ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : มดน้อยกับการรอคอยผู้เป็นที่รัก

 

 

มดน้อยกับการรอคอยผู้เป็นที่รัก


มดน้อยกำลังต่อสู้เพื่อให้ไปถึงซึ่งผู้เป็นที่รัก ในขณะที่ท่านนบีดาวูด(อ.)เดินทางผ่านทะเลทรายแห่งหนึ่ง ท่านได้เห็นมดตัวหนึ่งกำลังขนธุลีดินจากรังเล็กๆของมันเพื่อย้ายไปยังที่อื่นๆ ท่านจึงได้วิงวอนต่อองค์อัลลอฮ์ตาอาลาว่าให้ทรงโปรดประทานแจ้งให้ท่านได้ทราบและเข้าใจถึงความเร้นลับของมดตัวนี้

ท่านนบีดาวูด(อ.)จึงได้ถามมดตัวนั้นว่า “เจ้ามดน้อยเอ๋ย เจ้ากำลังทำอะไรอยู่รึ?”

มดน้อยตัวนั้นจึงได้กล่าวตอบไปว่า “ฉันมีผู้ที่เป็นที่รักอยู่ท่านหนึ่ง ซึ่งฉันและผู้เป็นที่รักท่านนั้นได้วางเงื่อนไขกันไว้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ฉันจึงได้เคลื่อนย้ายดินทั้งหมดจากรังที่นี่เพื่อไปยังที่นั่น”

ท่านนบีดาวูด(อ.)จึงได้ถามว่า “แล้วอีกนานเท่าใดที่ท่านจะเคลื่อนย้ายกองดินขนาดใหญ่นี้ไปยังสถานที่ที่ต้องการนั้นจนเสร็จ เหนือสิ่งอื่นใดชีวิตของท่านจะเพียงพอหรือสำหรับการทำงานเช่นนั้น?”

มดน้อยตัวนั้นจึงได้กล่าวแก่ท่านว่า “ฉันรู้ดีในทุกสิ่งที่ท่านกล่าวมา แต่ความปิติสุขของฉันอยู่ในสิ่งนั้น หากฉันตายลงในวิถีทางนี้ฉันก็จะตายในวิถีทางของผู้เป็นที่รักของฉัน”

 

เมื่อได้ยินดังนั้น ท่านนบีดาวูด(อ.) จึงเต็มไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง และได้นำเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนสำหรับตัวท่านเอง ด้วยกันกับทั้งหมดแห่งชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน ท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขในการรอคอย วะลี อัศร์(อญ.) ผู้เป็นสุดที่รักของท่าน ไม่ว่าจะนานเพียงใดก็ตาม หากท่านได้ตายลงในวิถีทางนี้ท่านก็ภูมิใจที่ได้ตายในหนทางผู้เป็นที่รักของท่าน และท่านก็ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแห่งการรอคอยนี้ อย่างมีความหวัง ในขณะเดียวกันท่านก็ได้ตั้งความหวังทั้งหมดของท่านให้ขึ้นอยู่กับความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

 

 

เรียบเรียงโดย ซะฮ์รอ นูรอัยนี

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1000
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org