หน้าแรก  |   เกี่ยวกับองค์กร  |   ติดต่อเรา  |   แผนผังเว็บ 25 มกราคม 2564 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
:::     อิสลาม       :       ศาสดา     :     อะฮฺลุลบัยตฺ     :     คุณค่าด้านศีลธรรม     :     สังคม ครอบครัว     :     ขุมทรัพย์แห่งปัญญา     :     อิมามียะฮ์ เจอร์นัล     :     กิจกรรม     :     มัลติมีเดีย     :::
สังคม ครอบครัว
Send to friends Print this page

วิธีการลดความขัดแย้งและความเครียดภายในครอบครัว (สำหรับสามี) /โดยเชคมาลีกี ภักดี

 

การใช้ชีวิตคู่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเหมือนที่ทุกคนวาดฝันไว้ ตามสุภาษิตไทยที่ว่า "คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า"


แต่นั่นคงเป็นการใช้ชีวิตคู่ของคนที่ไร้ซึ่งศาสนา และแบบฉบับแห่งการดำเนินชีวิตคู่ เรามุสลิมมีบทบัญญัติ และแบบฉบับการใช้ชีวิตคู่ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และบรรดาอิมามมะอ์ศูม (อ)

 
เมื่อหลายวันก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้รับโทรศัพย์จากมุสลิมะฮ์ (สตรีมุสลิม) นางหนึ่ง (ขอสงวนชื่อครับ) โทรศัพย์มาขอคำปรึกษาเรื่องชีวิตครอบครัว เนื่องจากชีวิตคู่ของเธอและสามีไม่ค่อยจะราบรื่นนัก ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา อาธิเช่น สามีทำงานไม่หยุดหย่อน พูดจาก้าวร้าว ไม่เอาใจใส่ดูแล ไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวให้แก่เธอ อารมณ์หงุดหงิดตลอดเวลา


แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ได้อธิบายว่า เธอก็เข้าใจถึงความเครียดที่สามีเธอมีเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน และญาติพี่น้อง ที่เขาต้องแบบรับภาระในแต่ละวัน เธอพยายามอดทน เข้าใจ และคอยให้กำลังใจสามีตลอดมา แต่สิ่งที่สามีหยิบยื่นให้แก่เธอนั้น โดยเฉพาะเวลาเป็นส่วนตัวกับเธอนั้น แทบจะไม่มีเลย


แต่นั่นแค่เป็นคำบอกเล่าจากเธอฝ่ายเดียว โดยที่ผู้เขียนยังไม่ได้รับฟังจากอีกฝ่ายหนึ่ง ที่กำลังถูกพาดพิงถึง ผู้เขียนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงได้ค้นหาข้อมูล ถึงวิธีการลดความขัดแย้ง และขจัดความเครียดภายในครอบครัว ซึ่งบรรดาอิมามมะอ์ซูม (อ) ผู้เป็นคลังวิชาการของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) และได้นำคำสอนเหล่านั้นเป็นคำปรึกษาแก่นาง


ต่อไปนี้คือบางส่วนของวิธีการลดความขัดแย้งและความเครียดภายในครอบครัว ที่มีสำหรับคุณสามี และคุณภรรยาทั้งหลาย

สิ่งสำคัญสำหรับสามีเมื่ออยู่ในบ้านกับภรรยา
1-เมื่ออยู่ในบ้านกับภรรยา โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าภรรยา จะต้องไม่แสดงออกซึ่งปัญหาชีวิตประจำวัน ความขมขื่นที่อยู่ในหัวอกแก่ภรรยา โดยการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแสดงใบหน้าเศร้าหมอง หน้าบึ้งตึง แก่ภรรยา


2-มอบของขวัญแก่ภรรยา แม้จะเพียงชิ้นเล็กๆ หรือน้อยราคาก็ตาม จะทำให้ความรัก และความเมตตาระหว่างคุณและภรรยาเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการหาโอกาสในวันต่างๆ ที่มี อาธิเช่นวันครบรอบการแต่งงาน วันครบรอบวันเกิดภรรยา หรือวันครบรอบวันแรกที่ได้รู้จักกัน ฯลฯ และหยิบยื่นของขวัญชิ้นนั้นให้แก่ภรรยาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารีอย่างมีความสุข พร้อมกับรำลึกถึงเหตุการณ์วันวานให้นางฟัง


3-ถ้าหากเห็นความบกพร่องของภรรยา ไม่ว่าจะเป็นข้อบกพร่องในบ้าน หรือนอกบ้าน ก็จงตักเตือนภรรยาด้วยความรัก ความเมตตาอย่างที่สุด


4-จะต้องไม่ชื่นชมสตรีอื่นใดต่อหน้าภรรยาของตนเองเด็ดขาด และยกย่องสาธยายถึงความสามารถต่างๆ ของสตรีคนอื่นซึ่งจะทำให้ภรรยาต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตนเองได้


5-จงให้เกียรติญาติพี่น้องของภรรยา เช่น บิดา มารดา และญาติพี่น้องคนอื่นๆ และจงเชื้อเชิญพวกเขาเหล่านั้นมาที่บ้าน ก่อนการเชื้อเชิญของภรรยา


6-จงอย่าขัดขวางการเข้าสังคมพบปะ ระหว่างภรรยาของคุณกับบรรดาญาติพี่น้องของนาง และเป็นการสมควรอย่างยิ่งท่านจะต้องเป็นผู้ริเริ่มในไปพบปะเยี่ยมเยียนกับบรรดาญาติพี่น้องของนาง
7-จงอย่ากระซิบกระซาบกับญาติพี่น้องของคุณต่อหน้าภรรยา


