หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 12 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
คุณค่าด้านศีลธรรม
Send to friends Print this page

ฮิญาบ สารัตถะบริสุทธิ์เพื่อสตรี

ฮิญาบ หรือผ้าคลุม คือรูปแบบหนึ่งของการปกป้อง, รักษาความบริสุทธิ์ และช่วยในการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเย้ายวนใจในทางที่ไม่ดีในสังคมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายเช่นกัน เมื่อผู้หญิงปกปิดร่างกาย พวกเธอไม่เพียงได้สร้างมิติแห่งศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ทางศีลธรรมขึ้นมาเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อสังคมอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายมักจะเริ่มเอนเอียงและถูกดึงดูดใจตามสัญชาตญาณไปกับความสวยงามทางร่างกายของผู้หญิง ผู้หญิงก็ถูกดึงดูดใจจากผู้ชายด้วยเช่นกัน แต่โครงสร้างทางกายภาพของผู้หญิงมีความสวยสง่ามากกว่าผู้ชาย นี่คือเหตุผลเพิ่มเติมอย่างหนึ่งที่ทำให้สตรีมุสลิมจำเป็นต้องปกปิดร่างกาย

อย่างไรก็ตาม เหตุผลสำคัญมากที่สุดก็คือ เพื่อปกป้องผู้หญิงจากการตกเป็นเหยื่อ ได้มีการบันทึกอย่างมากมายตลอดหน้าประวัติศาสตร์ว่าผู้หญิงได้ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดในสังคมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มีการแสวงหาประโยชน์และทำลายเกียรติของผู้หญิงในหลายสังคม ด้วยเหตุนี้เอง อิสลามจึงต้องการที่จะป้องกันเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้หญิงด้วยการปกป้องธรรมชาติทางกายภาพของเธอ

นอกเหนือจากการปกป้องเกียรติยศของผู้หญิงแล้ว ศาสนายังต้องการที่จะย้ำเตือนให้ผู้ชายเห็นความสำคัญของผู้หญิงในแวดวงของชีวิต ผู้ชายควรมองผู้หญิงในลักษณะที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าของพวกเธอในฐานะมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน การยอมรับผู้หญิงไม่ควรจะให้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์หรือโครงสร้างภายนอกของเธอ แต่ควรให้ความเคารพและยอมรับเธอโดยมองไปที่บุคลิกลักษณะของเธอ สติปัญญาของเธอ และคุณสมบัติทางด้านศีลธรรมของเธอ

อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงบัญญัติสิ่งที่ดีงามทุกอย่างให้เราปฏิบัติที่เป็นผลดีต่อเรา และทรงห้ามเราจากการกระทำทุกอย่างที่เป็นผลร้ายต่อเรา อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงบัญชาให้สตรีมุสลิมสวมใส่ฮิญาบเมื่อเธอก้าวออกจากความปลอดภัยในบ้าน หรือเมื่ออยู่ต่อหน้าชายอื่น ดังนั้น การสวมฮิญาบจึงเป็นแหล่งที่มาของความดีที่ยิ่งใหญ่สำหรับสตรีมุสลิมด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง ดังนี้

-         ได้สร้างความพึงพอพระทัยให้แก่อัลลอฮ์(ซ.บ.) เมื่อสวมใส่ฮิญาบ ผู้หญิงได้ทำตามคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า และสามารถคาดหวังถึงรางวัลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ได้

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) คือผู้ปกป้องความสวยงามตามธรรมชาติของผู้หญิง ดังนั้น ผู้หญิงจึงมีค่ามากเกินกว่าจะถูกนำมา "อวดแสดง" ให้ผู้ชายแต่ละคนได้เห็น

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) คือผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ของผู้หญิง

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงทำให้หัวใจและความคิดของผู้หญิงสะอาดบริสุทธิ์ด้วยฮิญาบ

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงทำให้ผู้หญิงสวยงามทั้งภายนอกและภายในด้วยฮิญาบ จากภายนอก ฮิญาบสะท้อนให้เห็นถึงความใสซื่อ, ความสะอาดบริสุทธิ์, ความอ่อนน้อม, ความละอาย, ความสวยสง่า, ความพอใจ และความเคารพเชื่อต่ออัลลอฮ์ ส่วนภายใน ผู้หญิงได้ปลูกฝังสิ่งเดียวกันนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเธอเอง

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงกำหนดความเป็นผู้หญิงโดยผ่านฮิญาบ ผู้หญิงที่เคารพต่อความเป็นหญิงของตน อัลลอฮ์ต้องการให้เธอได้รับความนับถือจากผู้อื่น และเพื่อให้เธอได้นับถือตัวเธอเองด้วย

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ยกเพิ่มพูนเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้หญิงโดยผ่านฮิญาบ เมื่อชายแปลกหน้ามองมายังเธอ เขาจะให้เกียรติต่อเธอเพราะเขาเห็นว่าเธอให้เกียรติต่อตัวเอง

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ปกป้องความบริสุทธิ์ของเธอโดยผ่านฮิญาบ ผู้ชายจะไม่มองมาที่เธอด้วยความรู้สึกทางราคะ พวกเขาจะไม่เข้ามาหาเธอด้วยราคะ และจะไม่พูดกับเธอในทางที่เป็นราคะ ผู้ชายจะให้ความนับถือเธออย่างสูงด้วยการมองเพียงแวบเดียว

