ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : หัวใจโจร

 

หัวใจโจร

 

วันหนึ่งมีนักการศาสนาและโจรมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกัน หลังจากนมาซเสร็จเรียบร้อยต่างคนก็ต่างก็เงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วกล่าวต่ออัลลอฮ์ว่า

นักการศาสนา “ยาอัลลอฮ์ ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้ทำผิดและชั่วช้าเหมือนโจรผู้นั้น ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์มีความรู้ศาสนามากกว่าและไม่โง่เขลาเหมือนเขา” เขาตบอกตัวเองและกล่าวด้วยความภูมิใจ พร้อมกับมองโจรคนนั้นด้วยความขยะแขยง

หลังจากนั้นโจรผู้ร้าย ด้วยความสำนึก และด้วยความรักลึกๆที่มีต่อพระองค์ ได้ตบอกตัวเองอย่างอ่อนล้า และกล่าวด้วยน้ำตานองหน้า

โจร “ยาอัลลอฮ์ ขอทรงโปรดเมตตาแก่คนบาปอย่างข้าพระองค์ด้วยเถิด ขอโปรดทรงอภัยโทษในความผิดของข้าพระองค์ด้วยเถิด ข้าพระองค์ได้ทำผิดต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้น ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย อย่าให้ข้าพระองค์ทำผิดบาปอีกเลย ยาอัลลอฮ์” เสร็จแล้วก็เดินออกไป ด้วยความถ่อมใจ เต็มเปี่ยมด้วยความรักและความหวังในพระองค์

เรื่องนี้สอนให้เราเห็นท่าทีในใจของคนสองคนที่รักพระเจ้า และมีเป้าหมายเดียวกันคือ มาเข้าเฝ้าพระเจ้า บางครั้งเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะตัดสินคนอื่นจากภายนอกตามทัศนะและมุมมองของเรา หากเราจะเลือกคบเราก็คงไม่คบกับโจร เพราะคิดว่าตัวเองดีกว่า แต่เราหารู้ไม่ว่าการตัดสินพิพากษามนุษย์ทุกคนของพระเจ้านั้น พระองค์ไม่ได้วัดที่ความรู้เรื่องศาสนา ไม่ได้วัดที่ความเคร่งศาสนา แต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรลึกเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ มองจากท่าทีภายในของเขา ไม่ใช่จากภายนอก

ถ้าเรามอง เราคงมองว่านักการศาสนาถูก เพราะเขารักพระเจ้า ดำเนินชีวิตที่เคร่งศาสนา และไม่ได้เป็นโจร และเราคงมองโจร ว่าเป็นคนที่น่าขยะแขยง โหดร้าย โดยที่ไม่ได้มองลึกไปถึงภายในของเขาและมองด้วยความไม่รู้จักเขา แต่หากจะมองตามมุมมองของพระเจ้า นักการศาสนาคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ดีมากกว่า เพราะเขาอวดตัว หยิ่งผยอง และดูถูกคนอื่น ไม่ถ่อมใจทั้งต่อคนอื่นและต่อพระเจ้า คิดว่าตัวเองดี ซึ่งผิดกับท่าทีของโจรที่รักพระเจ้าเหมือนกัน เขาไม่ปกปิดความผิดของเขาไว้ แล้วคิดว่าตนเองดี แต่สำนึกในความผิดของตัวเอง เต็มเปี่ยมไปด้วยความถ่อมใจต่อพระองค์และยอมให้พระองค์ขัดเกลาจิตวิญญาณของเขา

วันนี้ชีวิตของท่านกำลังเป็นนักการศาสนาผู้หยิ่งผยอง หรือ กำลังเป็นโจรผู้ถ่อมใจ
พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1010
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org