หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 10 ธันวาคม 2561 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
ศาสดา
Send to friends Print this page

พระเยซูในอิสลาม

ความเชื่อและประเพณีของมุสลิมยังคงเป็นสิ่งลี้ลับสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคริสเตียน ซึ่งมักจะประหลาดใจเมื่อได้รู้ว่า ชาวมุสลิมก็มีความเชื่อในพระเยซูด้วยเช่นกัน ชาวมุสลิมเชื่อในความเป็นศาสดาของพระเยซู และเรียกขานท่านว่า ศาสดาอีซา(อ.)

มุสลิมมีความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า และเชื่อถือในศาสดาทุกท่านที่มาจากพระองค์ ซึ่งรวมทั้งศาสดาอีซา(อ.) (พระเยซูคริสต์) และศาสดายะฮ์ยา(อ.) (ยอห์น ผู้ให้ศีลจุ่ม) ในพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ยังได้มีคำสอนให้ชาวมุสลิมเชื่อถือในคัมภีร์เล่มอื่นๆ ที่ถูกประทานแก่ศาสดาทุกท่านด้วย ในคัมภีร์อัล-กุรอานได้เรียกคัมภีร์ไบเบิลที่ถูกประทานแก่ศาสดาอีซา(อ.) ว่า คัมภีร์อินญีล

ในคัมภีร์อัล-กุรอาน ศาสดาอีซา(อ.) คือศาสนทูตท่านหนึ่งที่อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงรักมากที่สุด เป็นผู้มาก่อนศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และถูกส่งมาเพื่อชี้นำลูกหลานของอิสรออีล ในอัล-กุรอานยังได้กล่าวถึงชีวิตและคำสอนของศาสดาอีซา(อ.) ไว้มากมาย ได้ย้ำเตือนถึงการถือกำเนิดอย่างมหัศจรรย์ของท่าน และคำสอน รวมถึงปาฏิหาริย์ต่างๆ ที่ท่านนำมาโดยอนุมัติของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ในอัล-กุรอานไม่ได้กล่าวถึงท่านหญิงมัรยัม(แมรี่) ว่าเป็นมารดาของศาสดาอีซา(ศ.) เท่านั้น แต่ยังกล่าวถึงพระนางในฐานะสตรีผู้มีคุณธรรมสูงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์อัล-กุรอานได้ย้ำเตือนเราหลายครั้งว่า ศาสดาอาดัม(อ.) ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกนั้น ถือกำเนิดมาโดยไม่มีมนุษย์คนใดเป็นทั้งบิดาและมารดาของท่าน เพราะฉะนั้น การถือกำเนิดอย่างมหัศจรรย์ของศาสดาอีซา(อ.) จึงไม่ได้ทำให้ท่านมีสถานภาพที่สูงกว่าหรือได้รับสิทธิ์ในการเป็นภาคีหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้าได้ เมื่อพระเจ้าทรงดลบันดาลสิ่งใด พระองค์เพียงแต่ตรัสว่า "จงเป็น" แล้วมันก็เป็นไปตามนั้น "แท้จริงอุปมาของอีซานั้น ดั่งอุปมัยของอาดัม พระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดิน และได้ทรงประกาศิตแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้น" (อัล-กุรอาน 3 : 59)

ในอิสลามถือว่า ศาสดาอีซา(อ.) หรือพระเยซูนั้น เป็นศาสดาและศาสนทูตของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง ท่านไม่ได้ส่วนหนึ่งของพระเจ้า และในคัมภีร์อัล-กุรอานยังปฏิเสธเรื่องการถูกตรึงกางเขนของศาสดาอีซา(อ.) ด้วยเช่นกัน


10 ประเด็นควรรู้เกี่ยวกับศาสดาอีซา(อ.) (พระเยซู) และมุสลิม