ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : นะฮ์ญุลบาละเฆาะห์สำหรับเด็ก บทที่ 2

 

นะฮ์ญุลบาละเฆาะห์สำหรับเด็ก บทที่ 2

เรื่องการสร้างโลก

พระองค์ทรงสร้างโลก และทรงห้อยมันไว้

พระองค์ทรงรักษาไว้โดยปราศจากการค้ำจุนใดๆทั้งสิ้น

พระองค์ทรงให้มันตั้งอยู่โดยปราศจากขาตั้ง

และทรงยกมันขึ้นโดยปราศจากเสาหลัก (

(คุตบะฮ์ ที่ 185)

 

อรรถาธิบาย

พระเจ้าทรงสร้างโลกและทรงห้อยมันไว้ให้ลอยอยู่บนฟ้า และพระองค์ทรงรักษาโลกไว้โดยไม่ได้รับการค้ำจุนหรือแรงหนุนใดๆ และพระองค์ทรงให้โลกตั้งอยู่โดยไม่มีขาตั้ง และยกมันขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีเสาหลัก ซึ่งแตกต่างจากมนุษย์เราที่เมื่อจะสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ตาม เช่น บ้านเรือน เราก็ต้องมีเสาหลักก่อน และต้องมีขาตั้ง เพราะไม่เช่นนั้นบ้านหลังนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้แน่นอน แต่อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่และมีอำนาจ เพราะพระองค์ทรงสร้างโลกให้ห้อยไว้โดยไม่มีขา ไม่มีเสาหลัก แต่มันก็ยังห้อยอยู่ได้

 

โดย อะฮ์ลุลบัยต์คิดส์


พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1611
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org