ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : นะฮ์ญุลบาละเฆาะห์สำหรับเด็ก บทที่ 4

 

นะฮ์ญุลบาละเฆาะห์สำหรับเด็ก บทที่ 4

 

พระองค์ทรงสร้างดวงจันทร์

 

ต่อมาพระองค์ได้ทรงประดับฟ้าสวรรค์

ด้วยบรรดาดวงดาวทั้งหลาย

และแสงสว่างแห่งฝนดาวตก

พระองค์ทรงตั้งดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจรัส

และดวงจันทร์ที่นวลผ่อง สว่างไสว

ให้เป็นวงโคจรซึ่งหมุนไปมาอยู่รอบๆ

(คุตบะฮ์ที่ 1)

 

อรรถาธิบาย

 

พระผู้เป็นเจ้าทรงตกแต่งฟ้าสวรรค์ด้วยดวงดาวต่างๆมากมาย และแสงของฝนดาวตก และพระองค์ทรงตั้งดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในเวลากลางวัน และดวงจันทร์ที่สว่างไสวในเวลากลางคืน ให้โคจรอยู่รอบๆ

 

โดย อะฮ์ลุลบัยต์คิดส์

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1618
วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
http://www.ahlulbait.org