ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : กวางตาเดียว

กวางตาเดียว         

กวางตัวหนึ่งโชคร้ายที่ต้องเสียตาไปข้างหนึ่ง และไม่สามารถมองเห็นศัตรูที่เข้ามาจากทางด้านนั้น

ดังนั้น เพื่อเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น มันจึงมักจะไปกินหญ้าบนหน้าผาสูงใกล้ทะเลแห่งหนึ่ง โดยหันตาด้านที่มองเห็นเข้าหาบก และด้านที่ไม่เห็นหันไปทางทะเล

ด้วยวิธีนี้มันจึงสามารถมองเห็นทุกครั้งที่นายพรานเข้ามาหามันทางบก และมักจะหนีรอดไปได้เสมอ

แต่นายพรานเมื่อได้รู้ว่าตาข้างหนึ่งของกวางตัวนี้บอด จึงว่าจ้างเรือลำหนึ่งมาจอดรออยู่ใต้หน้าผาที่กวางตัวนี้มักจะมากินหญ้าอยู่เสมอ และยิงมันได้จากทางทะเล

กวางร้องด้วยความเจ็บปวด แล้วล้มลงสิ้นใจตรงนั้น

... ไม่มีใครหนีรอดจากชะตาของตนเอง...

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1231
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org