หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 กุมพาพันธ์ 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อะฮฺลุลบัยตฺ
Send to friends Print this page

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 1)

1. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"แท้จริง เดือนรอมฎอนได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันเผาไหม้ความบาปให้หมดไป" (กันซุล อัมมาล ฮะดีษเลขที่ 23688)

2. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "จงอย่าพูดว่า 'นี่คือรอมฎอน' และ 'รอมฎอนได้จากไปแล้ว' และ 'รอมฎอนมาถึงแล้ว' เพราะแท้จริง รอมฎอนคือพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงจำเริญ ผู้ซึ่งไม่ทรงมาถึงหรือจากไป แท้จริง การมาถึงและจากไปเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน จงพูดแทนด้วยคำว่า 'เดือนรอมฎอน'" (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 70)

3. อิมามอะลี ริฎอ(อ.) กล่าวว่า

"ถ้ามีผู้ถามว่า ทำไมการถือศีลอดจึงเป็นกฎข้อบังคับเฉพาะในเดือนรอมฎอน และไม่บังคับในเดือนอื่นๆ? ก็จะกล่าวว่า เพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนซึ่งอัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้ทรงประทานอัล-กุรอานมา" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 18 หน้า 190)

4. อิมามอะลี ริฎอ(อ.) กล่าวว่า

"ผู้ที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงจำเริญ หนึ่งโองการในเดือนรอมฎอน เหมือนกับเขาได้อ่านอัล-กุรอนทั้งเล่มในเดือนอื่นๆ" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 93 หน้า 344)

5. มีผู้ถามท่านศาสดา(ศ.) ว่า "โอ้ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ เดือนใดมีรางวัลตอบแทนยิ่งใหญ่กว่ากัน เดือนรอญับ หรือเดือนรอมฎอน?"

ท่านศาสดา(ศ.) ตอบว่า "ไม่มีอะไรสามารถเปรียบเทียบกับเดือนรอมฎอนได้ในด้านรางวัลตอบแทน" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 97 หน้า 49)

6. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"ชะอฺบานเป็นเดือนของฉัน และเดือนรอมฎอนเป็นเดือนของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และมันเป็นฤดูใบไม้ผลิสำหรับคนยากจน" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 97 หน้า 68)

7. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"แท้จริง อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงจำเริญ ได้ทรงเลือกจากบรรดาเดือนทั้งหลาย คือเดือนรอญับ, ชะอฺบาน และเดือนรอมฎอน" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 27 หน้า 53)

8. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"แท้จริง เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่ อัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนให้แก่การทำความดีในเดือนนี้ และทรงลบล้างความบาปในเดือนนี้ และยกสถานะต่างๆ ในเดือนนี้" (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์ เล่ม 10 หน้า 312)

9. อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า

"เดือนรอมฎอนได้มาถึงพวกท่านแล้ว และมันเป็นหัวหน้าของเดือนทั้งหลาย และเป็นเดือนเริ่มต้นของปี" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 42 หน้า 193)

10. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

"ถ้าเดือนรอมฎอนมีความปลอดภัยและปกติสุข(เกี่ยวกับบาป) ปีนั้น(ทั้งปี) ก็จะคงเป็นเช่นนั้น(ด้วยเช่นกัน) เดือนรอมฎอน คือเดือนเริ่มต้นของปี" (วะซาอิลุช-ชีอะฮ์ เล่ม 10 หน้า 311)

11. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"มัน(รอมฎอน) เป็นเดือนซึ่ง การเริ่มต้นของมันคือความเมตตา ช่วงกลางของมันคือการอภัยโทษ และการสิ้นสุดของมันคือการปลดปล่อยจากไฟ(นรก)" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 93 หน้า 342)

12. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"โอ้ประชาชนทั้งหลาย แท้จริง เดือนของอัลลอฮ์ได้มาถึงพวกท่านแล้ว เดือนที่มีความประเสริฐที่สุดจากบรรดาเดือนทั้งหลายในสายตาของอัลลอฮ์ กลางวันของมันเป็นวันที่ดีที่สุดจากบรรดาวันทั้งหลาย และกลางคืนของมันเป็นกลางคืนที่ดีที่สุดจากบรรดาเดือนทั้งหลาย และเวลาของมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดจากเวลาทั้งหลาย" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 96 หน้า 356)

13. อิมามญะอฺฟัรฺ ศอดิก(อ.) กล่าวว่า

"เดือนที่ดีที่สุดจากบรรดาเดือนทั้งหลายคือเดือนของอัลลอฮ์ เดือนรอมฎอน และหัวใจของเดือนรอมฎอนคือค่ำคืนแห่งก๊อดรฺ(ลัยละตุล ก๊อดรฺ)" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม  หน้า 386)

14. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"โอ้ประชาชนทั้งหลาย แท้จริง เดือนที่ยิ่งใหญ่และมีความจำเริญได้เข้าห่อหุ้มพวกท่านแล้ว เป็นเดือนที่มีคืนหนึ่ง ซึ่งการกระทำในคืนนั้นดีกว่าหนึ่งพันเดือน" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 96 หน้า 342)

15. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"การหายใจของพวกท่านในเดือนนี้เป็นการสรรเสริญ(ต่ออัลลอฮ์) และการนอนหลับของพวกท่านในเดือนนี้คือการทำอิบาดัต(เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์)" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 96 หน้า 356)

16. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"เดือนรอมฎอนเป็นเดือนซึ่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงประเสริฐ ได้ทำให้การถือศีลอดเป็นกฎข้อบังคับเหนือพวกท่าน ดังนั้น ใครที่ถือศีลอดในเดือนนี้ในฐานะผู้ศรัทธา และด้วยเจตนาเพื่อการชดใช้ จะเป็นผู้ปราศจากบาปเหมือนกับวันที่มารดาของเขาได้คลอดเขาออกมา" (ตัษฮีบุล อะฮ์กัม เล่ม 4 หน้า 152)

17. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) ได้เขียนในพินัยกรรมของท่านต่อบุตรชายของท่านว่า

"เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึง จงทุ่มเทแรงกาย เพราะแท้จริงในเดือนนี้เองที่การยังชีพได้ถูกแจกจ่าย เวลาแห่งความตายถูกกำหนด และการไปทำฮัจญ์ถูกบัญชา ในเดือนนี้คือคืนหนึ่ง ซึ่งการกระทำในคืนนั้นดีกว่าการกระทำในหนึ่งพันเดือน" (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 66)

18. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"เดือนนี้ของพวกท่าน(รอมฎอน) ไม่เหมือนกับเดือนอื่นๆ แท้จริง เมื่อมันมาถึงพวกท่าน มันมาพร้อมกับความโปรดปรานและความเมตตา และเมื่อมันกลับไปจากพวกท่าน มันกลับไปพร้อมกับการอภัยโทษต่อบาปทั้งหลาย นี่คือเดือนซึ่งการกระทำดีในนั้นถูกเพิ่มพูน และถูกยอมรับ" (วะซาอิลุช ชีอะฮ์ เล่ม 10 หน้า 312)

19. ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า

"แท้จริง เดือนรอมฎอน เดือนอันจำเริญ ได้มาหาพวกท่านแล้ว เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทำให้การถือศีลอดเป็นข้อบังคับเหนือพวกท่าน ในเดือนนี้ประตูสวรรค์ถูกเปิดออก และมารร้ายถูกล่ามตรวนไว้ และในเดือนนี้คือค่ำคืนแห่งก๊อดรฺ ซึ่งมีความประเสริฐมากกว่าหนึ่งพันเดือน" (ตะฮ์ษีบุล อะฮ์กัม เล่ม 4 หน้า 152)

20. อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า

"เป็นหน้าที่ของพวกท่านที่จะขอการอภัยโทษและวิงวอนขออย่างมากมายในเดือนรอมฎอน เพราะด้วยการวิงวอนขอ(ดุอาอฺ) เป็นสื่อกลางที่ทำให้ความวิบัติทั้งหลายถูกปัดเป่าออกไปจากพวกท่าน และด้วยการขออภัยโทษเป็นการลบล้างความบาปของพวกท่านให้หมดไป" (อัล-กาฟีย์ เล่ม 4 หน้า 88)

Source : imamreza.net


ลิงค์อื่นๆ :
  ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาที่รักยิ่ง
  คอลีฟะห์อบูบักร รอฎิยัลลอฮ์ฯ
  คอลีฟะห์อุมัร อิบนุ คอฏฏอบ
  คอลีฟะห์ อุษมาน
  คอลีฟะห์อาลี รอฏิยัลลอฮุอันฮุ
  อิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) แบบอย่างที่สมบูรณ์คุณลักษณะด้านศีลธรรม
  จงให้มือของเธอ...เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)
  รายงานบรรดานามต่างๆของท่านหญิงฟาติมะฮ์ อ.
  ความอิจฉาริษยาในคำกล่าวของท่านอิมามอาลี(อ)
  อิมามอาลี (อ) กับความรักที่มีต่อเด็กกำพร้า

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.