ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : บทเรียนแห่งชีวิต บทที่ 3

 

ท่านอิมามฮาซัน (อ.) กล่าวว่า : ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจกับบรรดาคนเหล่านั้นที่คิดถึงแต่อาหารฝ่ายร่างกายของพวกเขา คิดถึงแต่ปากท้อง แต่ไม่เคยคิดถึงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขา พวกเขาละทิ้งอาหารที่ไม่มีประโยชน์จากปากท้องของพวกเขา แต่กลับเติมเต็มหัวใจของพวกเขาด้วยสิ่งที่มุ่งไปสู่การทำลายล้าง

     คำอธิบายโดยย่อ

มนุษย์มีองค์ประกอบสองส่วน คือ ร่างกาย และ จิตวิญญาณ ร่างกายมีความต้องการอาหารหลักห้าหมู่ ต้องการน้ำเพื่อดำรงชีพ เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ถ้าปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วร่างกายก็จะอ่อนแอ และทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ร่างกายนั้นเป็นเนื้อหนัง และเป็นสิ่งที่อนิจจัง วันหนึ่งก็ต้องแหลกสลายกลายไปเป็นดินแต่วิญญาณจะคงอยู่นิรันดร        “วิญญาณ” ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของมนุษย์ ก็มีความจำเป็นต่ออาหารเช่นเดียวกัน เหมือนกับร่างกาย แน่นอนว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวก็หามิได้ แต่อาหารของวิญญาณนั้นแตกต่างจากอาหารแห่งร่างกายอย่างมากมาย การมีร่างกายที่กำยำสมบูรณ์ ไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบของการเป็นมนุษย์ แต่การมีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ต่างหาก คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 


     ดังนั้นมนุษย์ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ไร้โรคภัยไข้เจ็บ แต่หากหัวใจของเขาไร้ซึ่งมนุษยธรรม เขาหาใช่มนุษย์ไม่ มิหนำซ้ำเขายังจะมีสถานภาพต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีก ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้กล่าวว่า “แท้จริงแล้วฉันถูกส่งมาเพียงเพื่อภารกิจเดียว นั้นคือมาทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริง” 


     อะไรคืออาหารของวิญญาณหรือ??? ซึ่งจะทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีความเจ็บป่วย คำตอบโดยสรุปแบบเข้าใจง่ายที่สุด คือการเป็นคนดี ออกห่างจากการทำความผิดทุกประการ ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น และสังคม มีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถของตน และอื่นๆ อีกมากมาย แหละสิ่งเหล่านั้นคือ “การกระทำความดี” 


     แต่เมื่อเรามองไปในสังคมยุคปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามนุษย์ส่วนมากมักมุ่งอยู่กับการดูแลรักษาฝ่ายร่างกายด้านเดียว มนุษย์กังวลว่าพรุ่งนี้จะกินจะดื่มอะไร มนุษย์จะเลือกว่าอาหารใดมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารใดไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มนุษย์จะแสวงหาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาซื้ออาหารไปบำรุงร่างกาย 


     ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใดถูกโฆษณาออกมาเขาก็จะไปหาซื้อมารับประทานให้ได้ เพื่อให้ร่างกายดูดี ไม่ว่าจะต้องเสียเงินมากมายก็ตาม อดหลับอดนอนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินมาไปซื้อสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ ซึ่งมีขายอย่างเกลื่อนกลาดในราคาที่สูงลิบลิ่ว อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเหล่านี้ถูกนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีสรรพคุณที่เรียกได้ว่าทุกสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ต้องการนั้น มันถูกย่อขนาดรวบรวมเอาไว้ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้ว อย่างสมบูรณ์แบบ กินแล้วจะสามารถชะลอความแก่ กินแล้วจะกระชุ่มกระชวย จะช่วยเสริมสร้างเซลต่างๆ ของร่างกาย ฯลฯ และยังสามารถรักษาเยียวยาได้ทุกโรคที่มนุษย์มี เสมือนยาวิเศษทีเดียว 

     พวกเขาพยายามใช้สารพัดผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ร่างกายที่วันหนึ่งต้องสูญสลายไปนั้นดูดีและแข็งแรง แม้จะต้องเสียเงินมากมายเขาก็ยอมที่จะซื้อมันมารับประทาน ดั่งที่ท่านอิมาม ฮาซัน (อ.) อิมามผู้ยิ่งใหญ่ของเราได้กล่าวไว้ คนเรามักจะเข้มงวดอยู่กับอาหารฝ่ายร่างกาย จะไม่เริ่มกินอาหารเว้นเสียแต่ว่าจะได้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเสียก่อน และจะไม่เปิดปากรับประทานจนกว่าจะเปิดตาเสียก่อน 


     พวกเขาหลีกเลี่ยงจากอาหารที่แปลกปลอมต่างๆ และบางคนก็จะสังเกตดูความสะอาดนับพันจุดบนอาหารก่อนที่จะรับประทานมันเข้าไป พวกเขาทุ่มเทเอาใจใส่ต่อฝ่ายร่างกายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทอง หรือเวลา แต่มันก็น่าแปลกเสียจริง ที่พวกเขากลับละเลยต่ออาหารฝ่ายจิตวิญญาณ พวกเขาไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่าจิตวิญญาณของเขาจะได้รับการหล่อเลี้ยงเป็นอย่างดีหรือไม่ 


