ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : นะฮ์ญุลบาละเฆาะฮ์สำหรับเด็ก บทที่ 7

 

นะฮ์ญุลบาละเฆาะฮ์สำหรับเด็ก บทที่ 7

 

พระองค์ทรงสร้างมด

 

มองดูมดซิ

มองดูร่างกายที่เล็กกระจิดริด

และรูปแบบที่ละเอียดอ่อนของมัน

มองดูเวลามันคลานบนพื้นแผ่นดิน

และอาศัยอยู่ในที่พักของมัน

 

มดนำอาหารกลับไปยังรัง

และเก็บเสบียงไว้ในคลังอาหาร

มันได้สะสมอาหารในช่วงฤดูร้อน

เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาว

ทำงานในช่วงที่มีกำลัง

เพื่อหยุดพักในช่วงที่อ่อนล้า

(คุตบะห์ที่ 185)

 

อรรถาธิบาย

พระเจ้าทรงสร้างมดให้เป็นสัตว์ที่ตัวเล็กแต่แข็งแรงและมีกำลังมากมาย มันขยันทำงานเก็บสะสมอาหารในยามที่มันมีกำลัง หากเรามองดูมดด้วยความพินิจพิจารณาให้ดี จะเห็นว่ามันเป็นสัตว์ที่มีระเบียบและเป็นสัตว์ที่ขยัน มันทำงานไม่เคยเหน็ดเหนื่อย และไม่หยุดพัก ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ผู้ทรงสร้างมดตามรูปแบบและลักษณะของมัน และทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดีเลิศ

โดย อะฮ์ลุลบัยต์คิดส์

ตรวจ/ทาน by Batoul Jj

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=1717
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563
http://www.ahlulbait.org