ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : สอนตัวเอง

 สอนตัวเอง

 

 "ผู้ที่ได้เป็นผู้นำประชาชาติ ต้องอบรมสั่งสอนตัวเองก่อนที่จะอบรมสั่งสอนผู้อื่น การอบรมสั่งสอนของเขาจะต้องใช้การกระทำก่อนใช้คำพูด

ผู้ที่อบรมสั่งสอนและแนะนำตัวเองเป็นผู้ที่น่ายกย่องสรรเสริญมากกว่าผู้ที่สอนและแนะนำผู้อื่น"

 

อิมามอะลี(อ.)

 

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1065
วันที่ : 18 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org