายาทเรา

 

เพราะแท้จริงสิ่งย้ำสำคัญนัก

ไม่จำพรากจากกันจวบ อัล-เฮาฎ์

องค์ปราณีที่รอบรู้ผู้แจ้งเรา

กว่าแนบเนาว์กับฉันชั้นวิมาน

 

เทศนาแห่งนบีวจีจบ

ศรัทธาชนเข้าประกบบัยอะตฺท่าน

มวลชนถ้วนล้วนชัดสัตยาบัน

ยินดีแด่บุตรท่าน อะบีฏอลิบ

 

บทสุดท้ายโองการผ่านญิบรีล

สมบูรณ์สิ้นศาสนาจ้าระยิบ

วันนี้ดีงามเพิ่มเติมเปี่ยมปริบ

อัลลอฮ์หยิบยกอิสลามนามอัดดีน

 

แม้นประโยคท้ายนี้มิได้พูด

ที่พร่ำบอกปอกปูดชำรุดสิ้น

จิ๊กซอว์รอสุดท้ายผ่องพรายจินต์

บรรจบลงครบสิ้นถวิลชม

 

โอ้! บรมศาสดาองค์กล้าหาญ

กี่เถื่อนที่ทางผ่านในธารขม

กี่เปลวแดดแผดไหม้กี่สายลม

กี่หยดเลือดเหือดระบมกว่าสมใจ

 

หมื่นทิวาราตรีที่ทับทุกข์

ร้อยมิสิ้นปิ่นมุกเนตรนองไหล

ทนเทวษเหตุเกลื่อนสะเทือนใจ

วันนี้ ชัย ชำนะ ธ ยินดี

 

อาลัยหายสายตาประชาชาติ

ภาระเสร็จเด็ดขาดสามารถชี้

นำทัพสรรพชัยเหนือไพรี

ย่อมเวลานาทีกลับกรมกอง

 

ไร้ซึ่งห่วงถ่วงใจในพำนัก

เหลือเพียงรักอุมมะตฺจะหม่นหมอง

หนึ่งคัมภีร์มรดกยกเรืองรอง

และอีกผองวงศ์วานลูกหลานเรา

 

ทั้งสองอย่างดั่งเกลียวที่เหนียวแน่น

กำชับนักหวงแหนปึกแผ่นเฝ้า

มิพลัดหลงตรงกว้างเส้นทางเรา

วันนี้จวบ อัลเฮาฎ์ เนาว์วิมาน

 

วันที่ 18 ไอแดดซุลฮิจญะต์

ผงทรายคละระอุอุ่นฝุ่นหยาบกร้าน

ฆอดีร-คุม กลุ่มชนบนกลางลาน

สดับสาส์นขานเทศน์กลับเขตคาม

 

เบื้องหน้าทางหลายสายต้องย้ายแยก

อาจผิดแผกแตกไปฤทัยขาม

อัษษะกอลัยน์ให้ไว้ได้ติดตาม

จวบอัล-เฮาฎ์ งดงามน้ำพระทัย

 

โอ้! เหล่าผู้มุอฺมินมุอฺมินาต

จักตอบคำศาสดาว่าไฉน

เกิดขัดแย้งระหว่างทางว่าอย่างไร

วอนผู้ทรงเกรียงไกรโปรดเมตตา

 

ขอโปรดด้วยช่วยดลผลบังเกิด

พรประเสริฐแห่งองค์ทรงรักษา

ให้เตาฟีก ฮีดายัต เกิดศรัทธา

ทุกสายตามองเห็นดั่งเป็นจริง

 

ขออภัยในกวีที่ต่ำต้อย

อรรถด้อยน้อยไปในทุกสิ่ง

แต่มุ่งเพียงเคียงข้างอ้างความจริง

หวังประวิงทัณฑ์โทษโปรดบรรเทา

 

ด้วยสิทธิแห่งองค์ผู้ทรงศักดิ์

ด้วยสิทธิแห่งรักศาสดาเฝ้า

ด้วยสิทธิอะฮฺลิลบัยตฺนายผองเรา

ด้วยสิทธิอิมามเหล่ามะหฺศูมีน

 

สิทธิ์แห่งอาลีอีมามัตปฐม

พายุทรายสายลมฤาข่มสิ้น

สัจธรรมดำรงอยู่คู่แดนดิน

ตราบสุดท้ายสูญสิ้นพสุธา

 

ก่อนกาลแตกแยกร้าวคราววินาศ

วิลายัตอำนาจถูกรักษา

สืบทอดตลอดพงษ์วงศ์ศาสดา

ลุสิบสองอิมามานามมะฮฺดี

 

ณ ท้ายนี้ขอศานติสุขสวัสดิ์

อวยพิพัฒน์บริสุทธิ์นุตศรี

เหล่าวงศ์วานผ่องผุดทั้งบุตรี

ศอลลอลลอฮูอาลัยฮิวะอ่าลิวะสัลลัม

 

ด้วยความรักบรรดาเหล่าทายาท

บริสุทธิ์สะอาดพิลาศล้ำ

ตอบรับทุกศรัทธาประชาธรรม

ณ ฆอดีร-คุม ย้ำธรรมกานท์

 

กวีธรรม

ลิงค์อื่นๆ :
  ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์
  “..ซัยยิดินามูฮัมมัด..ประทีปแห่งทางนำ..”
  ยา... วิลายะตุลฟะกีฮ์....
  กัรบาลาอฺ..อาชูรอ..รำฦก
  ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี
  ..........ก้าว............
  อีดมูบาฮาละฮ์...เดิมพันเกียรติยศ
  "..อีด..ฆอดีรคุม.."
  หนึ่งฝ่าฝืน..ทลายครืนทั้งมวล
  "ระหว่างหวัง"

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.