หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 19 กุมพาพันธ์ 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
อะฮฺลุลบัยตฺ
Send to friends Print this page

ชีอะฮ์ที่แท้จริงคือใคร? ตอนที่ 1

 
ต่อไปนี้คือคุณลักษณะต่างๆ ของชีอะฮ์ที่แท้จริงของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) จากวจนะของท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) ใคร่ให้พี่น้องได้ใคร่ครวญ พิจารณาดูเถิดว่า ณ เวลานี้เราเป็นชีอะฮ์ที่แท้จริงแล้วหรือยัง??


ท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ) ได้มีวจนะว่า


ชีอะฮ์ของเราคือ บรรดาผู้ที่ทุ่มเทความวิริยะอุตสาหะให้กับวิลายัตของเรา
ชีอะฮ์ที่แท้จริงจะต้องพยายาม และทุ่มเททั้งแรงกาย แรงทรัพย์ในการสร้างความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้นำของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) สำหรับคนที่เขามีความรู้ เขาก็จะต้องป่าวประกาศเรื่องราวแห่งการเป็นผู้นำของอะฮ์ลุลบัยต์ให้กับผู้อื่นได้รับทราบ อาจะด้วยการบรรยาย หรือการสั่งสอน หรือการเขียนการแปล แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนในการประกาศ

สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ ความสามารถที่จะบรรยาย สั่งสอน หรือเขียนและแปล แต่เขามีกำลังทรัพย์ เขาก็สามารถที่จะทุ่มเทในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้อื่นในเรื่องของการเป็นผู้นำของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ได้ด้วยทรัพย์สินที่เขามี ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนักประกาศ ช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานประกาศ หรือช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ หรือก่อสร้างสถานที่การเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนา


สำหรับคนที่ไม่มีทั้งความรู้ และกำลังทรัพย์ แต่เขายังมีกำลังกาย เขาก็สามารถที่จะเสียสละกำลังกายของเขาในการประกาศถึงเรื่องราวแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ได้เช่นกัน ด้วยการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้แรงกาย


ชีอะฮ์ของเรา คือบรรดาผู้แสดงความรักในเรื่องความรักของเรา
การแสดงความรักในทุกรูปแบบต่อบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ คือสิ่งจำวาญิบ (จำเป็นต้องปฏิบัติ) สำหรับผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นชีอะฮ์ทุกคน ไม่มีการยกเว้นสำหรับชีอะฮ์คนใด ซึ่งการแสดงความรักที่แท้จริงนั้น คือการดำเนินรอยตามแบบอย่างต่างๆ ของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) ในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอิบาดัต การใช้ชีวิตในครอบครัว สังคม และด้านการเมือง ความหมายของการแสดงความรักต่อบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) คือการแสดงตัวตนของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ออกมาในชีวิตประจำวันของเรา


สามีต้องปฏิบัติต่อภรรยาเช่นไร อะไรคือสิทธิของสามีที่ภรรยาต้องหยิบยื่นให้ ลูกๆ มีภาระหน้าที่อันใดต่อบิดามารดา ภารหน้าที่ต่อเพื่อมนุษย์ในสังคม และอื่นๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ดังนั้นการศึกษาแบบอย่างของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) คือสิ่งจำเป็นอันดับแรก และนำมาแบบอย่างเหล่านั้นมาปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ ในทุกๆ เรื่อง จึงจะให้ความหมายว่า เป็นผู้ที่แสดงความรักต่อบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์อย่างแท้จริง


การเรียนรู้ ไปนั่งฟังการบรรยายของผู้รู้ ครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่องราวของแบบอย่างต่างๆ ของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) แต่ปราศจากการนำมาปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวัน นั่นหมายความว่ายังไม่ได้เป็นชีอะฮ์ที่แท้จริงแต่ประการใด


ชีอะฮ์ของเรา คือบรรดาผู้ไปมาหาสู่กันในการประกอบศาสนกิจเพื่อรำลึกถึงเรื่องราวของเรา
เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก็จะได้ข้อสรุปว่า ในเรื่องของวันสำคัญทางศาสนาในอิสลาม สำหรับแนวทางชีอะฮ์นั้น ต่างจากแนวทางอื่นๆ อย่างลิบลับ ในแนวทางชีอะฮ์มีวันสำคัญทางศาสนามากมาย ที่เชิญชวนผู้ที่อยู่ในแนวทางนี้เข้าสู่มัสยิด เข้าสู่การแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) อาธิเช่น ในทุกค่ำวันพุธมีการอ่านดุอาอ์ตะวัซซุล และในทุกค่ำวันศุกร์จะมีการอ่านดุอาอ์กุเมล และในรอบหนึ่งปี ก็มีการจัดงานวันถือกำเนิด และวันเสียชีวิตของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ)


ที่กล่าวข้างต้นนอกเหนือจากนมาซวันละห้าเวลา นมาซวันศุกร์ และวันอีดทั้งสองที่พี่น้องมุสลิมแนวทางอื่นมี เหล่านั้นคือสัญลักษณ์ของมุสลิมผู้ที่อยู่ในแนวทางชีอะฮ์ ในรอบปีชีอะฮ์จะมีการรวมตัวกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ และรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์อยู่เป็นประจำ การไปมาหาสู่กันในขณะเข้าร่วมงานรำลึกเหล่านั้น นำมาซึ่งความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ศรัทธา และเป้าหมายสูงสุดของการไปมาหาสู่นี้ คือการรำลึกถึงเรื่องราวแห่งอัลอิสลาม ฟังการบรรยายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เป็นการเรียนรู้อิสลามที่แท้จริง เรียนรู้แบบอย่างต่างๆ ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน และพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริง


ชีอะฮ์ที่แท้จริงจะต้องไม่ละทิ้งมัจญลิศแห่งการรำลึกถึงความสูงส่งของบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) จะต้องไม่เพิกเฉยต่อการเข้าร่วมในมัจญลิสดุอาอ์ตะวัซซุล ดุอาอ์กุเมล

ชีอะฮ์ที่แท้จริงคือใคร? ตอนที่ 2

โดย เชคมาลีกี ภักดี

 

ลิงค์อื่นๆ :
  ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาที่รักยิ่ง
  คอลีฟะห์อบูบักร รอฎิยัลลอฮ์ฯ
  คอลีฟะห์อุมัร อิบนุ คอฏฏอบ
  คอลีฟะห์ อุษมาน
  คอลีฟะห์อาลี รอฏิยัลลอฮุอันฮุ
  อิมามมุฮัมมัด บากิร (อ) แบบอย่างที่สมบูรณ์คุณลักษณะด้านศีลธรรม
  จงให้มือของเธอ...เป็นดั่งมือท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ (อ)
  รายงานบรรดานามต่างๆของท่านหญิงฟาติมะฮ์ อ.
  ความอิจฉาริษยาในคำกล่าวของท่านอิมามอาลี(อ)
  อิมามอาลี (อ) กับความรักที่มีต่อเด็กกำพร้า

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.