หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 กุมพาพันธ์ 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
ศาสดา
Send to friends Print this page

พระเยซูในอิสลาม

ความเชื่อและประเพณีของมุสลิมยังคงเป็นสิ่งลี้ลับสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคริสเตียน ซึ่งมักจะประหลาดใจเมื่อได้รู้ว่า ชาวมุสลิมก็มีความเชื่อในพระเยซูด้วยเช่นกัน ชาวมุสลิมเชื่อในความเป็นศาสดาของพระเยซู และเรียกขานท่านว่า ศาสดาอีซา(อ.)

มุสลิมมีความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า และเชื่อถือในศาสดาทุกท่านที่มาจากพระองค์ ซึ่งรวมทั้งศาสดาอีซา(อ.) (พระเยซูคริสต์) และศาสดายะฮ์ยา(อ.) (ยอห์น ผู้ให้ศีลจุ่ม) ในพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ยังได้มีคำสอนให้ชาวมุสลิมเชื่อถือในคัมภีร์เล่มอื่นๆ ที่ถูกประทานแก่ศาสดาทุกท่านด้วย ในคัมภีร์อัล-กุรอานได้เรียกคัมภีร์ไบเบิลที่ถูกประทานแก่ศาสดาอีซา(อ.) ว่า คัมภีร์อินญีล

ในคัมภีร์อัล-กุรอาน ศาสดาอีซา(อ.) คือศาสนทูตท่านหนึ่งที่อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงรักมากที่สุด เป็นผู้มาก่อนศาสดามุฮัมมัด(ศ.) และถูกส่งมาเพื่อชี้นำลูกหลานของอิสรออีล ในอัล-กุรอานยังได้กล่าวถึงชีวิตและคำสอนของศาสดาอีซา(อ.) ไว้มากมาย ได้ย้ำเตือนถึงการถือกำเนิดอย่างมหัศจรรย์ของท่าน และคำสอน รวมถึงปาฏิหาริย์ต่างๆ ที่ท่านนำมาโดยอนุมัติของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ในอัล-กุรอานไม่ได้กล่าวถึงท่านหญิงมัรยัม(แมรี่) ว่าเป็นมารดาของศาสดาอีซา(ศ.) เท่านั้น แต่ยังกล่าวถึงพระนางในฐานะสตรีผู้มีคุณธรรมสูงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์อัล-กุรอานได้ย้ำเตือนเราหลายครั้งว่า ศาสดาอาดัม(อ.) ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกนั้น ถือกำเนิดมาโดยไม่มีมนุษย์คนใดเป็นทั้งบิดาและมารดาของท่าน เพราะฉะนั้น การถือกำเนิดอย่างมหัศจรรย์ของศาสดาอีซา(อ.) จึงไม่ได้ทำให้ท่านมีสถานภาพที่สูงกว่าหรือได้รับสิทธิ์ในการเป็นภาคีหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้าได้ เมื่อพระเจ้าทรงดลบันดาลสิ่งใด พระองค์เพียงแต่ตรัสว่า "จงเป็น" แล้วมันก็เป็นไปตามนั้น "แท้จริงอุปมาของอีซานั้น ดั่งอุปมัยของอาดัม พระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดิน และได้ทรงประกาศิตแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้น" (อัล-กุรอาน 3 : 59)

ในอิสลามถือว่า ศาสดาอีซา(อ.) หรือพระเยซูนั้น เป็นศาสดาและศาสนทูตของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง ท่านไม่ได้ส่วนหนึ่งของพระเจ้า และในคัมภีร์อัล-กุรอานยังปฏิเสธเรื่องการถูกตรึงกางเขนของศาสดาอีซา(อ.) ด้วยเช่นกัน