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทำให้เธอมีเกียรติด้วยฮิญาบ เกียรติยศของผู้หญิงจะไม่ถูกเหยียบย่ำเพราะเธอปกปิดเกียรติของเธอเอาไว้ และเธอไม่ได้เปล่าเปลือย

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้แสดงถึงความเท่าเทียมของเธอในฐานะสตรีมุสลิมด้วยการสวมฮิญาบ พระผู้อภิบาลให้คุณค่าเธอเท่าเทียมกันกับผู้ชาย ให้เธอมีสิทธิ์และเสรีภาพ เธอแสดงการยอมรับในสิทธิพิเศษเหล่านี้ด้วยการสวมฮิญาบ

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงกำหนดบทบาทของสตรีมุสลิมโดยผ่านฮิญาบ ผู้หญิงคือผู้มีหน้าที่สำคัญ เป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงที่มีบทบาทไม่ใช่สิ่งไร้สาระ เธอแสดงออกถึงทิศทางและเป้าหมายของเธอโดยผ่านฮิญาบ เป็นผู้ที่สังคมต้องติดต่อสัมพันธ์กับเธออย่างจริงจัง

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงให้อิสระเสรีแก่เธอโดยผ่านฮิญาบ เมื่อสวมฮิญาบ เธอได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเธอเป็นบ่าวที่เชื่อฟังต่อนายผู้ยิ่งใหญ่ เธอจะไม่เชื่อฟังใครอื่น และไม่ปฏิบัติตามหนทางอื่น เธอไม่ใช่ทาสของผู้ชายคนใด และไม่ใช่ทาสของชาติใด เธอเป็นอิสระและมีเสรีภาพจากระบบต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงให้เสรีภาพในทุกการเคลื่อนไหวและการแสดงออกของเธอโดยผ่านฮิญาบ ผู้หญิงสามารถเดินทางและติดต่อสื่อสารได้โดยไม่ต้องกังวลใจ ฮิญาบของเธอได้มอบความมั่นใจแบบพิเศษให้แก่เธอ

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับสตรีมุสลิมด้วยความสุภาพอ่อนโยน และฮิญาบจะทำให้ผู้ชายปฏิบัติต่อเธอด้วยการปฏิบัติที่ดีที่สุด

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ต้องการถนอมและรักษาความสวยงามของเธอเอาไว้เพื่อให้ผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นได้เชยชม นั่นคือสามีของเธอ

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงทำให้ผู้หญิงได้มีชีวิตการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จโดยผ่านการสวมฮิญาบ เพราะเธอได้รักษาความสวยงามของเธอเอาไว้เพื่อชายเดียว ความรักของสามีที่มีต่อเธอจึงเพิ่มพูนขึ้น เขามีความรักใคร่ในตัวเธอมากยิ่งขึ้น เขาให้เกียรติเธอมากขึ้น และนับถือเธอมากขึ้น

-         อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงสำความสงบสุขและความมั่นคงมาสู่สังคมโดยผ่านฮิญาบ นี่คือเรื่องจริง ผู้ชายจะไม่สร้างความเสียหายด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ผิดหลักการเพราะสตรีมุสลิมได้สยบกิเลสตัณหาของพวกเขาเอาไว้ เมื่อผู้ชายมองมาที่เธอ เขาจะรู้สึกสบายใจ และไม่ถูกล่อลวงให้ผิดศีลธรรม

ดังนั้น สตรีมุสลิมที่สวมฮิญาบจึงมีเกียรติและไม่ถูกเหยียดหยาม, มีความประเสริฐและไม่เสื่อมเสีย, มีเสรีภาพและไม่ตกเป็นเชลย, สะอาดบริสุทธิ์และไม่มีมลทิน, มีอิสระและไม่ใช่ทาส, ได้รับการปกป้องและไม่อวดโฉม, ได้รับความเคารพนับถือและไม่ถูกหัวเราะเยาะ, มีความมั่นใจและมั่นคง, เป็นผู้เชื่อฟังและไม่ใช่คนบาป, เป็นไข่มุกที่ถูกพิทักษ์ ไม่ใช่โสเภณี... รางวัลตอบแทนสำหรับเธอ ณ อัลลอฮ์(ซ.บ.) นั้น ยิ่งใหญ่

"การตอบแทนของพวกเขา ณ พระผู้อภิบาลของพวกเขานั้น คือสวนสวรรค์อันหลากหลาย ณ เบื้องล่างมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล อัลลอฮ์ทรงปิติยินดีต่อพวกเขา และพวกเขาก็ปิติยินดีในพระองค์ นี้คือสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา" (อัล-บัยยินะฮ์ : 8)

sources:

alhassanain.com

rafed.net

 


ลิงค์อื่นๆ :
  ความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม
  คำพูดที่ไม่ดี
  หน้าไหว้หลังหลอกพฤติกรรมอันชั่วร้าย
  อคติสร้างความแตกแยก
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 2
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 1
  ความคิดเป็นพิษ ตอนที่ 1
  ให้อภัยแล้วจริงหรือ?
  อย่าดูถูกคนทีด้อยกว่า
  มุสลิมะฮ์กับคุณค่าในตัวเอง

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.