หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 20 กันยายน 2563 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
คุณค่าด้านศีลธรรม
Send to friends Print this page

เนื้อแท้ของการกลับตัว (ตอนที่ 1)

"โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮ์ด้วยการลุแก่โทษอย่างจริงจังเถิด

บางทีพระเจ้าของพวกเจ้าจะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้า..." (อัล-กุรอาน 66 : 8)

ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ.) กล่าวว่า ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว(เตาบัต) มีสัญลักษณ์สี่อย่าง ได้แก่

  1. เขามีความจริงใจต่ออัลลอฮ์ในการกระทำของเขา
  2. เขารังเกียจการโกหกหลอกลวง
  3. เขายึดมั่นกับสัจธรรมอย่างมั่นคง และ
  4. เขากระตือรือร้นที่จะทำความดี

อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "เมื่อบ่าวคนหนึ่งหันเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการกลับเนื้อกลับตัวอย่างจริงใจ(เตาบะตุน นะซุฮ์) อัลลอฮ์ทรงรักเขาและปกคลุมเขาในโลกนี้และปรโลก" ฉันถามว่า "และพระองค์ปกคลุมเขาอย่างไร?" อิมาม(อ.) ตอบว่า "พระองค์ทรงให้เทวทูตสององค์(ที่มีหน้าที่บันทึกการกระทำของเขา) ลืมสิ่งที่พวกเขาบันทึกความบาปของเขา และพระองค์ทรงบันดาลให้แขนขาของเขา(โดยกล่าวว่า) "จงปกปิดความบาปของเขา" และพระองค์ทรงบันดาลให้สถานที่ต่างๆ บนโลก (โดยกล่าวว่า) "จงปกปิดความบาปที่เขาเคยทำบนเจ้า" จากนั้นเขาจะพบอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีสิ่งใดเป็นพยานต่อเขาในเรื่องความบาปเลย" (อัล-กุลัยนี, อัล-กาฟี, กิตาบุล-อีมาน วะอัล-กุฟร์)

เนื้อแท้ของการเตาบัต

เตาบัต หมายถึงการคืนกลับสู่เจตนารมณ์ดั้งเดิมของวิญญาณหลังจากแสงแห่งธรรมชาติแบบมนุษย์ของมัน(ฟิตเราะฮ์) และจิตวิญญาณของมันได้ถูกปกคลุมด้วยความมืดของความบาปและการขัดขืนดื้อดึง วิญญาณของมนุษย์แต่ดั้งเดิมไม่มีทางความดีงามและความชั่วร้ายทางจิตวิญญาณใดๆ มันสามารถบรรลุถึงได้ทุกสถานะ แต่ในสถานะดั้งเดิมมันเป็นความบริสุทธิ์ ปราศจากบาป และมีความสว่างภายใน

การกระทำบาปเป็นสาเหตุให้เกิดความมืดมนในหัวใจ และแสงแห่งธรรมชาติที่แท้จริงถูกดับลงและถูกปกคลุมอยู่ในความมืด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่หัวใจจะถูกห่อหุ้มด้วยความมืดมิดจนสนิทแน่น ถ้าหากเขาตื่นขึ้นจากห้วงแห่งความเผลอไผลแล้วทำการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว วิญญาณจะค่อยๆ คืนกลับจากความมืดมาสู่แสงแห่งธรรมชาติดั้งเดิมและเจตนารมณ์ที่เป็นเนื้อแท้ของมัน

อิมามมุฮัมมัด บาเกร(อ.) กล่าวว่า "ผู้ที่สำนึกกลับตัวจากความบาปเป็นเสมือนกับผู้ที่ไม่เคยทำบาป..."

สิ่งจำเป็นและเงื่อนไขสำหรับการเตาบัต

การเตาบัตหรือการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวจะไม่ถูกยอมรับจากผู้ที่เพียงแค่ประกาศว่า "ฉันสำนึกผิด" เฉยๆ เท่านั้น มีเงื่อนไขหลายอย่างที่เขาต้องทำก่อนที่การเตาบัตของเขาจะเป็นที่ยอมรับ เงื่อนไขเหล่านี้ถูกระบุไว้ในรายงานฮะดีษบทนี้

มีรายงานว่า คนผู้หนึ่งได้กล่าวว่า "อัสตัฆฟิรุลลอฮ์" (ฉันขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์) ต่อหน้าอิมามอะลี(อ.) อิมาม(อ.) บอกกับเขาว่า "ขอให้แม่ของท่านร่ำไห้แก่ท่าน! ท่านรู้หรือไม่ว่าอิสติฆฟารฺ คืออะไร? แท้จริงติสติฆฟารฺคือระดับขั้นของ 'อิลลียู' (ผู้มีสถานะสูงส่ง) และมันคือคำที่มีความหมายหกประการ

