หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 18 กันยายน 2563 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
คุณค่าด้านศีลธรรม
Send to friends Print this page

เนื้อแท้ของการกลับตัว (ตอนที่ 2)

ยิ่งเร็ว...ยิ่งดี...

การกลับตัวที่ประสบความสำเร็จเป็นงานที่ยาก การตามใจตัวเองในการทำบาป โดยเฉพาะที่เป็นบาปใหญ่และร้ายแรงเป็นสาเหตุให้คนหลงลืมการกลับตัวไปเสียสิ้น ถ้าหากต้นไม้แห่งความบาปที่ปลูกในสวนของหัวใจมนุษย์เจริญเติบโตขึ้นอย่างเต็มที่และมีรากแข็งแรงแล้ว ผลที่ตามมาคือความหายนะที่จะทำให้มนุษย์หันหลังให้กับการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวโดยสิ้นเชิง

ถึงแม้ความคิดที่จะกลับตัวเกิดขึ้นในหัวใจเขาเป็นบางครั้ง แต่เขาจะเลื่อนเวลาออกไปวันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า โดยบอกกับตัวเองว่า "ฉันจะทำการสำนึกกลับตัวอย่างสมบูรณ์ในบั้นปลายของชีวิตตอนที่แก่ชรา" นี่คือความคิดปรารถนา คนเช่นนี้ไม่สามารถทำการเตาบัตได้หลังจากรากของความบาปได้งอกลึกลงไปในบุคลิกลักษณะของเขา ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวคือในวัยหนุ่มสาวเมื่อความบาปยังมีน้อยอยู่ หัวใจยังไม่มืดสนิทภายใน และสามารถทำตามเงื่อนไขทั้งหมดของการกลับตัวได้ง่ายกว่า โอกาสที่อัลลอฮ์ได้มอบให้มีควรจะรับมันไว้ และเราไม่ควรใส่ใจต่อเสียงกระซิบกระซาบของมารร้ายที่ยุให้เราเลื่อนการสำนึกกลับตัวออกไป เพราะฉะนั้น เราควรกลับตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากได้ทำบาปลงไป ผู้มีสติปัญญาที่สำนึกได้ถึงข้อเท็จจริงนี้จะละเว้นจากการทำบาปและแก้ไขความผิดพลาดที่เคยกระทำในอดีต

หัวใจที่สำนึกผิดของเขาที่เต็มไปด้วยความเสียใจจะพัฒนาขึ้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะยุติชีวิตที่เป็นบาป อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือเขา และถ้าการกลับตัวของเขาเป็นด้วยความจริงใจ เขาจะกลายเป็นที่รักของอัลลอฮ์ดังที่ถูกระบุไว้ในโองการอัล-กุรอานว่า "...แท้จริงอัลลอฮ์ทรงชอบบรรดาผู้สำนึกผิด กลับเนื้อกลับตัว..." (2 : 222)

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า "ถ้าท่านต้องการได้รับความโปรดปรานของพระองค์ในโลกหน้า วันนี้คือวันแห่งการเตรียมพร้อมในขณะที่พรุ่งนี้คือวันแห่งการตอบแทน สถานที่ที่ควรมุ่งไปสู่คือสวรรค์ ในขณะที่สถานที่แห่งการลงโทษคือไฟนรก จะไม่มีใครในหมู่พวกท่านที่จะสำนึกผิดต่อการกระทำของเขาก่อนที่เขาจะตาย ชดเชยความผิดที่เขาได้ทำลงไป และทำความดีก่อนที่ภัยพิบัติจากการลงโทษจะประสบแก่เขาหรือ?" (นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮ์ บทเทศนาที่ 33)

