ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : นะฮ์ญุลบะลาเฆาะห์สำหรับเด็ก บทที่ 1

 

นะฮ์ญุลบะลาเฆาะห์สำหรับเด็ก บทที่ 1

เรื่องการทรงสร้าง


 

พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง

โดยปราศจาคแบบอย่าง และคำปรึกษาใดๆทั้งสิ้นจากผู้ให้คำปรึกษา

พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง

โดยปราศจาคการช่วยเหลือใดทั้งสิ้นจากผู้ให้การช่วยเหลืออื่นๆ

(คุตบะฮ์ที่ 155 )

 

อรรถาธิบาย

อัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว และทรงมีอยู่แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีผู้อื่นนอกจากพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งทั่วใต้ฟ้าและแผ่นดินโลก โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใด และโดยไม่ต้องขอคำปรึกษาจากใครเลย

แต่มนุษย์เราเมื่อต้องการจะสร้าง หรือทำอะไร เราต้องขอคำปรึกษา และต้องขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นสิ่งที่เราอยากทำก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะมนุษย์มีอำนาจที่จำกัด แต่พระเจ้านั้นทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียว และอำนาจของพระองค์นั้นไม่มีขีดจำกัด พระองค์ทรงสามารถบรรดาลทุกสรรพสิ่งได้โดยปราศจาคการช่วยเหลือใดๆจากใครทั้งสิ้น

เพราะพระองค์ทรงเอกะ และทรงใหญ่ยิ่งแต่ผู้เดียว

โดย  อะฮ์ลุลบัยต์คิดส์

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1608
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org