ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : เรียนรู้จากความผิดพลาด

เรียนรู้จากความผิดพลาด

โธมัส เอดิสัน พยายามใช้วัสดุต่างๆ ถึงสองพันชิ้นเพื่อค้นหาสิ่งที่จะมาทำเป็นไส้หลอดไฟ

เมื่อไม่มีวัสดุชิ้นใดที่ให้ผลน่าพอใจ ผู้ช่วยของเขาบ่นว่า "งานทุกอย่างของเราสูญเปล่า เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย"

เอดิสันตอบด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งว่า "โอ้ เรามากันไกลมากแล้ว และเราได้เรียนรู้ตั้งมากมาย ตอนนี้เราได้รู้แล้วว่ามีองค์ประกอบตั้งสองพันอย่างที่เราไม่สามารถนำมาใช้ทำหลอดไฟที่ดีได้"

ดังนั้น...

"จงพยายามเรียนรู้จากความผิดพลาดในชีวิตของเรา"

 

Source : rafed.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1311
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org