ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : เครื่องรับประกันหกประการ

เครื่องรับประกันหกประการในการเข้าสู่สวรรค์

อานัส อิบนฺ มาลิก รายงานว่าท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ.) กล่าวว่า "จงรับจากฉันไปหกประการ แล้วฉันจะรับ(และประกัน) ว่าเธอจะได้เข้าสู่สวรรค์ :

1.        เมื่อเธอพูด, จงอย่าโกหก

2.        เมื่อเธอสัญญา, จงอย่าผิดสัญญา

3.        เมื่อเธอได้รับความไว้วางใจ(โดยผู้อื่น), จงมีความซื่อสัตย์

4.        จงลดสายตาของเธอลงต่ำ (จากการกระทำบาป)

5.        จงรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนของเธอเอาไว้

6.        ระงับยับยั้งมือและลิ้นของเธอให้ดี

Source: al-shia.org


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=154
วันที่ : 23 ตุลาคม 2562
http://www.ahlulbait.org