ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : พลังแห่งรัก


พลังแห่งรัก

เราเคยได้อ่านนิยายหรือได้ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักกันมาแล้ว ท้องเรื่องโดยทั่วไปของความรักคือ ชายกับหญิงได้พบกัน ตกหลุมรักกัน ฟันฝ่าอุปสรรคที่ยากลำบากด้วยกัน และแล้วในที่สุด พวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป หรือไม่ก็คนใดคนหนึ่งตายจากไปและทำให้เรื่องรักนั้นกลายเป็นโศกนาฏกรรม

ส่วนเรื่องจริงในชีวิตของเราเล่า! เรานั่งเคี้ยวป๊อปคอร์นจนหนังจบแล้วก็กลับบ้าน... ต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไร

ในฐานะมุสลิมคนหนึ่ง เราต้องขบคิดว่า ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักที่มีร่วมกันระหว่างชายกับหญิง หรือว่าเป็นความรักที่มนุษย์มีให้แก่พระผู้สร้างของเขา?

ความรักทางโลกอาจเป็นความรักที่เอารัดเอาเปรียบและทำลายล้าง แต่ความรักที่มนุษย์มีต่อพระเจ้าจะมีอิทธิพลในทางบวกเสมอกับจิตวิญญาณของคนผู้นั้นและผู้ที่อยู่รอบตัวเขา

ความรักต่อพระเจ้าคือการเคารพเชื่อฟังต่อพระองค์ ดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและมีความยำเกรง สิ่งเหล่านั้นคือพื้นฐานของการมีชีวิตที่สงบสุขและมั่นคงของบุคคล และเป็นพื้นฐานของสังคมที่สงบสุขและมีการพัฒนา

ความรักคืออารมณ์ที่ทรงอำนาจ มันทำให้ทุกความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นในร่างกาย และทำให้เขารู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างแท้จริง จนทำให้เขามองอีกคนหนึ่งแล้วพูดว่า "คุณทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวา" หรือ "ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน" แต่คำถามคือ ความรู้สึกนั้นเกิดจากตัวเขาคนเดียวหรือเกิดมาจากแรงกระตุ้นจากความรู้สึกที่ปลุกเร้ามากกว่าหนึ่ง? นี่คือความรักแบบเสน่หาของผู้ชายและผู้หญิง แต่ยังมีการกระทำและการอุทิศตนที่มีเกียรติอีกมากมายเพียงใดที่เกิดขึ้นมาในนามของความรักที่มีต่อพระเจ้าและความปรารถนาที่จะเผยแพร่สาส์นของพระองค์ออกไป? ใช่แล้ว ความรักคืออารมณ์ที่ทรงอำนาจ มันสามารถถูกชี้นำไปยังเป้าหมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราหรือเป้าหมายที่อาจจะทำลายเราก็ได้

-         ความรักของแม่ที่มีต่อลูก... นางจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องรักษาลูกน้อยของนาง

-         ความรักของพ่อที่มีต่อลูก... เขาจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขาเช่นกัน

-         เมื่อผู้ชายและผู้หญิงรักกัน... พวกเขาตกลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน

-         ความรักของเพื่อนที่มีให้กัน เป็นความรักที่จริงใจ และด้วยความภักดีนั้น พวกเขาจะผ่านพ้นความยากลำบากทุกชนิดเพื่อกันและกันได้

ทุกคนเกิดมาต้องการเป็นผู้ถูกรัก และความรู้สึกนี้ไม่เคยหยุดลง เรารักคนหลายคนด้วยเหตุผลมากมาย และความรักนี้คือของขวัญจากพระเจ้าที่ทำให้มนุษย์อยู่รอด

Source : tebyan.net

 


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1295
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org