ประการแรก คือการเสียใจต่อเรื่องที่ผ่านไปแล้ว

สอง คือการตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำมันอีก

สาม คือการคืนสิทธิของบุคคล(ที่เคยถูกแย่งชิง) กลับไปให้แก่พวกเขา เพื่อท่านจะได้พบกับอัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรในฐานะที่บริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีใครเรียกร้องสิ่งใดๆ จากท่าน

สี่ คือการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างที่ท่านเคยละเลยไปเพื่อสนองต่อภาระหน้าที่ของท่านให้เป็นไปตามนั้น

ห้า คือการที่ท่านรักษาเนื้อหนังในร่างกายของท่านที่เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการบำรุงอย่างผิดหลักการ เพื่อให้มันสลายไปด้วยผลจากความเศร้าเสียใจจนหนังติดกับกระดูก หลังจากนั้นเนื้อใหม่จะเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่

หก คือการที่ท่านทำให้ร่างกายของท่านได้ลิ้มรสความเจ็บปวดของการเชื่อฟังในลักษณะเดียวกับที่มันเคยลิ้มรสความพึงพอใจของความบาป

เมื่อท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว ท่านจึงค่อยกล่าว อัสตัฆฟิรุลลอฮ์" (นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮ์ ฮะดีษที่ 417)

รายงานบทนี้ระบุถึงสิ่งที่จำเป็นสองข้อสำหรับการเตาบัต (การเสียใจภายหลัง และการตั้งเจตนารมณ์) เงื่อนไขสำคัญสองข้อสำหรับการถูกยอมรับมัน(การคืนสิทธิ์ให้แก่ตัวบุคคล และให้แก่พระผู้เป็นเจ้า) และสองข้อสุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์ของการกลับตัว

ตาบะตุน นะซุฮ์ (การสำนึกผิดกลับตัวด้วยความจริงใจ)

ความหมายของการเตาบะตุน นะซุฮ์ มีหลายอย่าง ความหมายบางอย่างมีดังต่อไปนี้

-         การเตาบัตที่ "เตือนสติ" มนุษย์ เป็นการเชิญชวนให้พวกเขาเหล่านั้นกระทำตามเขา(ผู้กลับตัว) โดยมองเห็นผลดีที่เกิดขึ้นในตัวผู้กลับตัว หรือเป็นการเตาบัตที่ "แนะนำ" ให้ผู้กลับตัวถอนรากความบาปและไม่กลับไปหามันอีก

-         การเตาบัตที่กระทำขึ้นเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริง เหมือนกับน้ำผึ้งแท้ที่ปราศจากขี้ผึ้ง ที่เรียกว่า 'อะสะลุน นะซุฮ์' ความจริงใจจำเป็นต้องมีความสำนึกเสียใจต่อเรื่องความน่าเกลียดชังของความบาป และความไม่พึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ และไม่ใช่เนื่องจากความกลัวไฟนรก

-         คำว่า 'นะซุฮ์' ยังเกี่ยวโยงกับคำว่า 'นะซาบะฮ์' ซึ่งหมายถึงการตัดเย็บเสื้อผ้า เพราะการเตาบัตจะเย็บเรือนร่างของความศรัทธาที่เคยฉีกขาดออกเพราะความบาป และเพราะมันทำให้ผู้ที่สำนึกเสียใจได้เข้าร่วมกับหมู่มิตรของอัลลอฮ์และผู้เป็นที่รักของพระองค์ในวิธีเดียวกับที่ผ้าสองชิ้นถูกนำมาติดกันด้วยการเย็บ

-         นักอรรถาธิบายบางคนยังกล่าวว่า นะซุฮ์ คือคุณสมบัติของผู้สำนึกเสียใจ และเตาบะตุน นะซุฮ์ ก็คือการเตาบัตอย่างหนึ่ง ที่การกระทำของเขาเตือนตัวของเขาเองให้มีส่วนในการสำนึกตนอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งผลจากความบาปถูกชำระล้างออกไปจากหัวใจจนหมด การงานนี้จำบรรลุได้โดยการทำให้วิญญาณได้ลิ้มรสความเศร้าโศกเสียใจ และโดยการขจัดความมืดของมันที่เกิดจากบาปในอดีตด้วยแสงแห่งการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง

 

Source: imamreza.net

 


ลิงค์อื่นๆ :
  ความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม
  คำพูดที่ไม่ดี
  หน้าไหว้หลังหลอกพฤติกรรมอันชั่วร้าย
  อคติสร้างความแตกแยก
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 2
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 1
  ความคิดเป็นพิษ ตอนที่ 1
  ให้อภัยแล้วจริงหรือ?
  อย่าดูถูกคนทีด้อยกว่า
  มุสลิมะฮ์กับคุณค่าในตัวเอง

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.