ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : อารมณ์ชั่ววูบ

อารมณ์ชั่ววูบ

ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้กล่าวว่า 

"เท่าไหร่แล้วที่ความต้องการชั่ววูบเพียงไม่กี่นาที นำไปสู่ความเสียใจอย่างยาวนาน"

 

Source: al-islam.org

 

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=194
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
http://www.ahlulbait.org