ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : เมื่อ “สะกีนะฮ์” ค้นพบสัจธรรม

เมื่อ "สะกีนะฮ์" ค้นพบสัจธรรม


กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีบุรุษผู้หนึ่งนามว่า "นายมุฮัมมัด" ชื่อเสียงความดีงามของนายมุฮัมมัดเป็นที่เลื่องลือยิ่ง แม้ว่านายมุฮัมมัด จะเสียชีวิตไปนานหลายปีแล้วก็ตามด้วยการถูกสังหาร แต่ชาวบ้านที่นั่นยังคงมีการรำลึก และได้นำแบบฉบับการดำเนินชีวิตของนายมุฮัมมัด มาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม


ในวันหนึ่งมีหญิงนางหนึ่ง นามว่า "สะกีนะฮ์" ได้ยินชื่อเสียงในความดีงาม และการมีแบบฉบับการดำเนินชีวิตที่เลิอเลิศของนายมุฮัมมัด และนางเลื่อมใสในความดีงาม แบบฉบับการดำเนินชีวิตของนายมุฮัมมัดยิ่งนัก นางจึงตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อต้องการที่จะเรียนรู้แบบฉบับการดำเนินชีวิต และค้นหาคำสั่งเสียต่างๆ ของนายมุฮัมมัด เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติและเผยแพร่แก่คนอื่นๆ ในครอบครัวของนาง


นางได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านดังกล่าว และเริ่มเสาะหาบุคคลต่างๆ ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับนายมุฮัมมัดทุกคน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือบรรดาคนในครอบครัวลูกๆ หลานๆ ของนายมุฮัมมัด กลุ่มที่สองคือบรรดาเพื่อนๆ มิตรสหาย ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนายมุฮัมมัด


"สะกีนะฮ์" อันดับแรกคือสืบหาในหมู่บ้านนั้น เพื่อค้นหาคนในครอบครัวของนายมุฮัมมัด ว่ามีใครบ้าง และนางก็ได้พบในที่สุด โดยเฉพาะบรรดาเหลน และโหลนของนายมุฮัมมัด ตอนนี้พวกเขาหลายคนยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าอายุบางคนของพวกเขาจะเข้าสูวัยชรามากแล้วก็ตาม ซึ่งทำให้ "สะกีนะฮ์" ดีใจเป็นล้นพ้น


ต่อมา "สะกีนะฮ์" ก็เริ่มสืบหา บรราดมิตรสหาย ผู้ที่เคยอยู่ร่วมกับนายมุฮัมมัด ในวาระต่างๆ ว่ามีใครบ้าง และนางก็ได้พบในที่สุดเช่นกัน โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบรรดามิตรสหายของนายมุฮัมมัด ตอนนี้พวกเขาหลายคนก็ยังคงมีชีวิตอยู่ แม้ว่าบางคนจะเข้าสู่วัยชรามากแล้วก็ตาม ซึ่งทำให้ "สะกีนะฮ์" ดีใจเป็นล้นพ้นอีกเช่นกัน


"สะกีนะฮ์" เริ่มค้นหา เริ่มสืบหา เริ่มสอบถามจากบรรดาเหลนโหลน และบรรดามิตรสหายของนายมุฮัมมัด ถึงแบบฉบับที่ดีงาม แบบฉบับที่ทรงคุณค่า คำสั่งเสียต่างๆ แบบฉบับแห่งการดำเนินชีวิตที่ "สะกีนะฮ์" เลื่อมใสที่สุด เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ให้คนในครอบครัว และมิตรสหายได้รับทราบ


"สะกีนะฮ์" ใช้เวลานานหลายเดือนในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแบบฉบับแห่งการดำเนินชีวิต คำสั่งเสียต่างๆ ของนายมุฮัมมัดจากคนทั้งสองกลุ่ม (มิตรสหาย และลูกหลานของนายมุฮัมมัด) พร้อมกับบันทึกไว้ทั้งหมด และนางก็เดินทางกลับจากหมู่บ้านดังกล่าวในที่สุด


ณ วันนี้ "สะกีนะฮ์" คือสตรีคนหนึ่งที่มั่นคง และมุ่งมั่น อยู่ในการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของนายมุฮัมมัด และตามคำสั่งเสียต่างๆ ของนายมุฮัมมัดคนนั้นที่เธอเลื่อมใสที่สุด


ณ วันนี้ "สะกีนะฮ์" กำลังดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของนายมุฮัมมัด ตามคำบอกเล่าของมิตรสหายของนายมุฮัมมัด


ณ วันนี้ "สะกีนะฮ์" หันหลังให้กับดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของนายมุฮัมมัด ตามคำบอกเล่าของบรรดาลูกๆ หลานๆ ของนายมุฮัมมัด


ณ วันนี้ "สะกีนะฮ์" ปกป้อง เชิดชู บรรดามิตรสหายทุกคนของนายมุฮัมมัด (ทั้งที่รู้แก่ใจว่าไม่ใช่คนดีทุกคน) อย่างสุดฤทธิ์สุดเดช ทุกวิถีทาง


ณ วันนี้ "สะกีนะฮ์" ทอดทิ้ง หันหลังให้ ไม่แยแส บรรดาลูกหลานของนายมุฮัมมัด (ทั้งที่รู่แก่ใจว่าพวกเขาคือผู้มีเชื้อสายของนายมุฮัมมัดที่เธอเลื่อมใส) และไม่เคยปกป้อง และเชิดชู เหมือนกับที่นางปฏิบัติต่อมิตรสหายของนายมุฮัมมัดเลย

เกิดอะไรขึ้นทำไม "สะกีนะฮ์" จึงยึดเอาแบบฉบับการดำเนินชีวิต และคำสั่งเสียต่างๆ ของนายมุฮัมมัด ที่ "สะกีนะฮ์" ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรดามิตรสหายของนายมุฮัมมัด มาเป็นแบบฉบับการดำเนินชีวิตของนาง?


เกิดอะไรขึ้นทำไม "สะกีนะฮ์" ไม่ใส่ใจ และเพิกเฉย ไม่เอาแบบฉบับการดำเนินชีวิต และคำสั่งเสียต่างๆ ของนายมุฮัมมัด ที่ "สะกีนะฮ์" ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรดาลูกหลานเหลนโหนของนายมุฮัมมัด มาเป็นแบบฉบับการดำเนินชีวิตของนาง?

 

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1156
วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
http://www.ahlulbait.org