10 ประเด็นควรรู้เกี่ยวกับศาสดาอีซา(อ.) (พระเยซู) และมุสลิม

1. มุสลิมเรียกชื่อพระเยซู หรือเจซัส ด้วยภาษาอาหรับว่า อีซา และฉายานามของท่านคือ "รูฮิลลาฮ์" (วิญญาณของพระเจ้า)

2. มุสลิมรักศาสดาอีซา(อ.)(พระเยซู) มุสลิมยังรักศาสดาอิบรอฮีม(อับราฮัม), ศาสดามูซา(โมเซส), ศาสดานูฮ์(โนอา) และศาสดาอื่นๆ อีกหลายท่าน ขอความสันติสุขจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่บรรดาศาสนทูตผู้ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเถิด

3. มุสลิมรักท่านหญิงมัรยัม หรือพระนางแมรี่ มารดาของศาสดาอีซา(อ.) ด้วยเช่นกัน มุสลิมเชื่อว่าพระนางคือสตรีผู้ประเสริฐและยำเกรงต่อพระเจ้า ผู้ได้รับเลือกเหนือบรรดาสตรีทั้งหมดในโลกนี้

4. มุสลิมเชื่อว่าศาสดาอีซา(อ.) ถือกำเนิดมาอย่างมหัศจรรย์จากมารดาที่เป็นพรหมจรรย์และไม่มีบิดา การกำเนิดของท่านคือปาฏิหาริย์เช่นเดียวกับการกำเนิดศาสดาอาดัม(อ.) มนุษย์คนแรก ซึ่งถูกสร้างมาโดยไม่มีทั้งบิดาและมารดา

5. มุสลิมไม่เชื่อว่าศาสดาอีซา(อ.) เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงอานุภาพยิ่ง และทรงเพียงพอสำหรับพระองค์ ซึ่งพระองค์ไม่จำเป็นต้องมีบุตรหรือภาคีหุ้นส่วนในรูปแบบใดสำหรับพระองค์เลย

6. ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาอาหรับ คำว่าพระเจ้า คือคำว่า อัลลอฮ์ เพราะฉะนั้น ชาวคริสเตียนที่เป็นอาหรับทั้งหมดเรียกพระเจ้าว่า อัลลอฮ์ เช่นเดียวกับที่ชาวมุสลิมเรียก

7. ศาสดาอีซา(อ.) ไม่ได้เสียชีวิตบนไม้กางเขน หากแต่พระเจ้าได้พิทักษ์ท่านไว้โดยให้ศัตรูของท่านเกิดความสับสนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของท่าน ศาสดาอีซา(อ.) ถูกนำขึ้นสู่พระผู้เป็นเจ้า

8. ศาสดาอีซา(อ.) สำแดงปาฏิหาริย์ต่างๆ โดยพระประสงค์ของพระเจ้า เช่น การรักษาคนตาบอด และรักษาผู้เป็นโรคเรื้อน

9. ศาสดาอีซา(อ.) ภาวนาอธิษฐานต่อพระเจ้าองค์เดียวกันกับที่ศาสดาทุกท่านและมุสลิมทุกคนภาวนาอธิษฐาน(ขอพร)

10. ศาสดาอีซา(อ.) จะกลับมาก่อนวันสิ้นโลก ในระหว่างยุคสมัยของอัล-มะฮ์ดีย์ ผู้แสดงตนของเมซไซอาห์ หรือผู้ช่วยให้รอด

 

 

Source : www.ezsoftech.com

 

 


ลิงค์อื่นๆ :
  ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กับเบดูอิน
  การวายชนม์ของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)
  วันและสถานที่ประสูติพระเยซู(ศาสดาอีซา)
  พระเยซูในอิสลาม
  ศาสดามูซา(อ.) กับวัวของบนีอิสรออีล
  ศาสดาอาดัม(อ.) ในคัมภีร์กุรอาน
  ศาสดาในประวัติศาสตร์(มูซา)
  สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)
  บุคลิกภาพอันโดดเด่นของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)
  ศาสดายูนุส(อ.)

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.