ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความสุขที่แท้จริง

ความสุขที่แท้จริง

ความสุขคืออะไร? ความแท้จริงคืออะไร? ใครมีความสุข?

ความสุขที่แท้จริงเป็นของผู้ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ ในโองการจากคัมภีร์กุรอานกล่าวว่า "ความสันติสุขจึงมีแก่เขาในวันที่เขาเกิด วันที่เขาตาย และวันที่เขาจะถูกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา(อีกครั้ง)" ผู้มีความสุขคือผู้ที่เกิดมาอย่างสมบูรณ์, ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์, ตายอย่างสมบูรณ์ และถูกทำให้ฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่จะสามารถตอบคำถามที่จะถูกถามในวันปรโลกได้ คนเช่นนั้นคือผู้ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ ทรัพย์สมบัติไม่ได้นำความสุขหรือความสำเร็จมาให้ คนจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยใช้ชีวิตไปตามบทบัญญัติจากคัมภีร์กุรอาน นี่คือความหมายของโองการข้างบน

จะรู้สึกมีความสุขได้อย่างไร

กุรอานมีข้อแนะนำสามประการเพื่อให้มนุษย์รู้สึกมีความสุข 1. คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์จากก้นบึ้งของหัวใจ 2. คือการทำความดี 3. คือการออกห่างจากการทำความชั่ว

สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรับประกันชีวิตที่มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เพราะมนุษย์จะได้รับรางวัลตอบแทนหรือได้รับการลงโทษในปรโลกจะขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเขาในโลกนี้

บางคนอาจสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ในกุรอานได้สัญญาไว้ว่าผู้ศรัทธาจะได้มีความสุขในโลกนี้ด้วย ทั้งๆ ที่ผู้ศรัทธาจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความยากลำบาก และพวกเขาไม่มีทรัพย์สินหรือสมบัติใดๆ มากมายเลย

คำตอบคือ ผู้ศรัทธาจะรู้สึกถึงความสุขได้ด้วยการเคารพภักดีและการทำความดี แท้จริงแล้ว ความยากลำบากในชีวิตของผู้ศรัทธานั้นเป็นการทดสอบความอดทนและความศรัทธาของพวกเขา บททดสอบเหล่านี้เองที่ช่วยเพิ่มการพัฒนาสถานะและความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ

เพราะฉะนั้น การใช้ชีวิตในโลกนี้จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช้ความพยายามและการต่อสู้ดิ้นรน ผู้ศรัทธาควรยอมรับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงตัดสินให้แก่พวกเขา และควรศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่พวกเขานั้นย่อมมีเหตุผลหนึ่งเสมอ พวกเขาจะพบความพึงพอใจในความพึงพอพระทัยของพระองค์ ดังนั้น พวกเขาจึงค้นพบความสุขที่แท้จริง ถึงแม้จะดูเหมือนว่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากบนโลกนี้

ขอเอกองค์อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือเรา อย่าให้ถูกล่อลวงด้วยความพึงพอใจจอมปลอมแห่งโลกนี้ เพื่อเราจะได้บรรลุถึงความสุขที่แท้จริง

 

Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1196
วันที่ : 23 ตุลาคม 2562
http://www.ahlulbait.org