ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : ความรักของหญิงตาบอด

 

ความรักของหญิงตาบอด

 

มีหญิงตาบอดคนหนึ่ง ที่เกลียดตัวเองเพียงเพราะตาเธอบอด เธอเกลียดทุกคน ยกเว้นคู่หมั้นที่เธอรัก เขาอยู่กับเธอที่นั่นตลอดเวลา หญิงตาบอดบอกกับเขาว่า ถ้าเธอสามารถมองเห็นโลกนี้ได้ เธอจะแต่งงานกับเขา

วันหนึ่งมีคนได้บริจาคดวงตาคู่หนึ่งให้กับเธอ และเธอก็สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ รวมทั้งคู่หมั้นของเธอด้วย

คู่หมั้นของเธอจึงถามว่า ตอนนี้เธอสามารถมองเห็นได้แล้ว เธอจะแต่งงานกับฉันไหม หญิงตาบอดตกใจมากเมื่อเห็นว่าคู่หมั้นของเธอตาบอดด้วย และตอบปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับเขา คู่หมั้นของเธอเดินจากไปด้วยน้ำตาไหล

และหลังจากนั้นเขาได้เขียนจดหมายตั้งไว้ให้หญิงตาบอดนั้นว่า “ดูแลดวงตาของฉันให้ดีด้วยนะที่รัก”

เมื่อสถานะเปลี่ยนไปจิตใจของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปด้วย อย่าเชื่อใจใครง่ายๆ เพราะเพียงไม่กี่คนที่จะจดจำชีวิตที่ยากลำบากในครั้งก่อนเก่าได้ และมีเพียงไม่กี่คนที่จะระลึกถึงว่าใครเคยอยู่ด้วยในช่วงสถานการณ์อันเจ็บปวดของชีวิต

จงอย่าเอาเปรียบคนอื่น จงให้ทุกคนเป็นที่จดจำอยู่ในใจคุณเสมอ เพราะวันหนึ่งคุณอาจจะตื่นขึ้นมา และรู้สึกว่าคุณได้สูญเสียเพชรอันล้ำค่าไปเสียแล้ว ในขณะที่คุณกำลังเก็บสะสมหินอยู่นั้น

เรียนรู้ที่จะรัก โดยการไม่มองหาคนที่ดีพร้อม แต่มองคนที่ไม่ดีพร้อมให้ดีพร้อมในสายตาของคุณก็พอ

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1622
วันที่ : 25 มกราคม 2564
http://www.ahlulbait.org