หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 17 ตุลาคม 2561 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อะฮฺลุลบัยตฺ
Send to friends Print this page

ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

การทำความเข้าใจเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) นั้นคือสิ่งจำเป็นสำหรับมวลมนุษยชาติทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ดำเนินรอยตามแบบฉบับของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) เพราะการศึกษาเรื่องราวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือการเรียนรู้แบบฉบับวีถีการดำเนินชีวิตทุกย่างก้าวของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) และที่สำคัญไปกว่านนั้นจะทำให้ได้รู้ถึงสถานภาพที่แท้จริงของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) โดยการศึกษาจากวจนะต่างๆ ของท่านศาดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาวงศ์วานอะฮุลุลบัยต์ (อ) ในที่นี้ใคร่จะนำเสนอวจนะต่างๆ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ที่ได้มีวจนะเอาไว้เกี่ยวกับท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ดังนี้

1-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือส่วนหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "ฟาติมะฮ์ คือส่วนหนึ่งจากร่างกายของฉัน บุคคลใดก็ตามที่สร้างความไม่พอใจให้กับนาง เท่ากับบุคคลนั้นสร้างความไมพอใจให้กับฉัน และบุคคลใดก็ตามที่สร้างความพึงพอใจให้กับนาง เท่ากับบุคคลนั้นได้สร้างความพึงพอใจให้กับฉัน" (ฟะฏออิลุลคอมซะฮ์ เล่ม 3 หน้า 15)

2-      ความกริ้วโกรธของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ คือความพิโรธของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ)

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "โอ้ฟาติมะฮ์ .... พระองค์จะทรงพิโรธ คราใดก็ตามที่เจ้ากริ้วโกรธ และพระองค์จะทรงพึงพอพระทัย คราใดก็ตามที่เจ้าพึงพอใจ" (ซะคออิรุ้ลอุกบา หน้า 39)

3-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ประมุขของมวลสตรีแห่งสรวงสวรรค์

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "มีเทวทูตองค์หนึ่งได้มาหาฉัน และได้แจ้งข่าวดีแก่ฉันว่า ฟาติมะฮ์ คือประมุขของมวลสตรีแห่งสรวงสวรรค์" (ซอเฮียะฮ์ติรมีซีย์ เล่ม 2 หน้า 306)

4-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือผู้ที่จะเข้าสู่สรวงสวรรค์ของพระองค์เป็นคนแรก

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "บุคคลแรกที่จะเข้าสู่สรวงสวรรค์ของพระองค์ คือฟาติมะฮ์ บุตรีของมุฮัมมัด" (มุสตัดรอกุศศอฮีฮีน เล่ม 2 หน้า 152)

5-      ไฟนรกเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) กล่าวว่า "ฟาติมะฮ์ คือมนุษย์ผู้ปราศจากมลทินใดๆ ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงทำให้ไฟนรกเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับลูกหลานของนาง" (อุสุดุลฆอบะฮ์ เล่ม 5 หน้า 510)

6-      ผู้ที่มีความรักต่อท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือชาวสวรรค์

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "โอ้ซัลมานเอ๋ย... บุคคลใดก็ตามที่มอบความรักให้กับฟาติมะฮ์ เขาคือชาวสวรรค์ และบุคคใดก็ตามที่เป็นศัตรุกับฟาติมะฮ์ เขาคือชาวนรก" (فرائد السمطين เล่มที่ 2 หน้า 30 )

7-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือภาพลักษณ์แห่งความดีงาม

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "ถ้าหากจะเปรียบความดีงามเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฟาติมะฮ์ก็คือสิ่งๆ นั้น ทว่าฟาติมะฮ์คือคุณงามความดีที่ไร้ซึ่งจุดสิ้นสุด ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนั้นเสียด้วยซ้ำไป" (فرائد السمطين เล่มที่ 2 หน้า 68 )

8-      ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) คือจิตวิญญาณของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "บุตรีของฉัน "ฟาติมะฮ์" คือประมุขของสตรีคนแรกและคนสุดท้ายแห่งสากลโลก นางคือส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน ผู้เป็นแก้วตาดวงใจของฉัน ผู้เป็นจิตวิญญาณของฉัน นางคือนางฟ้าแห่งสรวงสวรรค์ที่มาจุติบนพื้นพิภพนี้ คราใดก็ตามที่นางได้เข้าสู่การเคารพภักดี ณ เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ รัศมีอันเจิดจำรัสของนางจะแผ่ไพศาลไปยังมวลเทวทูตของพระองค์ในชั้นฟ้า ดั่งการทอแสงของดวงดาวแก่ชาวโลก ในเวลานั้นพระองค์จะทรงกล่าวแก่มวลเทวทูตของพระองค์ว่า "โอ้มวลเทวทูตของฉันเอ๋ย... จงเพ่งมองไปยังบ่าวของฉันฟาติมะฮ์เถิดว่า นางได้ยืนต่อหน้าฉันเช่นไร ตัวของนางสั่นสะท้านทั้งร่างกายเนื่องจากความยำเกรงของนาง และจงมองไปยังหัวใจของนางเถิดว่า หัวใจของนางมุ่งหาแต่ฉันมากสักเพียงใดโดยไม่เหลือที่ไว้ให้กับใครอีก พวกเจ้าจงเป็นสักขีพยานว่า ฉันจะปกป้องนางและผู้ที่ปฏิบัติตามนามจากไฟนรก" (فرائد السمطين เล่มที่ 2 หน้า 35 )ลิงค์อื่นๆ :
  ท่านหญิงฟาติมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ) แก้วตาดวงใจของศาสดามุฮัมมัด (ศ)
  ท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ) ในวจนะของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ)
  แบบอย่างความรัก ความเมตตา และการเชื่อฟัง จากชีวิตท่านอิมามฮุเซน (อ)
  แบบอย่างชีวิตเรียบง่ายของท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)
  อิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) แบบอย่างที่สมบูรณ์คุณลักษณะด้านศีลธรรม
  จงให้มือของเธอ...เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)
  รายงานบรรดานามต่างๆของท่านหญิงฟาติมะฮ์ อ.
  ความอิจฉาริษยาในคำกล่าวของท่านอิมามอาลี(อ)
  อิมามอาลี (อ) กับความรักที่มีต่อเด็กกำพร้า
  รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) (ตอนที่ 2)

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.