ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่?

 

ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่?


ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มมองเห็น?

ว่าชีวิตของเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ไม่จีรัง เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเพาะปลูก ดูสวยงาม แต่ไม่ช้าก็จะเหี่ยวเฉาแห้งตาย จมหายไปในพื้นดินและท้องทะเล

ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เปิดดวงตา?

มองเห็นความเป็นจริง ในขณะที่เวลาบินจากไป ได้สำนึกว่าชีวิตไม่ใช่ของหวาน ไม่ใช่เครื่องเทศ และไม่ใช่อะไรที่ดีๆ แต่มันคือความอดทนและความกตัญญูในยามตกต่ำและยามสูงส่ง

ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ชำระล้างหัวใจของเรา?

ทุกซอกหลืบที่ดำมืด จากหอกหลาวอาบยาพิษ

เมื่อไหร่ที่เราจะรู้สึกเสียใจ แสวงหาการอภัยโทษ หลีกให้พ้นจากความบาป?

เมื่อไหร่ที่เราจะวิงวอนขอให้พระผู้อภิบาลทำให้หัวใจของเราอ่อนนุ่มลง?

ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ลดสายตาลงต่ำ?

สอนตัวเองให้รู้ว่าบางอย่างควรจะรั้งรอไว้ก่อนดีกว่า

เมื่อไหร่เราจะสำนึกว่าความเผลอใจและความปรารถนาทำให้เราตกอยู่ในความงุนงง?

เมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นมาปัดฝุ่นความลุ่มหลงต่อดุนยา?

ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ?

จากโซ่ตรวนที่เราได้พันธนาการตัวเองไว้

เมื่อไหร่ที่เราจะได้โอบกอดตัวเอง? บรรลุจุดมุ่งหมายของเรา เคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาล ไถ่ถอนตัวเอง?

ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่เราจะได้สนิทสนมกับคัมภีร์ของอัลลอฮ์?

ได้ทำความเข้าใจ ได้ลึกซึ้ง และได้จดจำพระดำรัสของอัลลอฮ์

โอบกอดมันไว้ ด้วยจิตใจ, ร่างกาย และจิตวิญญาณ ปฏิบัติตามมันแล้วเราจะไม่หลงทาง

ถ้าไม่ใช่ในเดือนรอมฎอน แล้วเมื่อไหร่เราจะได้หันหาพระผู้อภิบาลของเรา?

ด้วยความสมบูรณ์, ความสุข, ความเต็มใจ และความเข้มแข็ง

เมื่อไหร่เราจะรำลึกถึงพระองค์และรีบเร่งไปยังพระองค์?

เมื่อไหร่เราจะปรารถนาอยากไปอยู่กับพระองค์อย่างแท้จริง?

 

Source : rafed.net

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1055
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
http://www.ahlulbait.org