ขุมทรัพย์แห่งปัญญา : 10 บทเรียนจากเรือของโนอาฮ์ (ศาสดานูฮ์ (อ.)

 

10 บทเรียนจากเรือของโนอาฮ์(ศาสดานูฮ์(อ.)

ทุกอย่างที่มนุษย์จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิต มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้จากเรือของโนอาห์

หนึ่ง : อย่าพลาดเรือเที่ยวนี้

สอง : จำไว้ว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน

สาม : วางแผนไว้ล่วงหน้า เพราะเมื่อตอนที่โนอาฮ์สร้างเรือนั้น ฝนยังไม่ตกสักเม็ด

สี่ : รักษาร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้ เพราะเมื่ออายุ 600 ปี อาจมีใครขอให้คุณทำอะไรที่ใหญ่มากๆ ก็เป็นได้

ห้า : อย่าไปฟังเสียงนกเสียงกา ทำงานของคุณต่อไปให้สำเร็จก็พอ

หก : สร้างอนาคตบนที่สูงเข้าไว้

เจ็ด : เพื่อความปลอดภัย เดินทางไกลไปเป็นคู่

แปด : ความเร็วก็ใช่ว่าจะได้เปรียบเสมอไป หอยทากก็ขึ้นเรือเที่ยวเดียวกับเสือชีต้าร์

เก้า : เมื่่อรู้สึกกดดัน ก็ลอยไปเรื่อยๆ สักพัก

สิบ : ไม่ว่าพายุจะรุนแรงสักแค่ไหน เมื่อคุณอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ก็จะมีรุ้งงามรอคอยคุณอยู่เสมอ

พิมพ์จาก : http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=10&id=207
วันที่ : 14 สิงหาคม 2563
http://www.ahlulbait.org