หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 กุมพาพันธ์ 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
ศาสดา
Send to friends Print this page

ศาสดาสุลัยมาน(อ.)  กับราชินีแห่งสะบาอฺ

โองการอัล-กุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องราวของศาสดาสุลัยมาน(อ.) ส่วนใหญ่ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของท่านกับราชินีแห่งสะบาอฺ รายละเอียดสำคัญที่ถูกกล่าวถึงคือเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของสองอาณาจักร โองการเหล่านั้นยังกล่าวถึงตัวอย่างในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ความสามารถในการบริหารราชการของศาสดาสุลัยมาน รวมถึงการแสดงตัวเป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าต่ออาณาจักรอื่นๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ฮุดฮุด ทหารนกตัวหนึ่งในกองทัพของศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับเมืองสะบาอฺและราชินีของเมืองนั้นมาแจ้งแก่ศาสดาสุลัยมาน(อ.)

"มันหายไปชั่วครู่ (แล้วกลับมา) มันได้กล่าวว่า "ฉันได้ไปตรวจพบสิ่งที่ท่านไม่รู้ และฉันได้นำข่าวอันแน่นอนจากสะบาอฺ มายังท่าน ฉันได้พบหญิงคนหนึ่งปกครองพวกเขา และนางมีทุกสิ่งทุกอย่าง และนางมีบัลลังก์อันใหญ่โต และฉันได้พบว่านางและหมู่ชนของนางสักการะบูชาดวงอาทิตย์อื่นจากอัลลอฮฺ และมารชัยฎอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นของดีงามแก่พวกเขา และได้กีดกันพวกเขาออกจากแนวทางที่ถูกต้อง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง" (อัล-กุรอาน 27/22-24)

ถึงแม้ฮุดฮุดจะเป็นเพียงนกตัวหนึ่ง แต่มันก็สามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่มันเห็น และบอกเล่าข้อมูลเหล่านั้นแก่ศาสดาสุลัยมาน(อ.)

ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้สั่งให้ทำการสืบสวนถึงความเป็นจริงของเรื่องนี้ และได้ส่งราชสาส์นไปยังราชินีแห่งสะบาอฺ

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

พวกท่านอย่าเย่อหยิ่งต่อฉัน และจงมาหาฉันอย่างนอบน้อม


"แท้จริงมันมาจากสุลัยมาน และแท้จริงมันเริ่มว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ พวกท่านอย่าเย่อหยิ่งต่อฉัน และจงมาหาฉันอย่างนอบน้อม" (อัล-กุรอาน 27/30-31)

ราชินีแห่งสะบาอฺ ไม่ได้รู้เลยว่ากำลังถูกเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ ดังนั้นนางจึงมีปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจ เมื่อนางได้ปรึกษากับที่ปรึกษาของนางและแสดงความคิดเห็นที่แท้จริงของนางออกไป

เมื่อเห็นสาส์นนั้น นางคงเข้าใจได้ในทันทีว่ามันเป็นจดหมายที่สำคัญมาก  ประการแรก ผู้ส่งสาส์นคือนกตัวหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษไปจากธรรมชาติของมัน และประการต่อมาคือตัวของสาส์นเองที่เขียนขึ้นด้วยกระดาษคุณภาพดี รูปแบบการเขียนแสดงถึงความมั่งคั่ง มีคุณค่าทางศิลปะ และทรงอำนาจ นางอาจจะได้อ่านสาส์นนี้ด้วยตัวเองก่อน แล้วจึงเรียกคณะที่ปรึกษามา

"พระนางทรงกล่าวว่า "โอ้หมู่บริหารทั้งหลายเอ๋ย ! จงให้ข้อชี้ขาดแก่ฉันในเรื่องของฉัน ฉันไม่อาจจะตัดสินใจในกิจการใด จนกว่าพวกท่านจะอยู่ร่วมด้วย" (อัล-กุรอาน 27/32)

การที่นางได้เรียกคณะที่ปรึกษามาเพื่อขอคำแนะนำนั้น แสดงให้เห็นว่านางไม่ได้ยึดกุมอำนาจอย่างเด็ดขาด แต่ดำเนินไปตามระบบแห่งประชาธิปไตย ด้วยการขอความเห็นจากประสบการณ์ของพวกเขา

"พวกเขากล่าวว่า "เราเป็นพวกที่มีพลังและเป็นพวกที่มีกำลังรบเข็มแข็ง สำหรับพระบัญชานั้นเป็นของพระนางดังนั้น พระนางได้โปรดตรึกตรองดูสิ่งใดที่พระนางจะทรงบัญชา" (อัล-กุรอาน 27/33)

