ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : หน้าที่ของผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดีย์(อ.)

หน้าที่ของผู้รอคอยอิมามมะฮ์ดีย์(อ.)

-         การติดต่อกับคนอื่นๆ ที่กำลังรอคอยการมาของอิมามมะฮ์ดีย์(อ.)

ผู้ที่กำลังรอคอยให้อิมามมะฮ์ดีย์(อ.) มาปรากฏย่อมรู้ว่าภารกิจของอิมาม(อ.) คือภารกิจแห่งสากล และท่านจำเป็นต้องมีมิตรสหายจำนวนมากเพื่อให้การดำเนินงานของท่านประสบชัยชนะ เพราะฉะนั้น ผู้ที่กำลังรอคอยการมาปรากฏของอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) ควรรักษาการติดต่อกับผู้ศรัทธาคนอื่นๆ เอาไว้ และพยายามเพิ่มจำนวนของผู้ที่มีความรักต่ออิมามมะฮ์ดีย์(อ.) การติดต่อกันระหว่างผู้ศรัทธาเป็นการเพิ่มพูดความศรัทธาอันแรงกล้าของพวกเขา และเป็นดังที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอาน

"...และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความยำเกรง..." (อัล-มาอิดะฮ์ : 2)

-         การวิงวอนขอเพื่อให้อิมามมะฮ์ดีย์(อ.) มาปรากฏโดยเร็ว

ผู้ศรัทธาที่แท้จริงรอคอยผู้เป็นที่รักของพวกเขาอยู่ทุกวินาที และพวกเขาจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.ซ) ให้นำท่านกลับมาโดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้น หน้าที่อย่างหนึ่งของบรรดาผู้ศรัทธาคือการวิงวอนขอ(ดุอาอฺ) เพื่อให้อิมามมะฮ์ดีย์(อ.) กลับมาอยู่ตลอดเวลา

-         การบริจาคทาน

ผู้ศรัทธาควรบริจาคทานด้วยการตั้งเจตนาเพื่อสุขภาพที่ดีของอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) สิ่งนี้สร้างความพึงพอใจให้แก่อัลลอฮ์(ซ.บ.) และทำให้พระองค์ยอมรับการประกอบศาสนกิจของพวกเขา

-         การมีความหวัง

ผู้ศรัทธาจำเป็นต้องมีความหวังในการต่อสู้และในการปฏิวัติของอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) และพวกเขาควรนำความหวังนี้ไปให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

-         การเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการต่อสู้เพื่ออิมามมะฮ์ดีย์(อ.)

ผู้ศรัทธาแต่ละคนควรเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้เพื่ออิมามมะฮ์ดีย์(อ.) ถึงแม้จะมีอาวุธให้ใช้เพียงธนูดอกเดียวก็ตาม

-         ควรมีความเศร้าเสียใจ เพราะไม่สามารถพบกับอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) ได้

ในบทดุอาอฺนุดบะฮ์กล่าวว่า "มันเป็นการยากสำหรับฉันที่จะพบผู้คนแต่ไม่ได้พบท่าน และไม่ได้ยินสิ่งที่ท่านพูดทั้งที่ชัดเจนและที่คลุมเครือ"

เพราะผู้ที่รอคอยอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) ไม่สามารถพบท่านได้ พวกเขาอ่านดุอาอฺนุดบะฮ์, ดุอาอฺอัล-ยาซีน, ดุอาอะฮัด, ดุอาอฺของอิมามมะฮ์ดีย์(อ.) และพวกเขาจะไปที่มัสญิดญัมคอรอนเพื่อรักษาการติดต่อกับท่าน และวิงวอนขอจากอัลลอฮ์(ซ.บ.) ให้ช่วยเหลืออิมามมะฮ์ดีย์(อ.) ในการแก้ปัญหาของท่านทั้งปัญหาทางวัตถุและทางจิตวิญญาณ

 

Source : tebyan.net


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1489
วันที่ : 20 มกราคม 2563
http://www.ahlulbait.org