ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : อย่าเปลี่ยนโลก

อย่าเปลี่ยนโลก

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชาองค์หนึ่งผู้ปกครองอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่ง วันหนึ่ง พระองค์ได้ออกเดินทางไปยังดินแดนที่ห่างไกลในประเทศของพระองค์ เมื่อเสด็จกลับมาถึงพระราชวัง พระองค์รำพึงว่าเจ็บเท้าทั้งสองข้างเป็นอย่างมาก เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พระองค์ได้เดินไกลขนาดนั้น และถนนที่พระราชาเสด็จผ่านเดินเป็นถนนขรุขระที่เต็มไปด้วยก้อนหิน ดังนั้น พระองค์จึงสั่งให้ปูถนนทุกสายทั่วประเทศด้วยหนังสัตว์

แน่นอนว่า งานนี้จำเป็นจะต้องใช้หนังสัตว์เป็นจำนวนมาก และต้องใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาล

ดังนั้น ข้าหลวงคนหนึ่งที่มีสติปัญญาหลักแหลมและมีความกล้าหาญพอที่จะทักท้วงต่อพระราชาว่า "ทำไมพระองค์จะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากขนาดนั้นไปโดยไม่จำเป็นด้วยพะยะค่ะ? ทำไมพระองค์ไม่ทรงเพียงแค่ตัดหนังชิ้นเล็กๆ มาห่อหุ้มพระบาททั้งสองข้างของพระองค์แทนล่ะพะยะค่ะ?"

พระราชาประหลาดใจมากที่ได้ยินคำแนะนำนี้ที่พระองค์ไม่เคยคิดถึง แต่ในที่สุดพระองค์ก็เห็นด้วยกับคำแนะนำของเขา จึงทรงสั่งทำ "รองเท้า" ขึ้นสำหรับพระองค์เอง

บทเรียนจากเรื่องนี้คือ : การทำให้โลกนี้เป็นสถานที่น่าอยู่ เราควรจะเปลี่ยนตัวเราเองดีกว่า ไม่ใช่ไปเปลี่ยนโลก

 

Source : refed.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1154
วันที่ : 5 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org