8-จงให้เกียรติแก่ภรรยาของคุณต่อหน้าผู้อื่น และจงอย่าบอกเล่าในสิ่งที่ไม่ดีของนางต่อผู้อื่น โดยเฉพาะต่อญาติพี่น้องของคุณเอง เพราะสิ่งนี้จะบั่นทอนความสุข ความไว้เนื้อเชื่อใจในการใช้ชีวิตคู่


9-จงอย่าแสดงให้ภรรยาเห็นว่าคุณนั้นดีเลิศกว่านางเสมอไป จงพยายามอย่าใช้คำว่า "ฉัน" และ "เธอ" แต่พยายามใช้คำว่า "เรา" ให้มากที่สุด เพราะคำว่า "เรา" ที่แทนตัวคุณและภรรยาจะทำให้การใช้ชีวิตคู่มีชีวิตชีวาขึ้น

10-ในช่วงที่ภรรยาของคุณหงุดหงิด (โดยเฉพาะในช่วงที่นางมีประจำเดือน) จงปลอบประโลมนางด้วยความรัก และความเมตตา


11-จงแสวงหาเวลาความเป็นส่วนตัวกับภรรยา หรือชวนนางออกไปเที่ยวข้างนอก หมายถึงต้องจัดตารางเวลาในการทำงานให้ดี เพื่อจะได้มีเวลาเป็นส่วนตัวกับภรรยา เป็นเวลาซึ่งไม่มีงาน หรือสิ่งใดเข้ามามีส่วนร่วมในเวลานั้น เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างความสุขที่สุดให้กับนาง เมื่อนางได้มีเวลาเป็นส่วนตัวกับคุณ ปัญหาหลายๆ เรื่องจะได้รับการคลี่คลาย


12-จงอย่าปฏิเสธการขอเวลาจากภรรยา ด้วยการอ้างว่าคุณเหน็ดเหนี่อยจากการทำงานของคุณ


13-จงอย่าแสดงทัษนะเรื่องความต่ำต้อยทางด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ของญาติพี่น้องคุณแก่ภรรยา ในขณะที่ฐานภาพของคุณแตกต่างกับฐานภาพของภรรยาคุณ


14-จงชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาคุณ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เพราะการชื่นชมของคุณนั้นจะทำให้จิตวิญญาณแห่งความน่ารัก ความสวยงามของสตรียิ่งส่องประกายออกมาในการใช้ชีวิตคู่มากยิ่งขึ้น


15-จงอย่าปริปากพูดใดๆ ในส่วนค่าใข้จ่ายที่คุณได้เสียไป ต่อการต้อนรับญาติพี่น้องของภรรยา


16-จงอย่าจำกัดล้อมกรอบภรรยาไว้เพียงแต่ในบ้าน ปล่อยให้นางได้พบกับความสนุกสนานบ้างในบางโอกาส ซึ่งเป็นความสนุกสนานที่อยู่ในกรอบเท่านั้น


17-ความสุข ความรื่นเริง เสียงหัวเราะของคุณ อย่าเก็บไว้เพียงแค่ที่ทำงานของคุณ เนื่องจากว่าภรรยาของคุณก็อยากจะเห็นความรื่นเริง และฟังเสียงหัวเราะของคุณที่บ้านเช่นเดียวกัน


18-จงอย่าลืมที่จะช่วยเหลืองานบ้านแก่ภรรยาบ้างในบางโอกาส เนื่องจากว่าภารกิจต่างๆ ภายในบ้าน ก็สร้างความเหน็ดเหนื่อยแก่นางไม่น้อยไปกว่างานนอกบ้านของคุณ และนางก็ต้องการคนที่จะแบ่งเบาเช่นเดียวกัน

19-จงปฏิบัติต่อนาง เช่นเดียวกับที่คุณอยากให้นางปฏิบัติต่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ คำพูดคำจา หรือท่าทีต่างๆ

วิธีการลดความขัดแย้งและความเครียดภายในครอบครัว (สำหรับภรรยา)

ลิงค์อื่นๆ :
  เลี้ยงลูกยังไงไม่ให้ติดทีวี
  พ่อสอนลูกชายเรื่องกัรบาลา
  เข้าใจวัยรุ่น
  สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรทราบ
  สอนลูกในทางที่เขาควรจะเดิน
  การอบรมบุตรตามแบบอย่างท่านหญิงฟาติมะฮ์ (อ)
  โรคตายเฉียบพลันในเด็กที่พ่อแม่ควรใส่ใจ
  10 อาหารอันตราย ที่คนสมัยนี้ชอบกิน
  แม่สอนลูกชาย เรื่องหญิงชั่ว
  พ่อสอนลูกเรื่องพระผู้สร้าง

Strict Standards: Non-static method Answers_html::show() should not be called statically in /home/ahlulb/public_html/include/discuss.php on line 299
แสดงความคิดเห็น

 

กุรอาน – ซุนนะฮ์
  กุรอาน
  ซุนนะฮ์
โลกอิสลาม
  ประเทศอิสลาม
  นักวิชาการมุสลิม
  อิมามมะฮ์ดี (อ.)
  ดุอาอ์ ซิยาเราะฮ์
โครงการ
  ช่วยเหลือ Helping Hands
  การศึกษา Education
  ชีวิตสมบูรณ์ Wholistic Life
  การส่งเสริม Public Promotion
ห้องสมุด
  กวีธรรม
  แนะนำหนังสือ
สนับสนุนองค์กร
  สินค้าองกรค์
  สินค้าโครงการ
  มีส่วนร่วมกับเรา
  บริจาค
 
Copyrights© 2009 www.ahlulbait.org All Rights Reserved.