หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 7 มิถุนายน 2563 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
คุณค่าด้านศีลธรรม
Send to friends Print this page

คำสั่งเสียของอะมีรุ้ลมุอ์มินีน อิมามอะลี (อ.) แก่มนุษยชาติ/ โดย มะฮ์ดาวีย์

   ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มินีน อิมามอะลี (อ.) คือผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปกครองประชาชาติอิสลาม โดยการแต่งตั้งของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) แต่ประชาชาติอิสลามเองที่ทรยศต่อคำสั่งเสียนั้นของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) และได้ก่อกบฏยึดอำนาจทันที หลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้จากโลกนี้ไปไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีบันทึกไว้อย่างชัดเจนในหน้าประวัติศาสตร์ของอิสลาม ต่อไปนี้คือคำสั่งเสียของท่านอิมาม อะลี (อ.) แก่มนุษยชาติ ในช่วงลมหายใจสุดท้ายของท่าน

  ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตานิรันดร

  คำสั่งเสียต่อไปนี้คือคำสั่งเสียของ อะลี บุตรของอบูฏอลิบ ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดและผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) และมุฮัมมัด คือบ่าวและศาสดาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงส่งมาเพื่อทำให้ศาสนาของพระองค์มีชัยเหนือศาสนาอื่นทั้งปวง นมาซ อิบาดัต ชีวิต และการใช้ชีวิตทั้งสิ้นของอะลีคนนี้ เป็นไปเพื่อพระองค์เท่านั้น และอะลีคนนี้คือผู้ที่ยอมอย่างศิโรราบต่อพระองค์เดียว

   1-      จงอย่าลืมในเรื่องของการมีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า จงพยายามขวนขวายมันและรักษามันให้คงอยู่จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย

   2-      จงยึดเหนี่ยวสายเชือกแห่งพระผู้เป็นเจ้าไว้ให้มั่น และจงอยู่บนรากฐานแห่งความศรัทธา และการรู้จักพระองค์ และจงอย่าแตกแยกกัน เพราะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้มีวจนะไว้ว่า "การพัฒนาและสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนนั้น ประเสริฐกว่าการนมาซ และการถือศีลอดเสียอีก และสิ่งซึ่งทำให้ศาสนาจะถูกทำลายได้นั้นคือ ความชั่วร้ายและความขัดแย้ง"

   3-      จงอย่าลืมเรื่อง ความมีเมตตากับญาติพี่น้องซึ่งกันและกัน จงสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เนื่องจากการมีสัมพันธ์ไมตรีกับผู้อื่น จะทำให้การสอบสวนของมนุษย์นั้นง่ายดายขึ้น

   4-      จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของเด็กกำพร้า อย่าปล่อยให้พวกเขาต้องหิวโหยและไม่มีผู้ดูแล

   5-      จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของบรรดาเพื่อนบ้าน ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้เน้นย้ำต่อเรื่องของเพื่อนบ้านไว้อย่างยิ่ง

   6-      จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อย่าปล่อยให้คนอื่นๆ ล้ำหน้าเจ้าในการปฏิบัติตามอัลกุรอาน

   7-     จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของการนมาซ เพราะนมาซคือรากฐานแห่งศาสนาของเจ้า

   8-     จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของ กะอ์บะฮ์ บ้านแห่งพระผู้เป็นเจ้า อย่าให้พิการแห่งฮัจญ์ต้องถูกยกเลิก และหากการประกอบพิธีฮัจญ์ถูกยกเลิกหรือเป็นพิธีการที่หมดสมัย วันนั้นจะไม่มีโอกาสอีก และคนอื่นๆ จะดูถูกเจ้าได้

   9-     จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของการ ญิฮาด (ต่อสู้ในหนทางของศาสนา) ทั้งทรัพย์สินเงินทอง และชีวิตของเจ้าจะต้องพลีในหนทางของพระองค์

   10-   จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของซะกาต (การบริจาคทาน) ซะกาต จะช่วยดับความกริ้วโกรธ และไฟนรกของพระองค์ได้

   11-   จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของลูกหลานแห่งศาสดามุฮัมมัด (ศ.) อย่าปล่อยให้พวกเขาต้องถูกกดขี่

   12-   จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของศอฮาบะฮ์ (สาวก) และผู้ช่วยเหลือของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) เพราะท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้สั่งเสียเรื่องนี้เอาไว้

   13-   จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของผู้ยากจนขัดสน จงมีส่วนร่วมในการใช้ชีวติกับพวกเขาทั้งหลาย

   14-   จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ ในเรื่องของทาส เพราะเรื่องนี้เป็นคำสั่งเสียสิ่งสุดท้ายของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.)

   15-   จงพยายามมุ่งมั่นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย จงพูดจาอย่างอะลุ่มอะล่วยกับประชาชนทั้งหลาย

   16-   จงปฏิบัติอย่างมีมารยาธที่ดีที่สุดกับประชาชน เพราะเป็นสิ่งที่มีบัญญัติเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

   17-   จงอย่าละทิ้งการชักชวนกันทำความดี และห้ามปรามกันในการทำความชั่ว (อัมรุบิลมะอ์รูฟ วะนาฮีอะนิลมุนกัร) เพราะการละทิ้งสิ่งนี้จะทำให้คนชั่วร้ายมีอำนาจเหนือเจ้าได้ และจะกดขี่ข่มเหงเจ้าในที่สุด และเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ดุอาอ์ให้เจ้า เจ้าก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นดุอาอ์ให้

   18-   เจ้าจงจำเอาไว้ว่าจงสร้างความสัมพันธ์ ไปมาหาสู่กันระหว่างพวกเจ้าตลอดเวลา จงทำความดีซึ่งกันและกัน จงออกห่างจากการบาดหมางและความขัดแย้งซึ่งกันและกันในระหว่างพวกเจ้า

   19-   จงช่วยเหลือกันในกิจการงานที่เป็นความดี จงออกห่างจากการทำความผิดต่างๆ และสิ่งซึ่งทำให้ศรัตรูมีอำนาจและพลัง

   20-   จงเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) เนื่องจากการลงโทษทัณฑ์ของพระองค์นั้นรุนแรงนัก

   ขอพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงปกปักษ์รักษาพวกท่านไว้ในเกราะกำบังของพระองค์ด้วยเถิด และทรงประทานทางนำแก่ประชาชาติของศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ในเรื่องของการให้เกียรติและมีความรักต่อเจ้า (อะฮ์ลุลบัยต์) ด้วยเถิด ฉันขอฝากพวกท่านไว้กับพระองค์ สลามจงมีแด่พวกจ้า....

   ในรายงานได้กล่าวว่า เมื่อท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ.) ได้สั่งเสียจบ และท่านได้สลบไป แต่หลายครั้งที่ท่านได้ฟื้นขึ้นมา ในรายงานกล่าวว่า ท่านไม่ได้กล่าวอะไรอีกเลย นอกจากคำว่า "ลาอิลาฮา อิ้ลลัลลอฮ์" (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์) 

 


ลิงค์อื่นๆ :
  ความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม
  คำพูดที่ไม่ดี
  หน้าไหว้หลังหลอกพฤติกรรมอันชั่วร้าย
  อคติสร้างความแตกแยก
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 2
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 1
  ความคิดเป็นพิษ ตอนที่ 1
  ให้อภัยแล้วจริงหรือ?
  อย่าดูถูกคนทีด้อยกว่า
  มุสลิมะฮ์กับคุณค่าในตัวเอง

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.