เสียงเรียกเพื่อปลุกหัวใจให้ทำการเตาบัต

โอ้มนุษย์เอ๋ย ช่างเป็นบาปและโง่เขลาขนาดไหนที่พวกท่านไม่รู้ถึงคุณค่าความโปรดปรานของพระผู้ให้เครื่องยังชีพ หลังจากการใช้เวลาหลายปีไปกับการดื้อดึงขัดขืน และหลังจากการไม่ซื่อสัตย์อันยาวนานต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาเช่นนี้ ผู้ซึ่งจัดหาหนทางแห่งความสะดวกสบายแก่พวกท่าน? การกล่าว "นะอูซุ บิลละฮ์" จะให้ประโยชน์อะไรแก่พระองค์? พวกท่านได้ล่วงละเมิดเขตสงนของพระองค์และทำความน่าละอายและดื้อด้านจนสุดโต่ง บัดนี้พวกท่านสำนึกเสียใจและกลับเนื้อกลับตัว พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรก็ได้รับพวกท่านไว้เป็นผู้เป็นที่รักของพระองค์ ความเมตตาปรานีและความโปรดปรานช่างมีมากมายและสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! โอ้พระผู้เป็นเจ้า พวกเราไม่สามารถจะขอบคุณพระองค์ได้หมดสำหรับความโปรดปรานของพระองค์ ลิ้นของเราไม่มีความสามารถสดุดีและสรรเสริญพระองค์ได้ สิ่งที่พวกเราสามารถทำได้คือการก้มศีรษะของเราด้วยความละอายและขออภัยโทษต่อพระองค์สำหรับความน่าละอายของเรา พวกเราไม่สมควรได้รับความเมตตาของพระองค์ แท้จริง ความเมตตาของพระองค์มีมากมายมหาศาลเกินกว่านั้น และความโปรดปรานของพระองค์แผ่ไพศาลเกินกว่าที่จะสามารถพรรณนาได้

คนฉลาดควรพยายามที่จะเพิ่มความสำนึกผิดและเศร้าเสียใจให้พอกพูนขึ้นในหัวใจของเขา เพื่อที่ว่าถ้าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ มันจะจุดเป็นเปลวไฟแห่งความเสียใจ นั่นก็คือ ด้วยการคิดพิจารณาถึงผลร้ายแรงที่จะตามมากับความบาป จะทำให้ความเสียใจมีมากยิ่งขึ้นในหัวใจของเขา จึงเป็นการจุดไฟอันบริสุทธิ์ขึ้นโดยสมัครใจ เป็นไฟที่อัล-กุรอานกล่าวถึงไว้ว่า "คือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชน ซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ แท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิดชิด" (104 : 6-8)

ในหัวใจของเขา ด้วยการเผาไหม้ของไฟแห่งการสำนึกผิดจะแผดเผาความบาปของเขาทั้งหมดจนเผาไหม้สนิมและการกัดกร่อนของมันจนหมดไป เขาควรจะรู้ว่าถ้าเขาไม่จุดไฟนี้ขึ้นในตัวเองในโลกนี้ และถ้าเขาไม่เปิดประตูนรกนี้ให้กับตัวเอง เขาย่อมจะต้องผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเพื่อพบกับเปลวไฟร้อนแรงแผดเผาที่ถูกเตรียมไว้สำหรับเขาที่นั่นอย่างไม่มีทางเลี่ยง ครั้นแล้ว ประตูนรกจะถูกเปิดไว้และประตูสวรรค์จะถูกปิดลงสำหรับเขา คนฉลาดจึงสำนึกถึงผลร้ายแรงที่จะตามมาจากบาปของเขา

"โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานหัวอกที่ถูกจุดด้วยไฟแห่งความสำนึกผิดแก่เรา ให้หัวใจของเราลุกเป็นไฟด้วยไฟแห่งโลกนี้ และให้มันลุกเป็นไฟขึ้นด้วยการโยนประกายแห่งการสำนึกผิดเข้าไปในมัน โปรดขจัดสนิมในหัวใจของเรา และนำเราจากโลกนี้ไปในสถานะที่เป็นอิสระจากผลที่ตามมาของบาป แท้จริงพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งความโปรดปรานทั้งหลาย" (คัดจาก อัล-โคมัยนี, ฮะดีษที่สี่สิบ บทที่ 17, "เตาบัต")

สรุป

อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า "โอ้อัลลอฮ์ พระองค์คือพระผู้ซึ่งได้เปิดประตูแห่งการอภัยโทษและตั้งชื่อมันว่า 'การขอลุแก่โทษ' เพราะพระองค์ทรงตรัสว่า 'จงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮ์ด้วยการขอลุแก่โทษอย่างจริงจังเถิด" (66 : 8) อะไรคือข้ออ้างสำหรับเขาผู้ซึ่งยังคงไม่ใส่ใจที่จะเข้าสู่ประตูนี้หลังจากที่มันเปิดออก?"

Source: imamreza.net

 


ลิงค์อื่นๆ :
  ความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม
  คำพูดที่ไม่ดี
  หน้าไหว้หลังหลอกพฤติกรรมอันชั่วร้าย
  อคติสร้างความแตกแยก
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 2
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 1
  ความคิดเป็นพิษ ตอนที่ 1
  ให้อภัยแล้วจริงหรือ?
  อย่าดูถูกคนทีด้อยกว่า
  มุสลิมะฮ์กับคุณค่าในตัวเอง

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.