ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : มีข่าวคราวอันใดจากพวกท่านบ้างหรือไม่?

มีข่าวคราวอันใดจากพวกท่านบ้างหรือไม่?

ในหนังสือ "ตารีคดาเมชก์" ของอิบนิ อะซากิร ได้บันทึกเอาไว้ว่า ท่านกุเมล อิบนิซิยาด สหายผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งของท่านอิมามอะลี (อ) ได้กล่าวว่า "วันหนึ่งฉันได้เดินทางออกไปนอกเมืองกับท่านอะมีรุ้ลมุอ์มินีน อิมามอะลี (อ) เมื่อถึง ณ สุสานหนึ่ง อิมามอะลี (อ) ได้หันมองไปยังด้านสุสานดังกล่าว และกล่าวขึ้นว่า

"โอ้ชาวกุบูร (ชาวสุสาน) เอ๋ย โอ้ชาวบะลาอ์เอ๋ย (ผู้ซึ่งกำลังอยู่ในความทุกย์ยาก) โอ้ชาวแห่งความน่าสะพึงกลัวเอ๋ย มีข่าวคราวอันใดจากพวกท่านบ้างหรือไม่???

เสร็จแล้วท่านอิมามอะลี (อ) ได้กล่าวต่อว่า "ทว่าข่าวคราวด้านนี้นั้น เท่าที่รู้คือทรัพย์สินของพวกท่านได้ถูกแบ่งปันเรียบร้อยแล้ว ลูกๆ ของพวกท่านกลายเป็นเด็กไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดู (ยะตีม) และภรรยาของพวกท่านก็แต่งงานใหม่หมดแล้ว นี่คือข่าวคราวที่เรามี แล้วพวกท่านจะไม่บอกข่าวคราวของพวกท่านแก่เราบ้างหรือ???"


ท่านกุเมลกล่าวว่า จากนั้นท่านอิมามอะลี (อ) ก็ได้หันมาหาฉัน และกล่าวขึ้นว่า "ถ้าหากพกวเขาได้รับอนุญาตให้ตอบได้ พวกเขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า

และพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถิด แท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรง" (อัลกุรอาน ซูเราะฮ์บะกอเราะฮ์ โองการที่ 197)


เมื่อพูดจบท่านอิมาม (อ) ก็ได้เริ่มร้องให้ และกล่าวว่า "โอ้กุเมล กุบูร (สุสาน) คือกล่องเก็บรักษาอามั้ล (การปฏิบัติคุณงามความดี) และเมื่อเสียชีวิตลงเจ้าก็จะได้เห็น"

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1076
วันที่ : 3 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org