ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : โอ้พระองค์ โปรดซ่อนเร้นบาปของฉันด้วย

โอ้อัลลอฮฺ โปรดซ่อนเร้นบาปของฉัน...!          มีเรื่องเล่าว่า ในวันที่ศาสดามูซา(อ.) เดินทางไปพร้อมกับบนีอิสรออีล(ลูกหลานของชาวอิสรออีล) ในทะเลทราย และพวกเขาตกอยู่ในความแห้งแล้งอย่างรุนแรง

          พร้อมกันนั้น พวกเขาได้ยกมือขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อวิงวอนขอให้น้ำฝนตกลงมา หลังจากนั้น ด้วยความประหลาดใจของศาสดามูซา(อ.) และผู้ที่กำลังเฝ้ามองอยู่นั้น เมฆที่กระจัดกระจายอยู่บนท้องฟ้าได้จางหายไป ความร้อนเพิ่มสูง และความแห้งแล้งยิ่งสาหัส

          ศาสดามูซา(อ.) ได้รับการดลใจให้รู้ว่า มีคนบาปอยู่คนหนึ่งในกลุ่มของบนีอิสรออีล ผู้ซึ่งเป็นคนดื้อดึงต่อพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) มามากกว่าสี่สิบปีในชีวิตของเขา

          "ให้เขาแยกตัวออกไปจากกลุ่ม" พระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้ตรัสแก่ศาสดามูซา(อ.) "แล้วข้าจึงจะหลั่งน้ำฝนลงมาให้พวกเจ้า"

          ศาสดามูซา(อ.) จึงร้องบอกแก่กลุ่มชนเหล่านั้นว่า "มีบุคคลหนึ่งในหมู่พวกเราที่ได้ดื้อดึงขัดขืนต่อพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) มาเป็นเวลาสี่สิบปี ขอให้เขาแยกตัวออกไปจากกลุ่ม แล้วเมื่อนั้นพวกเราจึงจะรอดพ้นจากความแห้งแล้งนี้"

          ชายผู้นั้นรีรอ หันซ้ายหันขวา ด้วยความหวังว่าจะมีคนอื่นก้าวออกไป แต่ไม่มีใครก้าวออกไปสักคนเลย เหงื่อไหลมาจากหน้าผาก และเขารู้ว่าคนผู้นั้นคือเขานั่นเอง ชายผู้นั้นรู้ว่าถ้าเขายังอยู่ในกลุ่ม ทุกคนก็จะต้องตายเพราะความกระหายน้ำ และถ้าเขาก้าวออกไป เขาก็จะอับอายขายหน้าไปตลอดกาล

          เขาได้ยกมือขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัส และในขณะที่น้ำตาไหลลงมาอาบแก้ม เขากล่าวขึ้นว่า "โอ้อัลลอฮฺ โปรดเมตตาฉันเถิด!  โอ้อัลลอฮฺ โปรดซ่อนเร้นบาปของฉัน! โอ้อัลลอฮฺ โปรดยกโทษให้แก่ฉันด้วยเถิด!"

          ในขณะที่ศาสดามูซา(อ.) และชาวบนีอิสรออีลกำลังรอให้คนบาปผู้นั้นก้าวเท้าออกมา ก้อนเมฆได้รวมกลุ่มกันในท้องฟ้า และฝนก็ได้ตกลงมา ศาสดามูซา(อ.) ได้ถามต่อพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ว่า "โอ้อัลลอฮฺ พระองค์ทรงประทานฝนให้แก่พวกเราทั้งๆ ที่คนบาปผู้นั้นยังไม่ได้ก้าวออกไปเลย"

          และอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตรัสว่า "โอ้มูซา เนื่องจากการสำนึกผิดของบุคคลผู้นั้น ที่เราได้ประทานน้ำให้แก่บนีอิสรออีลทั้งหมด"

          ศาสดามูซา(อ.) ต้องการจะรู้ว่าชายผู้ได้รับความโปรดปรานผู้นี้คือใคร จึงถามว่า "โอ้อัลลอฮฺ แสดงตัวเขาให้ฉันรู้ด้วยเถิด"

          พระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงตอบว่า "โอ้มูซา ข้าได้ซ่อนเร้นความบาปของเขามาเป็นเวลาสี่สิบปี เจ้าคิดว่าหลังจากที่เขาสำนึกผิดแล้ว ข้าจะเปิดเผยตัวเขาอย่างนั้นหรือ?"

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=121
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org