     มนุษย์ไม่ได้เอาใจใส่ว่ามันจะเป็นอยู่ยังไง เขาใช้ชีวิตหมดไปวันๆกับการกระทำสิ่งที่ไม่ดี หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเขาด้วยความเกลียดชัง อิจฉาริษยา หลอกลวง ไม่สนใจในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ทำงานจนลืมนมาซ ลืมการอ่านพระคัมภีร์ ลืมการวิงวอน ลืมว่าอีกไม่นานเขาก็จะกลับคืนสู่พระองค์ 


      ถึงกระนั้นก็ตามอิสลามก็ไม่ได้มีการสั่งห้ามต่อต้านการซื้อหรือกินอาหารดีๆๆ ยาหรืออาหารเสริมบำรุงร่างกายที่มีราคาแพงและดีแต่อย่างใด ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) และบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ก็มีวจนะไว้ต่อเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไว้อย่างมากมาย แต่อิสลามสนับสนุนและบังคับเรื่องการดูแลร่างกายให้สมบูรณ์อย่างเข้มงวด แต่ใช่จะบำรุงแค่ร่างกายแต่ด้านเดียว 


     อิสลามต้องการที่จะบอกว่าจิตวิญญาณนั้นสำคัญกว่าที่จะต้องมีการบำรุงเติมเต็มด้วยอาหารแห่งจิตวิญญาณ มากกว่าการบำรุงร่างกายด้วยอาหารที่มีประโยชน์ เพราะความสมบูรณ์แห่งจิตวิญญาณเท่านั้นจะนำความผาสุกมาให้มนุษย์ ไม่ใช่ความสมบูรณ์ของร่างกาย ดังนั้นวจนะของท่านอิมามฮาซัน (อ.) ที่กล่าวคือ มนุษย์ในยุคปัจจุบันใส่ใจกับการบำรุงร่างกายมากเกินไป จนหลงลืมที่จะบำรุงจิตวิญญาณ 


     มนุษย์กำลังรินอาหารแห่งจิตใจที่แปลกปลอมปนเปื้อนสารพิษลงไปในจิตวิญญาณของพวกเขา และจมอยู่ภายใต้ความมืดมน หลงผิดอย่างไม่รู้ตัว การหลอกลวงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การเสแสร้งต่างๆ นานา การสวมหน้ากากเข้าหากัน การสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น การเห็นแก่ตัว การผิดสัญญา การโกหก การใส่ร้ายป้ายสี เพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งกดดันให้มีการเข้าใจผิด และไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การกระทำเหล่านี้คือการถ่ายทอดยาพิษให้ผู้อื่น 


     อีกมากมายในสังคมมนุษย์วันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการบ่อนทำลายมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น ที่สำคัญการกระทำเหล่านั้นคือตัวทำลายจิตวิญญาณของมนุษย์เอง เขาไม่ได้เลี้ยงดูอบรมจิตวิญญาณของเขาด้วยความดีงาม ด้วยการเคารพภักดีพระผู้เป็นจ้าตามที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.) ได้สอนสั่งเอาไว้ จิตวิญญาณของมนุษย์เหล่านี้จึงมีความป่วยไข้ นานวันเข้าก็ยากที่จะรักษา 


     มนุษย์หารู้ไม่ว่าร่างกายต้องตายเพราะขาดอาหารมาหล่อเลี้ยงฉันใด จิตวิญญาณก็ต้องตายนิรันดรเพราะขาดอาหารฝ่ายวิญญาณฉันนั้น เพราะฉะนั้นระหว่างกายที่ต้องตาย และสลายไป กับวิญญาณที่จะคงอยู่นิรันดร จงพิจารณาเอาเองเถอะว่าสิ่งไหนที่ท่านจะต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่ากัน           อาหารแห่งจิตวิญญาณ ไม่ต้องหาซื้อด้วยราคาที่แพงลิบลิ่ว ไม่ต้องไปเดินซื้อตามร้านค้า หรือหาซื้อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต อาหารแห่งจิตวิญญาณมีอยู่ทุกหนแห่ง ทั้งในบ้านและนอกบ้าน      การอ่านและทำความเข้าใจต่อพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า การนมัสการ และวิงวอนต่อพระองค์ การหลีกเลี่ยงจากการกระทำความผิดทุกประการ การมอบความรักให้กับคนในครอบครัว สามีไม่ทอดทิ้งภรรยาและลูกๆ ภรรยาเอาใจใส่สามี การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การช่วยเหลือเด็ก    กำพร้า ให้ที่พักพิงแก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ไม่ผิดคำมั่นสัญญา ไม่หลอกลวงผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติ มีความเสียสละ และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นความดีงาม 


     เหล่านั้นคืออาหารแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ การปฏิบัติคุณงามความดีจะทำให้วิญญาณของมนุษย์แข็งแกร่ง สง่างาม มีภูมิต้านทานโรคแห่งจิตวิญญาณ เช่น ความโมโห ความอิจฉา กังวล อวดดี ทะเลาะวิวาท เห็นแก่ตัว หยิ่งผยองฯลฯ ได้อย่างแน่นอน วันนี้โรคร้ายด้ายจิตวิญญาณกลับเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน ดั่งที่เห็นได้จากข่าวสารมากมาย และท่านเลี้ยงดูจิตวิญญาณท่านด้วยสิ่งใดท่านก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น นี้คือสัจธรรม 

บทเรียนแห่งชีวิต บทเรียนที่ 2

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=107
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org