ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ค่าของคน

ค่าของคน

ชายชาวอาหรับคนหนึ่งมาหาอิมามฮุเซน(อ.) และกล่าวว่า "โอ้บุตรแห่งศาสนทูตของอัลลอฮ์ ฉันต้องจ่ายค่าหนี้เลือดแต่ฉันไม่มีความสามารถ ฉันจึงบอกกับตัวเองว่า ฉันจะขอความช่วยเหลือจากคนที่ใจเอื้อเฟื้อที่สุด และฉันไม่พบว่าจะมีใครมีใจเอื้อเฟื้อมากไปกว่าอะฮ์ลุลบัยต์"

อิมาม(อ.) กล่าวว่า "โอ้พี่น้องของฉัน ฉันจะถามคำถามท่านสามข้อ หากท่านตอบได้หนึ่งข้อ ฉันจะให้หนึ่งในสามจากสิ่งที่ท่านต้องการ ถ้าท่านตอบได้สองข้อ ฉันจะให้ท่านสองในสาม และถ้าหากท่านตอบคำถามได้ทั้งสามข้อ ฉันจะให้ตามที่ท่านต้องการทั้งหมด"

ชายอาหรับกล่าวว่า "ท่านที่เป็นผู้มีความรู้และมีเกียรติ จะถามคำถามจากคนอย่างฉันกระนั้นหรือ?"

อิมาม(อ.) กล่าวว่า "ใช่แล้ว ฉันเคยได้ยินท่านตาของฉันกล่าวว่า 'คุณค่าของคนทุกคนมีเท่ากับขอบเขตความรู้ของเขา"

ชายอาหรับกล่าวว่า "ถ้าเช่นนั้น จงถามฉันเถิด ฉันจะตอบถ้าฉันตอบได้ และแม้ว่าฉันตอบคำถามของท่านไม่ได้ ฉันก็จะได้เรียนรู้คำตอบนั้นจากท่าน"

อิมาม(อ.) จึงถามว่า "อะไรคือการกระทำที่ดีที่สุด?"

ชายอาหรับตอบว่า "การเชื่อในอัลลอฮ์"

อิมาม(อ.) ถามว่า "อะไรคือเครื่องช่วยให้รอดพ้น"

ชายอาหรับตอบว่า "การไว้วางใจในอัลลอฮ์"

อิมาม(อ.) ถามว่า "อะไรคือเครื่องประดับสำหรับมนุษย์?"

ชายอาหรับตอบว่า "ความรู้ที่ควบคู่ไปกับความอดทนอดกลั้น"

อิมาม(อ.) ถามว่า "ถ้าหากไม่มีความอดทนอดกลั้นจะเป็นอะไร?

ชายอาหรับตอบว่า "ทรัพย์สินที่ควบคู่ไปกับความเอื้อเฟื้อ"

อิมาม(อ.) ถามว่า "ถ้าหากไม่มีความเอื้อเฟื้อจะเป็นอะไร?"

ชายอาหรับตอบว่า "ความพอเพียงที่ควบคู่ไปกับความอดทน"

อิมาม(อ.) ถามว่า "ถ้าหากไม่มีความอดทนจะเป็นอะไร?"

ชายอาหรับตอบว่า "สายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าเพื่อเผาไหม้คนเช่นนั้น ที่เขาสมควรจะได้รับมัน"

อิมาม(อ.) ยิ้ม พลางมอบถุงเงินจำนวนหนึ่งพันดินารฺให้แก่เขาพร้อมกับแหวนของท่านที่มีอัญมณีมูลค่าสองพันดิรฮัมด้วย ท่านกล่าวว่า "โอ้ชายอาหรับ จงมอบเงินหนึ่งพันดินารฺให้แก่เจ้าหนี้ของท่าน และใช้แหวนนี้เพื่อใช้จ่ายในการยังชีพของท่าน"

ชายอาหรับรับมันมาพลางอ่านโองการที่ว่า :

اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"...อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ณ ที่ที่พระองค์ทรงให้มีสารของพระองค์ขึ้น..." (อัล-กุรอาน 6:124)

(ญามิอุล-อัคบัรฺ : 137 บทที่ : 96)

 

Source : moralsandethics.wordpress.com

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1236
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org