ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ปัญหาคู่กับอะไร?

ปัญหาคู่กับอะไร?

ปัญหาคู่กับความกังวล...

ถ้าปัญหาหนึ่งสามารถแก้ไขได้ ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลกับมัน

ถ้าปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้ แล้วจำเป็นอะไรที่จะต้องไปกังวลกับมัน?

ปัญหาคู่กับทางออก...

ไม่มีใครสร้างแม่กุญแจมาโดยไม่ทำลูกกุญแจมาด้วย

เช่นเดียวกันนี้เอง พระเจ้าย่อมไม่ให้ปัญหาใดมาโดยไม่มีทางออกของมัน


Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1037
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org