ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : คนสนิท

คนสนิท

 

"คนสนิทที่แท้จริงคือผู้ที่ถูกดึงดูดมาใกล้ชิดกันโดยน้ำใสใจจริง ถึงแม้จะไม่ได้เป็นญาติกัน

และคนไกลที่แท้จริงคือผู้ที่ถูกทำให้ห่างเหินกันไปโดยน้ำใสใจจริง ถึงแม้จะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตาม

ไม่มีอะไรใกล้ชิดกับร่างกายมากไปกว่ามือ แต่มือก็อาจถูกตัดขาดไปได้เนื่องจากการทรยศ"

 

อิมามฮะซัน มุจตะบา(อ.)

 

Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1046
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org