เมื่อคิดดูแล้วว่ากองทัพของนางคงไม่สามารถเอาชนะกองทัพของศาสดาสุลัยมาน(อ.) ได้ นางจึงตัดสินใจยอมรับตามคำเรียกร้องของท่าน แต่ก็เพื่อซื้อเวลาสำหรับการหาทางออก นางจึงได้ส่งเครื่องบรรณาการไปให้แก่ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ก่อน เพื่อดูว่าความตั้งใจที่แท้จริงของท่านนั้นคืออะไร

"เมื่อพวกเขาได้เข้าพบสุลัยมานแล้ว เขา(สุลัยมาน) กล่าวว่า "พวกท่านจะนำทรัพย์สินมากำนัลแก่เราหรือ ? สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่ฉันนั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่พวกท่าน แต่พวกท่านดีใจต่อของกำนัลของพวกท่าน จงกลับไปยังพวกเขา แน่นอนเราจะนำไพร่พลไปยังพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อต้านมันได้ และแน่นอน เราจะให้พวกเขาออกจากที่นั่นอย่างอัปยศ และพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อย" (อัล-กุรอาน 27/36-37)

คำตอบของศาสดาสุลัยมาน(อ.) แสดงให้นางเห็นว่าท่านไม่มีความสนใจต่อของกำนัลเครื่องบรรณาการใดๆ และอัลลอฮฺได้ประทานให้แก่ท่านดีกว่าสิ่งที่นางส่งมา อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านแสวงหาเพียงความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺเท่านั้น ท่านได้ส่งทูตของนางกลับไป เป็นการเตือนให้นางอย่าพึงพอใจกับทรัพย์สินของนางและอย่าเย่อหยิ่ง เพราะท่านนั้นเหนือกว่าทั้งด้านทรัพย์สินและกองกำลัง ด้วยเหตุนี้ นางจึงตัดสินใจเดินทางมาเพื่อเจรจากับท่านด้วยตัวเอง

ระหว่างนั้น ศาสดาสุลัยมาน(อ.) ต้องการเครื่องพิสูจน์ที่ทำให้ราชินีแห่งสะบาอฺ ยอมจำนนในพระผู้เป็นเจ้าในทันที ท่านจึงสั่งการให้ทหารของท่านนำบัลลังก์ของนางมา

"เขา (สุลัยมาน) กล่าวว่า "โอ้หมู่บริพารทั้งหลายเอ๋ย ! ผู้ใดในหมู่พวกท่านจะนำบัลลังก์ของนางมายังฉัน ก่อนที่พวกเขาจะมาหาฉันอย่างผู้นอบน้อม" (อัล-กุรอาน 27/38)

ญิน (สิ่งถูกสร้างคล้ายมนุษย์แต่ไร้รูป) ตนหนึ่งได้อาสาเป็นผู้ไปนำบัลลังก์ของนางมาภายในพริบตา ซึ่งเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งในเรื่องนี้

"ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์กล่าวว่า "ฉันจะนำมันมาเสนอท่านในชั่วพริบตาเดียว" เมื่อเขา (สุลัยมาน) เห็นมันวางมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขา เขากล่าวว่า "นี่เนื่องจากความโปรดปรานของพระเจ้าของฉัน เพื่อพระองค์จะได้ทรงทดสอบฉันว่าฉันกตัญญูหรือเนรคุณ และผู้ใดกตัญญูแท้จริงเขาก็กตัญญูต่อตัวเขาเอง และผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระเจ้าของฉันนั้นเป็นผู้ทรงมั่งมี ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่ง" (อัล-กุรอาน 27/40)

เมื่อราชินีแห่งสะบาอฺได้มาเห็นบัลลังก์ของนางอยู่ที่นั่น นางตกตะลึงและคาดไม่ถึง และยอมจำนนต่อศาสดาสุลัยมาน(อ.) และพระผู้อภิบาลของท่านในที่สุด

"....นางได้กล่าวว่า "ข้าแต่พระเจ้าของฉัน แท้จริงฉันได้อธรรมแก่ตัวฉันเอง และฉันขอนอบน้อมปฏิบัติตามสุลัยมาน เพื่ออัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งสากลโลก" (อัล-กุรอาน 27/44)

 

 

Source : www.harunyahya.com

 


ลิงค์อื่นๆ :
  ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กับเบดูอิน
  การวายชนม์ของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)
  วันและสถานที่ประสูติพระเยซู(ศาสดาอีซา)
  พระเยซูในอิสลาม
  ศาสดามูซา(อ.) กับวัวของบนีอิสรออีล
  ศาสดาอาดัม(อ.) ในคัมภีร์กุรอาน
  ศาสดาในประวัติศาสตร์(มูซา)
  สิทธิของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)
  บุคลิกภาพอันโดดเด่นของศาสดามุฮัมมัด(ศ.)
  ศาสดายูนุส(อ.)

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.