หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 12 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
คุณค่าด้านศีลธรรม
Send to friends Print this page

จงทำดี...

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน  แม้ว่าเขาจะหยาบคายกับคุณก็ตาม

ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนไม่ดี, แต่เพราะคุณต่างหากที่เป็น...คนดี...

ความประพฤติที่มีศีลธรรมนั้นความรู้สึกที่กระตุ้นให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อผู้อื่น ด้วยการแสดงท่าทีที่ยินดี การใช้คำพูดที่ดี และมีมารยาทที่สุภาพ เมื่อมีผู้ถามอิมามซอดิก(อ.) ถึงข้อจำกัดของความประพฤติที่มีศีลธรรม ท่านอิมาม(อ.) ตอบว่า

"มันคือการอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาอย่างมีเกียรติ และพบปะพี่น้องด้วยความยินดี"

คนที่มีความสุขุมรอบคอบทุกคนย่อมมีความมุ่งหวังที่จะขวนขวายไปให้ถึงการมีบุคลิกภาพที่ดึงดูดใจ แน่นอนว่าเป้าหมายอันทรงเกียรตินี้ใช่ว่าจะสามารถมีกันได้ทุกคน นอกเสียจากผู้บริสุทธิ์ และบรรดาผู้ที่มีลักษณะทรงความรู้ โอบอ้อมอารี กล้าหาญ และลักษณะที่ดีอื่นๆ แต่คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้ก็ยังไม่สามารถเป็นเนื้อหาที่แท้จริงที่จะได้รับการยกย่อง ถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นยังไม่มีความประพฤติที่มีศีลธรรม อันที่จริงแล้ว ความประพฤติที่มีศีลธรรมนั้นถือเป็นหัวใจหลักหรือแกนด้านในของคุณลักษณะอันดีงามทั้งหลาย บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ(อ.) ได้ใช้แบบอย่างคำสอนเพื่อยกย่องความประพฤติที่มีศีลธรรมไว้มากมาย

ท่านศาสดา(ศ.) กล่าวว่า "คนดีที่สุดจากพวกเจ้าคือคนที่มีมารยาทดีและมีน้ำใจที่สุด ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้คน และผู้คนอื่นๆ ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเขา และที่พักอาศัยของเขานั้นได้รับรองแขกเป็นนิจสิน"

"ผู้ที่มีนิสัยใจคอดีนั้น จะได้รับรางวัลของผู้ที่ทำการถือศีลอดในเวลากลางวัน และตื่นขึ้นมานมาซในเวลากลางคืน"

 "เจ้าไม่สามารถปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นด้วยทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งได้ แต่เจ้าควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความประพฤติที่มีศีลธรรม"

อิมามบากิร(อ.) กล่าวว่า "ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ที่สุดในศาสนานั้น คือผู้ที่มีมารยาทดีที่สุด"

อิมามซอดิก(อ.) กล่าวว่า "นอกเหนือจากการทำหน้าที่ตามหลักศาสนบัญญัติอย่างครบถ้วนแล้ว สิ่งที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยที่สุดจากปวงบ่าวของพระองค์ก็คือ การเพิ่มพูนความประพฤติที่มีศีลธรรมต่อคนทั่วไป"

"อัลลอฮฺทรงให้รางวัลแก่บ่าวผู้มีความประพฤติที่มีศีลธรรมเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงมอบให้แก่มุญาฮิด(ผู้ต่อสู้ในหนทางของศาสนา)"

"ความประพฤติที่มีศีลธรรมละลายบาปได้เช่นเดียวกับที่ดวงอาทิตย์ละลายหิมะ"

"ความศรัทธาอันแรงกล้า และความประพฤติที่มีศีลธรรมนั้น สร้างประเทศ และยืดเวลาแก่ยุคสมัย"

"ถ้าต้องการได้รับความเคารพนับถือ ก็ควรเป็นคนมีเมตตา และถ้าต้องการได้รับการหยามหมิ่น ก็จงเป็นคนที่เข้มงวดุดัน"

พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ส่งศาสนทูตคนใดมายังประชาชนก่อนที่พระองค์จะประดับประดาท่านด้วยความประพฤติที่มีศีลธรรม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ของศาสดา และเป็นสมญาแห่งบุคลิกภาพของท่าน

ศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ถือเป็นแบบอย่างอันดีเลิศของความประพฤติที่มีศีลธรรม รวมถึงคุณลักษณะอันมีคุณธรรมชั้นสูงอื่นๆ และด้วยความมีศีลธรรมอันดีเลิศของท่านนี้เอง ท่านจึงสมควรและทรงคุณค่าที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระผู้เป็นเจ้าว่า

"และแน่นอนยิ่ง เจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่" (อัล-กุรอาน 68/4)

Source : moralsandethics.wordpress.com


ลิงค์อื่นๆ :
  ความมั่นใจในตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของอิสลาม
  คำพูดที่ไม่ดี
  หน้าไหว้หลังหลอกพฤติกรรมอันชั่วร้าย
  อคติสร้างความแตกแยก
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 2
  คำโกหกที่ผู้หญิงเชื่อ ตอนที่ 1
  ความคิดเป็นพิษ ตอนที่ 1
  ให้อภัยแล้วจริงหรือ?
  อย่าดูถูกคนทีด้อยกว่า
  มุสลิมะฮ์กับคุณค่าในตัวเอง

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.